Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. Rapport

  Strategimøte nr 31, 2017 Selektiv resistensrapportering Ved urin- og ØNH/luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten

  Det 31. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi ble avholdt 25.10.2017.

 2. Rapport

  Kvalitetskontroll av genteknologiske metoder

  Rapport fra strategimøte 2017 om kvalitetssikring av genteknologiske metoder, i regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi».

 3. Rapport

  Strategimøte 2016: Kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske metoder

  Rapporten er en praktisk «brukerhåndbok» som gir veiledning i hvordan de ulike krav til kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske analyser kan oppfylles i samsvar med akkrediteringsstandarden.

 4. Skjema

  Rekvisisjon (remisse/henvisningsskriv) for mikrobiologiske undersøkelser

  Remisse for medisinske mikrobiologiske undersøkelser skal brukes ved innsendelse av mikrobiologiske prøver. Det er én felles remisse for undersøkelser innen bakteriologi og virologi.

 5. Rapport

  Strategimøte 2015: Laboratoriediagnostikk ved nye og utbruddsaktuelle virusinfeksjoner (Strategirapport)

  Rapporten inneholder oppsummering og anbefalinger fra møtet, samt sammendrag av foredragene (manuskriptene).

 6. Rapport

  Immunitet mot røde hunder

  Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

 7. Rapport

  Strategimøte nr 28, 2014: Fæcesparasittologi

  I november hvert år avholdes det strategimøter for de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2014 var fæcesparasittologi.

 8. Rapport

  Strategimøte nr 27, 2013: Soppinfeksjoner

  I november hvert år har de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene strategimøter. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2013 var soppinfeksjoner.

 9. Rapport

  Strategimøte 2014: Laboratoriediagnostikk ved hepatitt B- og C-virusinfeksjoner. Nye oppdateringer

  I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte 6. november 2014 om laboratoriediagnostikk ved HBV- og HCV-infeksjoner .

 10. Rapport

  Strategimøte 2013: Laboratoriediagnostikk ved cytomegalovirus-infeksjoner

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved cytomegalovirus infeksjon den 31. oktober 2013 i Oslo.

 11. Rapport

  Strategimøte 2012: Laboratoriediagnostikk ved Epstein-Barr-virusinfeksjon

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved Epstein-Barr-virusinfeksjon den 1. november 2012 i Oslo.

 12. Rapport

  Strategimøte 2012 (nr. 26): Overvåkning av problembakterier i sykehus

  I november hvert år avholdes det strategimøter for de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2012 var «Overvåkning av problembakterier i sykehus».

 13. Trykksak

  Diagnostikk ved fremmedlegeme-relaterte infeksjoner

  Det 25. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi omhandlet ” Diagnostikk ved fremmedlegemerelaterte infeksjoner”.

 14. Rapport

  Strategimøte 2011: Laboratoriediagnostikk ved borreliose

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved borreliose den 3. november 2011 i Oslo.

 15. Rapport

  Strategimøte 2010: Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner

  Møtet viste at utviklingen de siste årene i diagnose av de fleste underlivsinfeksjoner, har gått i retning av øket bruk av nukleinsyre-amplifikasjonstester (NAAT).

 16. Rapport

  Strategirapport 2010: HIV - Sammendrag og anbefalinger om analysestrategi og diagnostikk

  Strategirapporten er en oppdatering av strategirapport fra 1997. I rapporten gis et sammendrag og anbefalinger om analysestrategi og diagnostikk av HIV.

 17. Rapport

  Strategimøte 2009: Vektoroverførte/zoonotiske virusinfeksjoner

  Strategimøte 2009 med program, oppsummering, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 18. Rapport

  Strategimøte 2005: Virale gastroenteritter

  Strategimøte 2005 med program, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 19. Rapport

  Strategimøte 2006: Virusinfeksjoner ved immunsvikt

  Strategimøte 2006 med program, oppsummering, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

 20. Rapport

  Strategimøte 2002: Mikrobiologisk diagnostikk ved virale CNS-infeksjoner

  Strategimøte 31. oktober2002 med anbefalinger og abstrakt av forelesninger.