Hopp til innhold

Nyheter

Viser  636  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Juni: Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

 2. Grenseåpning i forbindelse med Covid-19

  Regjeringen har vedtatt hvilke land som unntas for innreisekarantene ved innreise til Norge, fra 15. juli.

  Nyhet

  Publisert

 3. Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten har over 100 abonnenter

  Kommunelegene og fylkeslegene kan nå følge med på trender for covid-19, luftveisinfeksjoner og mage-tarm-infeksjoner for sin kommune og andre kommuner og fylker.

  Nyhet

  Publisert

 4. Status covid-19 uke 27 - fra 29. juni – 5. juli

  Ytterligere nedgang i smittespredning av covid-19 i Norge. Det viser ukerapporten for 29. juni – 5. juli fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 5. Flere uhell med etsende avløpsåpnere

  Giftinformasjonen har mottatt 50% flere henvendelser om uhell med etsende avløpsåpnere. Avløpsåpnere er blant de farligste produktene som finnes i hjemmet. Dersom du svelger det må du ringe 113.

  Nyhet

  Publisert

 6. FHI har mottatt vedtak om midlertidig forbud

  Folkehelseinstituttet (FHI) mottok mandag 6. juli vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i Smittestopp.

  Nyhet

  Publisert

 7. En av fire får minst ett smertestillende legemiddel på resept

  Hver fjerde person som bor i Norge – halvannen million mennesker – fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2019, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 8. Nytt kurs og oppdatert kapittel om smittesporing

  Smittesporing spiller en avgjørende rolle i den norske strategien for å bekjempe covid-19 epidemien. Hver gang et covid-19- tilfelle bekreftes, skal det settes i gang smittesporing, og alle nærkontakter skal få beskjed om at de kan ha vært utsatt for...

  Melding

  Publisert

 9. Informasjonsmateriell til høstens influensavaksinasjon

  Folkehelseinstituttets informasjonsmateriell om influensavaksinen for sesongen 2020–2021er nå i hovedsak oppdatert. Bestilling av buttons og refleksbånd i forbindelse med vaksinering av helsepersonell kan gjøres nå . Sesongens informasjonsmateriell til...

  Melding

  Publisert

 10. Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

  Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Helsepersonell får se svaret via kjernejournal.

  Nyhet

  Publisert

 11. Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Norge vil få lokale smitteutbrudd

  Det er fortsatt lite smittespredning av covid-19 i befolkningen i Norge. De fleste kommunene har ikke hatt meldte smittede de siste ukene.

  Nyhet

  Publisert

 12. Teknologi og arbeidsplassen viktige for språkopplæring

  Bruk av teknologiske hjelpemidler, opplæring på arbeidsplassen og gjennom praksis kan være nyttige og verdifulle tiltak for andrespråksopplæring. Det viser en systematisk kartleggingsoversikt fra FHI.

  Nyhet

  Publisert

 13. Ferdigvasket babyspinat og spinat er trolig kilden til utbruddet med Yersinia enterocolitica

  Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica serogrupp3 er trolig et ferdigvasket salatprodukt som innholder babyspinat eller spinat.

  Nyhet

  Publisert

 14. Små endringer i livskvaliteten under koronaepidemien

  Det er litt færre voksne som føler seg ensomme, men flere som finner lite mening med de gjør i hverdagen under koronaepidemien. Det viser en undersøkelse fra Nordland og Agder.

  Forskningsfunn

  Publisert

 15. Oppdateringer i smittevernveiledere for barnehager og skoler

  Smittevernveilederne for barnehager og skoler (Utdanningsdirektoratet.no) har i dag blitt oppdatert med følgende presiseringer:  Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det...

  Melding

  Publisert

 16. Om lag 1 prosent av befolkningen har vært smittet av det nye koronaviruset

  Om lag 1 prosent av Norges befolkning har antistoffer mot det nye koronaviruset SARS-CoV-2 som gir sykdommen covid-19, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert

 17. Vinnerne er trukket

  Vi har nå trukket 7 vinnere som får hvert sitt gavekort på en verdi av 5000 kr. Vi gratulerer! Av personvernhensyn, annonserer vi ikke navn på de heldige vinnerne her, men de som har blitt trukket ut vil bli kontaktet personlig av Norsk Gallup. De...

  Melding

  Publisert

 18. Oppdatert kart over Norden

  Kartet over karanteneplikt ved reiser i Norden er nå oppdatert. Karanteneplikt gjelder for hele Sverige, inkludert Gotland.

  Nyhet

  Publisert

 19. Bør man screene for abdominalt aortaaneurisme?

  Screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos 65-årige menn kan redusere dødeligheten og antall akuttoperasjoner. Det viser en ny metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 20. Rapport om mat- og vannbårne infeksjoner i 2019

  Det var flere meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner i 2019 sammenlignet med 2018. Som tidligere år er Campylobacteriose den klart vanligst meldte mat- og vannbårne infeksjonen. Harepest (tularemi) var sykdommen som hadde høyest prosentvis...

  Melding

  Publisert