Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økt tilgang på pneumokokk polysakkaridvaksine (Pneumovax)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økt tilgang på pneumokokk polysakkaridvaksine (Pneumovax)

Artikkel

Økt tilgang på pneumokokk polysakkaridvaksine (Pneumovax)

Etterspørselen (globalt) etter pneumokokkvaksine har de senere årene vært større enn tilgjengelige doser. Under koronapandemien økte etterspørselen ytterligere. Det medførte behov for en prioritering av hvem som skulle tilbys vaksine. En slik prioritering er ikke lenger nødvendig.

Vaksinering.jpg

Etterspørselen (globalt) etter pneumokokkvaksine har de senere årene vært større enn tilgjengelige doser. Under koronapandemien økte etterspørselen ytterligere. Det medførte behov for en prioritering av hvem som skulle tilbys vaksine. En slik prioritering er ikke lenger nødvendig.


Innhold på denne siden

Folkehelseinstituttet har nå et betydelig større lager med pneumokokkvaksinen Pneumovax tilgjengelig enn i tidligere år. Vi anbefaler at kommuneleger og fastleger tilbyr vaksinen til personer som inngår i målgruppene for vaksinasjon.

Ingen endring i hvem som anbefales vaksinasjon

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til alle personer som er 65 år eller eldre, og til grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer, se oversikt over risikogrupper i kapittelet om pneumokokkvaksine i Vaksinasjonsveilederen. Enkelte grupper er anbefalt vaksinasjon på gruppenivå, det vil si at alle som faller inn under gruppen bør tilbys vaksinasjon. For andre grupper skal behandlende lege gjøre en individuell vurdering av behovet for vaksinasjon. Begrunnelsen er at flere av de medisinske tilstandene gir varierende grad av risiko for alvorlig pneumokokksykdom, og behovet for vaksinasjon varierer tilsvarende.

Vi anbefaler ikke vaksinen til friske personer under 65 år.

Revaksinasjon hvert 10. år

Revaksinasjon med pneumokokk polysakkaridvaksine anbefales hvert 10 år. Revaksinasjon etter kort tid (mindre enn 2-3 år) fører ofte til dårligere antistoffrespons enn ved første gangs vaksinasjon, og betydelig økt risiko for bivirkninger. Det er derfor viktig å vurdere tidligere vaksinasjonshistorikk. Antistoffmåling før revaksinasjon er som hovedregel ikke nødvendig.

Informasjonsmateriell til støtte i vaksinasjonsarbeidet (kan lastes ned og benyttes fritt):

Rekvirering av vaksiner

For personer uten miltfunksjon, hivpositive og personer som har gjennomgått stamcelletransplantasjon utleveres pneumokokkvaksiner på blå resept $ 4. Vaksine på blå resept må rekvireres fra Folkehelseinstituttet. Resepten må påføres tydelig indikasjon.

Vaksine til andre indikasjoner er tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet og apotek. Her er det ikke nødvendig å påføre indikasjon på resept eller rekvisisjon.

Samtidig influensavaksinering?

Influensavaksinen til risikogrupper anbefales årlig, før influensasesongen starter. Pneumovax kan være aktuelt for mange av de samme gruppene som anbefales influensavaksinasjon. Behovet for vaksinasjon kan derfor vurderes parallelt for disse to vaksinene. De kan gis samtidig, men bør settes i hver sin arm.