Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter og meldinger


Avgrens søket
 1. Nyhet

  Brei oppslutning om HPV-vaksine blant unge kvinner

  I løpet av det første året har meir enn 83 000 kvinner takka ja til gratis HPV-vaksine. Dette viser nye tal frå Folkehelseinstituttet.

 2. Melding

  Ny sms-utsendelse og informasjon i sosiale medier om tilbud av HPV-vaksine til unge kvinner

  I uke 44 vil Folkehelseinstituttet sende ut en ny sms om HPV-vaksine. Meldingen går til kvinner som er født mellom 1991 og 1996.  I tillegg vil det være en informasjonskampanje i sosial medier fra uke 43 – 49. Hensikten med å sende ut sms og ha en...

 3. Nyhet

  Statusrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

  Mer enn 72 000 kvinner har frem til nå tatt imot tilbudet om gratis HPV-vaksine gjennom det toårige vaksinasjons-programmet. Det viser en statusrapport fra Folkehelseinstituttet.

 4. Nyhet

  Statusrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

  Seks måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har mer enn 62 000 kvinner takket ja til HPV-vaksinen. Det viser en ny statusrapport fra Folkehelseinstituttet.

 5. Nyhet

  Tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018?

  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 at gutter skal få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

 6. Nyhet

  Første kvartalsrapport HPV-vaksine

  Tre måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har nær 44 000 kvinner takket ja til HPV-vaksinen.

 7. Nyhet

  Folkehelseinstituttet informerer om HPV-vaksine via sms

  I denne uka får om lag 180 000 kvinner informasjon fra Folkehelseinstituttet via SMS. Meldingen gjelder informasjon om gratis HPV-vaksine.

 8. Melding

  Informasjonsmateriell til unge kvinner om HPV-vaksine

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjonsmateriell til unge kvinner født 1991 og senere som får tilbud om HPV-vaksine. Materiellet sendes til kommunehelsetjenesten i uke 41. Informasjonsmateriellet til unge kvinner består av: Informasjonsbrosjy...

 9. Nyhet

  Oppdatert informasjon om tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

  Folkehelseinstituttet har sendt ut et nytt informasjonsbrev til kommunene.

 10. Nyhet

  Informasjon om tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

  I en toårsperiode fra høsten 2016 vil jenter født 1991 og senere få tilbud om gratis HPV-vaksine.

 11. Nyhet

  Unge kvinner får tilbud om HPV-vaksine

  Regjeringen har besluttet at alle kvinner som er født i perioden fra 1991 til 1996 skal få tilbud om HPV-vaksine.

 12. Nyhet

  Ingen tegn til sammenheng mellom HPV-vaksine og POTS eller CRPS

  De europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) har etter en ny gjennomgang konkludert med at det ikke er noe som tyder på at HPV-vaksine gir økt risiko for å utvikle syndromene POTS og CRPS.

 13. Nyhet

  Fortsatt tre doser HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

  På grunn av en feil i pakningsvedlegget for to batcher Gardasil ligger det ved et informasjonsbrev fra produsenten om rett intervall ved bruk av todoseregime.

 14. Nyhet

  HPV-vaksine til gutter?

  På bestilling fra Folkehelseinstituttet har Kunnskapssenteret utarbeidet to rapporter om beskyttende effekt og kost-nytte av HPV-vaksine til gutter.

 15. Nyhet

  HPV-vaksine er både beskyttende og samfunnsøkonomisk lønnsomt

  Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby HPV-vaksine også til unge kvinner. Denne vaksinen beskytter mot livmorhalskreft og tilbys i dag jenter i 7.klasse.