Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og rapporter


Avgrens søket
 1. Artikkel

  Video om Medisinsk fødselsregister

  Denne videoen om Medisinsk fødselsregister ble laget i anledning 50-årsjubileet som ble markert 25. oktober 2017.

 2. Melding

  Nye tall fra Medisinsk fødselsregister for 2016

  Medisinsk fødselsregister publiserte nye tall for 2016 den 25. oktober. Tallene kan leses i statistikkbanken til Medisinsk fødselsregister (MFR). Under «Antall fødte og fødsler per institusjon» er det en tilsynelatende økning i antall fødsler under...

 3. Artikkel

  Har registrert fødsler i femti år

  Medisinsk fødselsregister så dagens lys den 1. januar 1967. Her presenteres noen av utviklingstrekkene for fødsler i Norge gjennom femti år.

 4. Nyhet

  Verdens første fødselsregister fyller 50

  I 50 år har Medisinsk fødselsregister overvåket forekomsten av medfødte misdannelser, bidratt til fagutvikling og forskning og gitt svar knyttet til pandemi og andre beredskapssituasjoner.

 5. Nyhet

  Økt risiko for dødfødsel blant kvinner med hjerneslag i familien

  Kvinner med hjerneslag i familien har økt risiko for dødfødsler, viser en ny studie fra forskere ved Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen og Oslo.

 6. Artikkel

  Publikasjonslister for FHIs helseregistre 2016

  Oversikt over forskningsartikler publisert 2016 der data fra Folkehelseinstituttets helseregistre er brukt.

 7. Artikkel

  Delte fødselsdata med fagfolk fra hele landet

  Fagfolk fra hele landet deltok på Medisinsk fødselsregisters institusjonsstatistikkmøte i Bergen den 20. oktober. Her finner du presentasjoner og bilder fra arrangementet.

 8. Statistikk

  Fortsatt røyker 3000 kvinner ved starten av svangerskapet

  Andelen gravide som røykte ved starten av svangerskapet i Norge er redusert fra 25 til fem prosent fra 1999 til 2015. I fjor røykte rundt 3000 i begynnelsen av graviditeten.

 9. Veileder

  Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister (2016)

  Fødselsmeldingen er blitt revidert og har fått inn flere felter. Hensikten med denne veilederen er å bidra til kvalitetssikring av den elektroniske meldingen av fødsler.

 10. Rapport

  Rapport om svangerskapsavbrudd for 2013

  Rapporten viser blant annet statistikk om selvbestemte svangerskapsavbrudd etter kvinnens alder, bostedsfylke og svangerskapsvarighet.

 11. Rapport

  Fødsler i Norge - Årstabeller for Medisinsk fødselsregister 2012

  Årstabellene i denne rapporten viser autoriserte tall for 2012. Tabellene inkluderer alle registrerte svangerskap som er avsluttet f.o.m. 22 fullgåtte svangerskapsuker (154 dager) og med fødselsvekt

 12. Rapport

  Fødsler i Norge 2011

  Medisinsk fødselsregister mottar meldinger om alle fødsler i Norge.

 13. Faktaark

  Perinatal dødelighet - faktaark med statistikk om dødsfall ved fødselen

  Færre enn fem av 1000 barn dør i dag under fødselen og den første uka etterpå. Dødelighet i forbindelse med fødselen (perinatal dødelighet) har falt kraftig i Norge de siste 30 årene.

 14. Artikkel

  Forskrift om Medisinsk fødselsregister

  Innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister er regulert ved egen forskrift.

 15. Artikkel

  Slik meldes fødsler

  Meldingene sendes elektronisk og fortløpende, og senest en uke etter at mor og barn er utskrevet fra fødeavdelingen.

 16. Artikkel

  Elektronisk melding av fødsel - informasjon til IT-personell

  Systemer som skal levere elektronisk melding til Medisinsk fødselsregister, må godkjennes av MFR.

 17. Artikkel

  Dette registreres i Medisinsk fødselsregister (MFR)

  Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å sende inn fødselsmeldinger til Medisinsk fødselsregister.

 18. Artikkel

  Medisinsk fødselsregister – føremål og oppgåver

  Medisinsk fødselsregister (MFR) er eit landsomfattande helseregister over alle fødslar i Noreg.

 19. Artikkel

  Oversikt over sentrale helseregistre

  De sentrale helseregistrene er etablert for å ivareta landsomfattende helseoppgaver.