Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  22  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Reseptregisteret 2014–2018

  Rapporten inneholder nøkkeltall og en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norg i siste femårsperiode.

  Rapport

  Publisert

 2. Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

  Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. Det er laget lokale rapporter og en nasjonal som viser resultatene samlet.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 3. Legemiddelstatistikk 2018:2 Reseptregisteret 2013–2017

  Tema i rapporten er legemiddelbruk hos eldre. Den inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge siste fem år.

  Rapport

  Publisert

 4. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2017.

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tilfeller av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr i Norge i 2017 og foregående år. Det totale antall meldte tilfeller i 2017 økte i forhold til året før.

  Rapport

  Publisert

 5. Helsetilstanden i Norge 2018. Folkehelserapporten – kortversjon

  Helsetilstanden i Norge 2018 beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av den nettbaserte Folkehelserapporten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017

  Tallene som presenteres i rapporten, er basert på salg fra grossister til apotek, sykehus, sykehjem og dagligvarehandelen.

  Rapport

  Publisert

 7. Rapport om svangerskapsavbrot for 2017

  Rapporten omtalar statistikk for avbrotne svangerskap i 2017, blant anna endelege tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2017.

  Rapport

  Publisert

 8. Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016

  Rapporten viser forekomst, dødelighet og behandling av hjerte- og karsykdom i Norge for perioden 2012 til 2016, de fem første årene med drift av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

  Rapport

  Publisert

 9. Reseptregisteret 2012–2016

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

  Statistikk

  Publisert

 10. Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015.

  Rapport

  Publisert

 11. Hjerte- og karregisteret, rapport for 2015

  Denne statistikken er basert på opplysninger fra basisregisteret om årgangene 2012-2015 per 1. juni 2016.

  Statistikk

  Publisert

 12. Matallergiregisteret 2000–2015

  Rapport fra Matallergiregisteret 2000–2015.

  Rapport

  Publisert

 13. Reseptregisteret 2011–2015 / The Norwegian Prescription Database 2011-2015

  Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 14. Rapport om svangerskapsavbrot for 2015

  I 2015 vart det utført 14 001 svangerskapsavbrot, det er om lag same talet som i 2014. Aborttala går ned både blant tenåringar og i aldersgruppa 20–24 år.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Sykdomsbyrde i Norge 1990–2013

  Rapporten gir en detaljert oversikt over dødelighet og sykelighet (helsetap) i den norske befolkningen, og endringer som har skjedd siden 1990.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Reseptregisteret 2010-2014 = The Norwegian Prescription Database 2010-2014 (Legemiddelstatistikk 2015:2)

  Reseptregisteret 2010-2014. Tema: Antibiotika. / The Norwegian Prescription Database 2010–2014. Topic: Antibiotics.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 17. Nasjonalt folkehelseinstitutt - Årsrapport 2014

  Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi rapporterer på mål og resultatkrav som vi har fått av departementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Reseptregisteret 2009–2013 / The Norwegian Prescription Database 2009–2013 (Legemiddelstatistikk 2014:2)

  Rapporten inneholder legemiddelstatistikk, nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2009 – 2013.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 19. Handlingsplan for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer.

  Medlemslandene i WHO kom i mai 2011 til enighet om målet å redusere dødeligheten av ikke-smittsomme sykdommer (NDC) i betydningen kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og kronisk lungesykdom.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Rusmidler i Norge 2012

  Rapporten inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler, samt en rekke andre forhold knyttet til rus.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert