Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  32  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Strategimøte 2018 Diagnostikk av infeksjoner hos gravide, foster og nyfødte - en oppdatering

  I regi av «Referansegruppen for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det den 01.11.2018 holdt strategimøte om «Diagnostikk av infeksjoner hos gravide, foster og nyfødte- en oppdatering

  Rapport

  Publisert

 2. Strategimøte nr 29, 2015 Bakteriologisk fecesdiagnostikk

  Det 29. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi,mykologi og parasittologi handlet om ”Bakteriologisk fecesdiagnostikk”.

  Rapport

  Publisert

 3. Strategimøte nr 31, 2017 Selektiv resistensrapportering Ved urin- og ØNH/luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten

  Det 31. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi ble avholdt 25.10.2017.

  Rapport

  Publisert

 4. Kvalitetskontroll av genteknologiske metoder

  Rapport fra strategimøte 2017 om kvalitetssikring av genteknologiske metoder, i regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi».

  Rapport

  Publisert

 5. Strategimøte 2016: Kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske metoder

  Rapporten er en praktisk «brukerhåndbok» som gir veiledning i hvordan de ulike krav til kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske analyser kan oppfylles i samsvar med akkrediteringsstandarden.

  Rapport

  Publisert

 6. Rekvisisjon (remisse/henvisningsskriv) for mikrobiologiske undersøkelser

  Remisse for medisinske mikrobiologiske undersøkelser skal brukes ved innsendelse av mikrobiologiske prøver. Det er én felles remisse for undersøkelser innen bakteriologi og virologi.

  Skjema

  Publisert

 7. Strategimøte 2015: Laboratoriediagnostikk ved nye og utbruddsaktuelle virusinfeksjoner (Strategirapport)

  Rapporten inneholder oppsummering og anbefalinger fra møtet, samt sammendrag av foredragene (manuskriptene).

  Rapport

  Publisert

 8. Immunitet mot røde hunder

  Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

  Rapport

  Publisert

 9. Strategimøte nr 28, 2014: Fæcesparasittologi

  I november hvert år avholdes det strategimøter for de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2014 var fæcesparasittologi.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Strategimøte nr 27, 2013: Soppinfeksjoner

  I november hvert år har de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene strategimøter. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2013 var soppinfeksjoner.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Strategimøte 2014: Laboratoriediagnostikk ved hepatitt B- og C-virusinfeksjoner. Nye oppdateringer

  I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte 6. november 2014 om laboratoriediagnostikk ved HBV- og HCV-infeksjoner .

  Rapport

  Publisert

 12. Strategimøte 2013: Laboratoriediagnostikk ved cytomegalovirus-infeksjoner

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved cytomegalovirus infeksjon den 31. oktober 2013 i Oslo.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Strategimøte 2012: Laboratoriediagnostikk ved Epstein-Barr-virusinfeksjon

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved Epstein-Barr-virusinfeksjon den 1. november 2012 i Oslo.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Strategimøte 2012 (nr. 26): Overvåkning av problembakterier i sykehus

  I november hvert år avholdes det strategimøter for de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene. Temaet for det bakteriologiske strategimøtet i 2012 var «Overvåkning av problembakterier i sykehus».

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Spesialremisse for avføringsprøver for barn<15 år med akutte slappe lammelser (AFP; polio-overvåking)

  Skjema for utfylling i helsetjenesten. Benyttes som del av polio-overvåkingen.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

 16. Diagnostikk ved fremmedlegeme-relaterte infeksjoner

  Det 25. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi omhandlet ” Diagnostikk ved fremmedlegemerelaterte infeksjoner”.

  Trykksak

  Publisert Oppdatert

 17. Strategimøte 2011: Laboratoriediagnostikk ved borreliose

  I regi av ”Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi” ble det holdt strategimøte om laboratoriediagnostikk ved borreliose den 3. november 2011 i Oslo.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Strategimøte 2010: Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner

  Møtet viste at utviklingen de siste årene i diagnose av de fleste underlivsinfeksjoner, har gått i retning av øket bruk av nukleinsyre-amplifikasjonstester (NAAT).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Strategirapport 2010: HIV - Sammendrag og anbefalinger om analysestrategi og diagnostikk

  Strategirapporten er en oppdatering av strategirapport fra 1997. I rapporten gis et sammendrag og anbefalinger om analysestrategi og diagnostikk av HIV.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Strategimøte 2009: Vektoroverførte/zoonotiske virusinfeksjoner

  Strategimøte 2009 med program, oppsummering, anbefalinger og sammendrag av forelesninger.

  Rapport

  Publisert Oppdatert