Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter


Avgrens søket
 1. Rapport

  Alkohol i Norge

  Alkohol i Norge beskriver nordmenns alkoholbruk og negative konsekvenser av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer.

 2. Rapport

  Forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet

  Rapporten viser hvordan et utvalg norske kommuner bruker sitt handlingsrom til å kontrollere, rapportere og sanksjonere skjenkesteders overholdelse av alkoholloven og tilhørende forskrifter.

 3. Rapport

  Bruk av rusmidler blant 15–16-åringer. Resultater fra ESPAD 1995–2015

  Rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD, om bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer.

 4. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2016

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 5. Rapport

  En vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning. Utredning til Helse- og omsorgsdepartementet

  Virkningen av taxfree-ordningen på det samlede alkoholkonsumet er trolig ikke stor: i størrelsesordenen 2-6 prosent.

 6. Rapport

  Forebygging, fyll og fellesskap: Evaluering av Helsedirektoratets satsning på rusmiddelforebygging blant studenter

  Rapporten gir en historisk oppsummering av Helsedirektoratets satsning på rusmiddelforebygging blant studenter fra perioden 2007 til 2016.

 7. Rapport

  Alkohol og arbeidsliv. En undersøkelse blant norske arbeidstakere

  Folkehelseinstituttet vil på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlegge holdninger til-, og utbredelse av alkoholbruk, samt konsekvenser og regulering av alkoholbruk i norsk arbeidsliv fra 2015-2018.

 8. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2015

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 9. Rapport

  Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

  I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.

 10. Forskningsoversikt

  Motiverende samtale – reduserer det alkoholkonsum hos unge?

  Motiverende samtale har trolig liten effekt på alkoholkonsum hos unge mennesker mellom 15 og 26 år. Effektene er små og vil trolig ikke ha betydning i praksis.

 11. Rapport

  Oslo gjør utelivet tryggere - evaluering av SALUTT

  Evaluering av prosjektet SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere). Effektevalueringen bygger blant annet på testkjøp.

 12. Forskningsoversikt

  Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder

  Kunnskapssenteret utarbeidet en oversikt over systematiske oversikter om effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold i tilknytning til skjenkesteder.

 13. Rapport

  Grensehandelen med sterke alkoholdrikker fra Sverige

  Rapporten anslår omfanget av grensehandel med sterke alkoholdrikker fra Sverige med utgangspunkt i mersalget av øl, vin og brennevin i grensekommunene på svensk side.

 14. Statistikk

  Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012

  I 2012 ble det utført rusmiddelanalyser i 9717 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. Av disse var 1073 pusteprøver/alkotest på Intoxylizer/Evidenzer som politiet tok lokalt.

 15. Rapport

  Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2011

  Overblikk over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2011.

 16. Rapport

  Fri flyt - bartenderes møte med berusede gjester

  En kartlegging av overskjenking på utesteder i utvalgte deler av Oslo sentrum.

 17. Rapport

  Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk i 2010

  I denne nettrapporten gis det en oversikt over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2010.

 18. Rapport

  Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2012

  I denne nettrapporten gis det en oversikt over rapportert avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk på norske flyplasser i 2012.

 19. Rapport

  Bruk av alkohol, narkotika og trafikkfarlege legemiddel blant bilførarar i normal trafikk: Norske og europeiske resultat frå DRUID-prosjektet

  Om lag ein av 30 bilførarar på norske vegar køyrer med alkohol, illegale rusmiddel eller sløvande legemiddel i blodet.

 20. Rapport

  Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011

  Antall skjenkesteder er nesten tredoblet i løpet av de siste 30 årene, men har de siste 5 årene vist tegn til utflatning.