Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

MMR-vaksine før reisen?

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjonen.

Baby som sitter i vannkanten på offentlig svar.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hopp til innhold

Det er stadig utbrudd av meslinger i Europa og andre deler av verden. Reisemål, type reise og varighet på oppholdet må tas med i betraktningen når tidlig MMR-vaksinasjon vurderes. Generelt kan det stort sett anbefales å framskynde vaksinasjonen ved reiser til land med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning, både i og utenfor Europa.

Hvilke land har meslingutbrudd?

Mange land er sårbare for meslingutbrudd på grunn av lav vaksinasjonsdekning i befolkningen. Det finnes ingen fullstendig og oppdatert oversikt over alle utbrudd til enhver tid. ECDC (Det europeiske smitteverninstituttet) og WHO (Verdens helseorganisasjon) overvåker situasjonen og rapporterer jevnlig om meldte tilfeller av meslinger og røde hunder både i og utenfor Europa:

Er det nødvendig med fremskyndet vaksinasjon?

I Europa sirkulerer meslingviruset (viruset er såkalt endemisk) i befolkningen i Belgia, Bosnia-Herzegovina, Frankrike, Georgia, Tyskland, Italia, Romania, Russland, Serbia og Ukraina (kilde: WHO).

Dersom man planlegger å reise med små barn til disse landene bør fremskyndet vaksinasjon vurderes. I andre europeiske land er risikoen stort sett lav, og fremskyndet vaksinasjon kan vurderes for spesifikke områder med utbrudd (ikke for landet som helhet).

I andre europeiske land er risikoen stort sett lav, og fremskyndet vaksinasjon kan vurderes for spesifikke områder med utbrudd (ikke for landet som helhet). Land som er vanlige reisemål for nordmenn som Hellas og Portugal har utbrudd som per i dag stort sett er begrenset til enkeltområder og befolkningsgrupper med lav vaksinasjonsdekning. Risikoen for å møte på meslinger vil være liten ved vanlige, korte feriereiser til Europa, og det vil som regel ikke være nødvendig å fremskynde MMR-vaksine ved slike reiser.

Momenter som tas med i en eventuell vurdering av risiko kan være:   

  • Lokale utbrudd er ofte lokalisert i lokalbefolkningen, og i mange tilfeller har reisende begrenset kontakt med disse
  • Det å bo i egen leilighet, hus eller mindre hotell gir mindre risiko for smitte (færre kontakter) enn opphold på store hotellkomplekse
  • Det at andre i reisefølget er immune ved at de er vaksinert eller har hatt meslinger tidligere, bidrar til å beskytte uvaksinerte barn 

Det finnes ingen komplett oversikt over hvilke områder som til enhver tid har utbrudd. Reisende som skal besøke familie/venner kan oppfordres til å forhøre seg med disse om de vet hvordan situasjonen er lokalt.  

Det amerikanske kontinentet er den eneste regionen som i følge WHO har stanset kontinuerlig smittespredning per i dag (på grunn av høy vaksinasjonsdekning i befolkningen), men også der kan det oppståutbrudd.  I andre deler av verden, spesielt i Afrika og Asia, er det til enhver tid fare for utbrudd og man bør vurdere å fremskynde vaksinasjon før reise.

Foreldre må selv, eventuelt i samråd med egen lege, vurdere om de vil ta med seg barna på reise og om de vil fremskynde MMR-vaksinasjon. 

9 måneder er laveste alder for vaksinering

I Norge er det en høy vaksinasjonsdekning, og det er generelt ikke behov for å framskynde MMR-vaksinasjon til barn som skal oppholde seg i Norge. MMR-vaksinen er godkjent fra 9 måneders alder. Dette er fordi effekt og sikkerhet ikke er undersøkt hos yngre barn.

Det er likevel en fordel å vente med første dose MMR-vaksine til barnet er 15 måneder fordi vaksinen virker bedre ved den alderen. Ved vaksinasjon i alderen 9-12 måneder må barnet få en ny dose ved riktig alder (15 måneder) for å sikre tilfredsstillende beskyttelse.

MMR-vaksine gitt etter fylte 12 måneder er fullt tellende i norsk program. 

Hva med barn under 9 måneder?

Nyfødte barn og spedbarn vil ofte være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet, forutsatt at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har gjennomgått sykdommen. Det er derimot vanskelig å si sikkert hvor god og langvarig beskyttelsen er, men antistoffene forsvinner når barnet er mellom 3 og 9 måneder gammelt. Varigheten er kortere ved vaksinasjon enn ved gjennomgått sykdom.

Foreldre og andre nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger bør være vaksinert. Dette bidrar til å redusere smittepresset mot de minste barna. 

Hvor lang tid tar det før vaksinen virker?

Dersom barnet blir vaksinert to-tre uker før avreise vil dette i de aller fleste tilfeller gi god beskyttelse.

Bør den andre MMR-dosen i 6. klasse fremskyndes for barn som skal på reise?

Vaksinasjon med én dose gir beskyttelse hos ca. 95 prosent. Andre dose gis først og fremst for å immunisere de 5 prosent som av forskjellige grunner ikke responderte med antistoffdannelse etter første dose. Barn som har fått sin første dose MMR-vaksine etter 12 måneders alder trenger vanligvis ikke fremskynde sin andre MMR-dose før reise, men kan få den i henhold til program i 6. klasse.

MMR-vaksinasjon for voksne

Vaksinasjon kan også anbefales enkelte voksne.

Meslingvaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969 med én dose til småbarn, men med begrenset vaksinasjonsdekning i befolkningen de første årene. I 1983 ble meslingvaksine erstattet av kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) innført med to doser (alder 15 måneder og 13 år).

Nordmenn født før 1960 har såpass høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig. De aller fleste født på 60-tallet har også hatt meslinger, men etter innføringen av meslingvaksine sank forekomsten av meslinger. Dette gjør at noen av disse mangler immunitet fordi de hverken fikk vaksine eller har gjennomgått sykdommen.

Voksne personer født etter 1960, og som ikke vet om de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales derfor minst én dose MMR-vaksine. De fleste oppnår da langvarig beskyttelse. Det gir ingen økt risiko for bivirkninger å la seg vaksinere selv om man skulle ha vært vaksinert tidligere eller ha gjennomgått sykdommen.

Om MMR-vaksinen

  • MMR-vaksine beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma.
  • Alle barn i Norge får tilbud om to doser MMR-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Vaksinasjonen består av en dose ved 15-månedersalder og en dose ved 11-årsalder (6. klasse).