Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Om temaet


Avgrens søket
 1. Artikkel

  Hvordan måler vi dødelighet?

  Det er mange måter å angi dødelighet på i en befolkning. Hvilken vi velger avhenger av hva slags situasjon vi skal beskrive og hvilke sammenligninger vi vil gjøre.

 2. Artikkel

  Alkoholutløste dødsfall i Norge i 2015

  Antall alkoholutløste dødsfall gikk litt opp fra 2014 til 2015, men over tid finner vi en nedadgående trend.

 3. Folkehelserapporten

  Levealder

  Forventet levealder var i 2016 cirka 84 år for kvinner og 81 år for menn. Det er store forskjeller mellom utdanningsgrupper, mellom kommuner og bydeler, særlig i Oslo.

 4. Folkehelserapporten

  Selvmord

  Hvert år blir det registrert 500 – 600 selvmord i Norge. To av tre som begår selvmord er menn. Svært mange pårørende blir berørt av selvmord hvert år.

 5. Folkehelserapporten

  Hjerte- og karsykdommer

  Det årlige antallet førstegangstilfeller av hjerteinfarkt per 100 000 innbyggere går ned. Dødeligheten synker også.

 6. Artikkel

  Legemeldinger om dødsfall er grunnlaget for dødsårsaksstatistikken

  Grunnlaget for dødsårsaksstatistikken er rundt 40 000 årlige dødsmeldinger fra leger.

 7. Artikkel

  Hva er en pandemi

  En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Vi kjenner til en rekke pandemier av ulikt omfang, alvorlighetsgrad og varighet.

 8. Artikkel

  Kva er forventa og faktisk levealder

  Med uttrykket "forventa levealder ved fødselen" spår vi om framtida for dei som blir fødde i dag. Først om mange tiår kan vi få vite faktisk levealder for eit årskull barn.

 9. Faktaark

  Spedbarnsdødelighet

  Antall barn som dør i første leveår, har falt jevnt de siste 100 årene. I 1967 døde over 900 barn, antallet er nå under 150.

 10. Artikkel

  Beskrivelse av dødsfall som inngår i gruppen "ulykker og voldsom død"

  Europeisk kortkode 58 omfatter alle voldsomme dødsfall, dvs der døden er et resultat av ytre årsaker slik som skader og forgiftninger utløst av ulykker, villet egenskade (selvmord) eller drap.

 11. Artikkel

  Dødsårsaker fra 1951 til 2004 - tabeller og figurer

  Tabeller for total død, 16 kreftsykdommer, en rekke andredødsårsaker, samt flere tabeller for ulykker og voldsom død kan lastes ned i xls-format. I tillegg fins det figurer (ppt) og dokumenter&

 12. Artikkel

  Klassifikasjon av dødsårsaker - ICD-koder

  Ved alle dødsfall fyller en lege ut dødsmelding. Basert på opplysningene i dødsmeldingen og eventuell tilleggsinformasjon settes en internasjonal ICD-kode for dødsårsaken.