Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyheter


Avgrens søket
 1. Nyhet

  Helsepersonell skal bli flinkare til å lytte til pasientane

  Onsdag 6. juni blir «Kva er viktig for deg-dagen» markert for femte gong. Då vil helsepersonell i Noreg og i rundt 30 andre land spørje pasientane om kva som er viktig for dei.

 2. Forskningsfunn

  Studenter får bedre stressmestring etter nærværstrening

  Medisin- og psykologistudenter rapporterte om økt nærvær og bedre stressmestring seks år etter at de deltok på et 15 timers kurs i oppmerksomt nærvær (mindfulness).

 3. Nyhet

  Brukaren sine mål er viktige for å få til meir medverknad

  Å la pasientar og brukarar sjølve definere eigne mål er ein av fleire suksessfaktorar for å oppnå meir medverknad i helse- og omsorgstenestene, viser ein ny publikasjon frå Folkehelseinstituttet.

 4. Nyhet

  Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus

  Noen kommuner klarer i stor grad å unngå at eldre blir reinnlagt i sykehus, mens andre sliter med å få dette til. Andelen reinnleggelser varierer fra under ti prosent til over det dobbelte.

 5. Nyhet

  Nytt hjelpemiddel i kommunikasjon etter pasientskade

  Et amerikansk institutt som forsker på kvalitet har lansert et nettbasert hjelpemiddel som helsepersonell kan trekke veksler på når de kommuniserer med pasienter og pårørende etter en pasientskade.

 6. Nyhet

  Brukeren i sentrum under internasjonal markering

  Helsepersonell i Norge og ni andre land spør 6. juni pasientene om hva som er viktig for dem. På denne dagen flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket.

 7. Nyhet

  Retningslinje skal bidra til økt kvalitet innen patologi

  Målrettet gjennomgang av vevsprøver og operasjonspreparater kan avdekke og forebygge feiltolking, ifølge ny amerikansk retningslinje.

 8. Nyhet

  Probiotika og tilførte tarmbakterier kan forebygge infeksjon

  Probiotika og tilførte tarmbakterier kan forebygge gjentatt infeksjon med bakterien Clostridium difficile, viser rapport som har studert pasienter som har fått endret tarmens normale bakterieflora.

 9. Nyhet

  Peker på ledelsens rolle i pasientsikkerhetskulturen

  Det bør gjennomføres nordiske undersøkelser av ledelsens rolle knyttet til pasientsikkerhetskulturen. Dette er blant anbefalingene i en rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk ministerråd.

 10. Nyhet

  En av seks eldre blir reinnlagt i norske sykehus

  Hele 11.000 av 70.000 eldre pasienter ble akutt reinnlagt i norske sykehus i 2014. Det er store variasjoner mellom de enkelte kommunene og mellom sykehus.

 11. Nyhet

  Lite forskning om hvordan kommuner effektivt kan organisere sine habiliterings- og rehabiliteringstjenester

  Dagrehabilitering ved helsesenter er muligens like bra som behandling hjemme for mange personer som har hatt hjerneslag, men forskningsgrunnlaget er tynt, er ett funn i en ny systematisk oversikt.

 12. Nyhet

  Foreslår fem strategier for økt pasientsikkerhet

  Det er et gap mellom den standarden som blir skissert i retningslinjer og hva som er mulig å få til i en kompleks klinisk hverdag. Toneangivende fagfolk foreslår fem strategier med en rekke tiltak.

 13. Nyhet

  Ny prosedyre for å stabilisere mulig nakke- eller ryggskade

  Det skal nå bli lettere å skille ut de pasientene som trenger å stabilisere nakke og rygg like etter en skade. Dette er essensen i en ny kunnskapsbasert fagprosedyre som en gruppe fagfolk har laget.

 14. Nyhet

  Meldesystemer og trening bedrer sikkerhetskulturen

  Trening på simulerte kliniske situasjoner bidro til økt kunnskap om og bedre holdninger til pasientsikkerhet. Personalet i akuttmottak rapporterer dessuten om flere uønskede hendelser.

 15. Nyhet

  Løfter fram en ny brukerrolle i helsetjenesten

  I Trento i Nord-Italia er brukere og familiemedlemmer ansatt i avdelingen for psykisk helse. Er dette noe for norsk helsetjeneste?

 16. Nyhet

  Brukerne viktige i læringsnettverk om pasientforløp

  Brukerne og deres organisasjoner er en ressurs som bør trekkes inn i planleggingen og gjennomføringen av læringsnettverk, viser en evaluering av pasientforløp ved psykisk helse og rus.

 17. Nyhet

  Nye amerikanske anbefalinger for økt pasientsikkerhet

  Amerikanske National Patient Safety Foundation har utgitt en rapport som oppsummerer pasientsikkerhetsarbeidet de siste femten årene og presenterer åtte anbefalinger for de femten neste.