Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  15  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak.

  Rapporten er en oppsummering av eksisterende kunnskap knyttet til forebyggende og helsefremmende tiltak som har som mål å styrke den psykiske helsen til barn og unge.

  Rapport

  Publisert

 2. Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

  Vi fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med ADHD.

  Metodevurdering

  Publisert Oppdatert

 3. ADHD i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hvor mange som har ADHD i Norge i dag, hvilke tilleggsdiagnoser disse har og hvor mange som får medikamentell behandling.

  Rapport

  Publisert

 4. Digital mobbing. Kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak

  Rapporten inneholder en systematisk oversikt over evalueringer av eksisterende tiltak rettet mot digital mobbing, og en vurdering av kvaliteten på evalueringene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet (rapport 2015:2)

  Rapporten undersøker betydningen av kvalitet i barnehagen for to grupper sårbare barn: barn med nevrobiologisk risiko, og barn med vanskelig temperament.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne

 8. Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

  Adopsjon er et tiltak som har som mål å bedre barns livssituasjon. Det bidrar til en bedre utvikling enn barna ellers ville hatt, og det går bra med de fleste.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet forekomst og bruk av hjelpetiltak

  Barn og unge med atferdsforstyrrelse får ikke nok hjelp. Minst 30 000 unge mellom 4 og 18 år i Norge har en atferdsforstyrrelse, men tallene tyder på at mange ikke får behandling.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge

  Denne rapporten fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Barnepass fram til 18 måneder

  Rapporten ”Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år” bygger på data fra MoBa-undersøkelsen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon

  Hva er effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), angst-lidelser, bipolar lidelse eller depresjon?

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 13. Avhengig og Selvstendig: Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale.

  Rapporten beskriver enslige mindreårige flyktningers situasjon i årene etter at de har fått opphold og har etablert seg i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier (Rapport 2008:14)

  Rapporten ”Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier” beskriver hvordan barn opplever å vokse opp i to kulturer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. 13-15 åringer fra vanlige familier i Norge - hverdagsliv og psykisk helse

  Ungdommer med betydelige psykiske plager får verken støtte fra lærere eller blir fanget opp av helsevesenet. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert