Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Vaksinasjon i ulike livsfaser

Alder påvirker kroppens immunforsvar. De aller yngste og de aller eldste i befolkningen kan ha noe redusert effekt av enkelte vaksiner. Mennesker i disse aldersgruppene er ofte mest sårbare for en del infeksjoner og det kan derfor være ekstra viktig å vaksinere dem.

Ingram - Older and wiser, royalty free
Ingram - Older and wiser, royalty free

Barn

Generelt er barnets immunsystem allerede tidlig i fosterlivet forberedt til å takle smittestoffene som møter det ved fødselen. Spedbarn tåler derfor godt å få vaksiner som er godkjent for denne aldersgruppen, også det å få flere vaksiner samtidig. Vaksiner benytter bare en liten del av barnets immunkapasitet, og belaster immunsystemet mye mindre enn mange vanlige infeksjoner som for eksempel forkjølelse.

Nedre aldersgrenser for vaksiner

For mange vaksiner er det en nedre aldersgrense for når de kan gis. Det er ulike årsaker til det: 

  • Noen vaksiner har liten eller ingen effekt hvis de gis for tidlig i livet
  • Enkelte vaksiner gir økt risiko for alvorlige bivirkninger hos barn under den oppgitte nedre aldersgrensen. 
  • For mange vaksiner er ikke effekt og sikkerhet studert hos de aller minste, derfor godkjennes heller ikke disse vaksinene til bruk hos de minste barna.

Barn som er født for tidlig

Som en generell regel skal barn som er født for tidlig følge vanlig vaksinasjonsprogram og vaksineres ved samme kronologiske alder som fullbårne barn. De trenger beskyttelsen vaksinene gir, siden infeksjonssykdommer hos for tidlig fødte kan ha et mer alvorlig forløp. Forekomsten av bivirkninger er ikke høyere enn hos fullbårne barn som vaksineres ved samme alder.

Voksne

Oppfriskningsvaksiner

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet, trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene. Slik oppfriskningsvaksinasjon anbefales mot sykdommene stivkrampe, difteri og kikhoste. Dette bør gjøres ca. hvert 10. år og gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise. På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter er dette spesielt viktig for helsepersonell. Ved reise til land hvor poliosmitte forekommer, bør det også gis oppfriskningsvaksine mot polio.

Gravide

For de fleste vaksiner er det begrenset kunnskap om eventuell risiko ved graviditet. Det kan ikke utelukkes at levende vaksiner kan gi fosterskade hvis sykdommen det vaksineres mot gir slik risiko. Levende vaksiner skal derfor ikke gis til gravide.

Teoretisk kan også en ikke-levende vaksine ha fosterskadelig effekt. Når avgjørelsen om å gi vaksine eller ikke tas, må risiko for sykdom og konsekvenser av sykdom veies opp mot mulig risiko ved vaksinasjon. Eventuell vaksinasjon av gravide bør om mulig ikke gjøres i de tre første månedene av svangerskapet.

Det er stor erfaring med å gi vaksiner mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio til gravide, og slike vaksiner anses som trygt å gi til denne gruppen. Det samme gjelder hepatitt A-vaksine.

Vaksine mot influensa (ikke-levende) anbefales til gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.

Ammende

For de fleste vaksiner finnes det lite informasjon om overgang til morsmelk. Det er imidlertid lite trolig at små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne skade barnet på noen måte. Som hovedregel er amming derfor ikke til hinder for at mor kan gis vaksiner hun måtte ha behov for. Vaksinasjon av mor kan gi noe økt antistoffnivå i morsmelken, men ikke nok til å beskytte barnet.

Eldre

Siden immunforsvaret svekkes med alderen er eldre mennesker mer utsatt for infeksjonssykdommer enn yngre. Fordi sykdom hos eldre kan få alvorlig forløp, og føre til død eller varig redusert funksjonsnivå, bør personer over 65 år få tilbud om: 

  • pneumokokkvaksine hvis det ikke er gitt i løpet av de siste 10 årene 
  • influensavaksine hvert år før influensasesongen

Eldre utenlandsreisende bør som hovedregel ta de samme reisevaksinene som befolkningen ellers. Mange eldre er ikke grunnvaksinert mot difteri, stivkrampe og polio. For dem er det derfor ikke nok med én oppfriskningsdose mot disse sykdommene. De bør grunnvaksineres med tre doser.

Mer informasjon

Les mer om vaksinasjon i ulike livsfaser i Vaksinasjonsboka: