Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Når er det behov for fremskyndet MMR-vaksine?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Når er det behov for fremskyndet MMR-vaksine?

Artikkel

Når er det behov for fremskyndet MMR-vaksine?

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. Det er ikke nødvendig med fremskyndet MMR-vaksine for barn som oppholder seg i Norge.

Baby som sitter i vannkanten på offentlig svar.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder. Det er ikke nødvendig med fremskyndet MMR-vaksine for barn som oppholder seg i Norge.


Innhold på denne siden

Ikke nødvendig med fremskyndet MMR-vaksine for barn som oppholder seg i Norge

Selv om det påvises noen tilfeller av meslinger i Norge hvert år, er det ikke behov for å fremskynde MMR-vaksine til barn som skal oppholde seg i Norge. Vaksinasjonsdekningen er høy og risikoen for å bli smittet er veldig liten.

Unntak kan forekomme blant nærkontakter rundt enkelttilfeller. De det gjelder vil få informasjon fra helsetjenesten om dette.  

Det er stadig utbrudd av meslinger i Europa og andre deler av verden. I barnevaksinasjonsprogrammet gis første dose vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) ved 15 måneders alder. Enkelte ganger kan det være aktuelt å fremskynde vaksinen til yngre barn, men det avhenger blant annet av reisemål, type reise og varighet på oppholdet. Generelt bør man vurdere å fremskynde vaksinasjonen ved reiser til land eller områder med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning, både i og utenfor Europa.

Implikasjoner av koronavirusutbrudd på meslingsituasjonen

Utbrudd av koronavirus har ført til forsinkelser i barnevaksinasjonene i mange land på grunn av en økt belastning på helsevesenet og omprioritering av ressurser. Dette gjør det ekstra viktig at barn i Norge får MMR-vaksine til anbefalt tid, og at reisende orienterer seg om situasjonen lokalt før avreise for å vurdere eventuell fremskynding av vaksinasjonen.

Når er det nødvendig å fremskynde vaksineringen av barn?

Mange land er sårbare for meslingutbrudd på grunn av lav vaksinasjonsdekning i befolkningen. Det finnes ingen fullstendig og oppdatert oversikt over alle utbrudd til enhver tid. ECDC (Det europeiske smitteverninstituttet) og WHO (Verdens helseorganisasjon) overvåker situasjonen og rapporterer jevnlig om meldte tilfeller av meslinger og røde hunder både i og utenfor Europa:

I Europa sirkulerer meslingviruset (viruset er såkalt endemisk) i befolkningen i flere land. Ved planlegging av reise med små barn til disse landene bør det vurderes å fremskynde MMR-vaksinasjon (se tabell 1). I andre europeiske land er risikoen stort sett lavere, men fremskyndet vaksinasjon bør vurderes for områder med utbrudd (ikke nødvendigvis for landet som helhet).

Mange land som er vanlige reisemål for nordmenn har høy vaksinasjonsdekning og lite sirkulerende smitte. Fremskynding av vaksinasjon ansees ikke nødvendig ved reise til slike land.

Tabell 1. Oversikt over risiko for smitte i europeiske land
Land i Europa med sirkulerende smitte* Land i Europa med liten risiko for smitte*
Albania Norge
Bosnia-Herzegovina Sverige
Frankrike  Danmark
Georgia Finland
Hellas Island
Italia Spania
Kirgisistan Kroatia
Polen Portugal
Romania Montenegro 
Russland Kypros
Serbia  
Storbritannia og Nord Irland  
Tsjekkia  
Tyrkia  
Tyskland  
Ukraina  

Kilde: WHO

*Med forbehold om at det ikke finnes en komplett oversikt over hvilke områder som til enhver tid har utbrudd. Se tekstboks Implikasjoner av koronavirusutbrudd på meslingsituasjonen over. 

Det amerikanske kontinentet ble i 2016 erklært fritt for meslinger, og var den eneste regionen som ifølge WHO hadde klart å stanse kontinuerlig smittespredning (på grunn av høy vaksinasjonsdekning i befolkningen). De siste årene har imidlertid meslingviruset reetablert seg i Venezuela. Også i andre land og områder på det amerikanske kontinentet pågår det i dag utbrudd. Risikoen for å møte på meslinger vil vanligvis være liten ved korte feriereiser til USA.

Mulige momenter i vurdering av smitterisiko: 

  • Reisende som skal besøke familie/venner kan oppfordres til å forhøre seg med disse om de vet hvordan situasjonen er lokalt. 
  • Det å bo i egen leilighet, hus eller mindre hotell gir mindre risiko for smitte (færre kontakter) enn opphold på store hotellkomplekser.
  • Det at andre i reisefølget er immune ved at de er vaksinert eller har hatt meslinger tidligere, bidrar til å beskytte uvaksinerte barn.

I andre deler av verden, spesielt i Afrika og Asia, er det til enhver tid fare for utbrudd og man bør vurdere å fremskynde vaksineringen før reise.

Foreldre må selv, eventuelt i samråd med egen lege, vurdere om eller hvor de vil ta med seg barna på reise. Dersom man velger å reise må foreldrene i samråd med helsepersonell diskutere behovet for eventuelt å fremskynde vaksineringen. 

9 måneder er vanligvis laveste alder

MMR-vaksinen er godkjent fra 9 måneders alder. Dette er fordi effekt og sikkerhet ikke er undersøkt hos yngre barn.

Det er likevel en fordel å vente med første dose MMR-vaksine til barnet er 15 måneder fordi vaksinen virker bedre ved den alderen. Ved vaksinasjon i alderen 9-12 måneder må barnet få en ny dose ved riktig alder (15 måneder) for å sikre tilfredsstillende beskyttelse.

MMR-vaksine gitt etter fylte 12 måneder er fullt tellende i norsk program. 

Hva med barn under 9 måneder?

Nyfødte barn og spedbarn vil ofte være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet, forutsatt at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har gjennomgått sykdommen. Det er derimot vanskelig å si sikkert hvor god og langvarig beskyttelsen er, men antistoffene forsvinner når barnet er mellom 3 og 9 måneder gammelt. Varigheten er kortere hvis mor er vaksinert enn om hun har gjennomgått sykdom. Hvis man må reise til områder med pågående stort utbrudd og høy risiko for at barnet kan smittes, kan lege i spesielle situasjoner forordne vaksine fra 6 måneders alder (off-label bruk).

Foreldre og andre nærkontakter som ikke har gjennomgått meslinger bør være vaksinert. Dette bidrar til å redusere smittepresset mot de minste barna. 

Bør andre dose MMR i 6. klasse fremskyndes for barn som skal på reise?

I barnevaksinasjonsprogrammet tilbys totalt to doser MMR-vaksine: Den første gis ved 15 måneders alder og den andre på 6. klassetrinn. Vaksinasjon med én dose gir beskyttelse hos ca. 95 prosent. Den andre dosen gis først og fremst for å beskytte de 5 prosent av barna som av forskjellige grunner ikke responderte på første vaksinedose. Barn som har fått sin første dose MMR-vaksine etter 12 måneders alder trenger vanligvis ikke fremskynde sin andre MMR-dose før reise, men kan få den i henhold til program i 6. klasse. 

Hva med voksne?

Alle voksne som tidligere ikke har gjennomgått sykdommen meslinger bør være vaksinert. Oppfriskningsvaksiner til voksne inneholder våre råd og grunnlaget for disse. 

Hvor lang tid tar det før vaksinen virker?

Det tar to-tre uker før vaksinen i de aller fleste tilfeller gir god beskyttelse.