Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Viser  122  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Europeisk narkotikarapport 2019

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Folkehelseinstituttet har bidratt med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

  Rapport

  Publisert

 2. Kan vi forebygge ungdoms cannabisbruk?

  Mindre enn halvparten av tiltak rettet mot ungdom klarte å redusere cannabisbruk. Det viser en narrativ systematisk oversikt fra 2013.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Rusmiddelbruk blant folk «på byen» i Oslo og seks andre byer på Østlandet

  Studie av rusmiddelbruk blant personer rekruttert utenfor utesteder/nattklubber i Oslo og seks byer på Østlandet.

  Notat

  Publisert

 4. Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse i befolkningen

  Folkehelseinstituttet gjennomførte høsten 2018 en befolkningsundersøkelse i forbindelse med innføringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

  PasOpp-rapport

  Publisert

 5. Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi har oppsummert forskning om effekter for mor og barn av nedtrapping av buprenorfin eller metadon sammenliknet med fortsatt vedlikeholdsbehandling under svangerskapet.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 6. Europeisk narkotikarapport 2018

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Omtaler bl. a. utfordringer knyttet til økt kokaintilgang, tilgjengelighet til nye syntetiske opioider og problemer knyttet til syntetiske cannabinoider.

  Rapport

  Publisert

 7. Prosessevaluering av Nasjonal overdosestrategi 2014–2017: Hvordan forebygge overdosedødsfall?

  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet gjennomført en prosessevaluering av Nasjonal overdosestrategi 2014-2017.

  Rapport

  Publisert

 8. Bruk av rusmidler blant 15–16-åringer. Resultater fra ESPAD 1995–2015

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD, om bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer.

  Rapport

  Publisert

 9. Europeisk narkotikarapport 2017

  Årlig rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA). Omtaler bl. a. at overdosedødsfallene øker, nye psykoaktive stoffer er stadig tilgjengelige og sterke syntetiske opioider utgjør økende helsetrussel.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering

  Helsedirektoratet bestilte en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping (tapering) av metadon eller buprenorfin sammenlignet med LAR uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 11. Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet: en systematisk oversikt

  I denne oversikten har vi sett på behandling med langtidsvirkende morfin eller levometadon

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 12. Rusmidler i Norge 2016

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 13. Effekten av samtidig forskrivning av benzodiazepiner for personer i legemiddelassistert rehabilitering

  Målet med denne systematiske oversikten er å oppsummere effekten av å forskrive benzodiazepiner til pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 14. Forskning om effekt av rusbehandling for unge som har rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykiske plager/psykisk lidelse

  En bibliotekar søkte i september 2016 i 13 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser etter litteratur fra 2000 til september 2016.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 15. Psykososiale tiltak kan redusere kokain- og amfetaminmisbruk

  Psykososiale tiltak, som kognitiv atferdsterapi, læringsbasert rusbehandling og motiverende intervju kan få ned misbruket av sentralstimulerende rusmidler som kokain og amfetamin.

  Forskningsomtale

  Publisert

 16. En vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning. Utredning til Helse- og omsorgsdepartementet

  Virkningen av taxfree-ordningen på det samlede alkoholkonsumet er trolig ikke stor: i størrelsesordenen 2-6 prosent.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet

  Denne systematiske oversikten oppsummerer effekter av å bruke biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabilitering

  Denne systematiske oversikten sammenligner effekter av ikke-overvåket med overvåket inntak av substitusjonslegemiddel for personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 19. Psykososiale tiltak får muligens flere til å slutte med cannabis

  Personer som er hyppige brukere av eller avhengige av cannabis har trolig god nytte av psykososiale tiltak for å slutte med cannabis. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 20. Rusmidler i Norge 2015

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert