Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Slik fungerer vaksinetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Slik fungerer vaksinetjenesten

Artikkel

Slik fungerer vaksinetjenesten

Vaksinetjenesten er basert på det som er registrert om deg i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK ved Folkehelseinstituttet. Selve innloggingen foregår på Helsenorge.no.

Vaksinetjenesten er basert på det som er registrert om deg i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK ved Folkehelseinstituttet. Selve innloggingen foregår på Helsenorge.no.


Innhold på denne siden

Innlogging

Du trenger en elektronisk ID (e-ID) på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Det betyr BankID, smartkort fra Buypass eller sikker USB-pinne fra Commfides. Hvis du har en slik ID:

For å kunne få en slik e-ID må du ha et norsk fødselsnummer eller d-nummer, og du må legitimere deg for å få den utlevert. Du kan få BankID fra du er 13 år.

Du finner informasjon hos Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) om hvordan du bestiller elektronisk ID på Difis nettsider:

Hvilke vaksiner blir registrert

Alle vaksinasjoner er meldepliktige og skal registreres av vaksinasjonsstedet (helsestasjon, lege eller reisevaksinasjonssenter). Vaksinasjonene registreres uten samtykke.

Vaksiner som kan være registrert tidligere:

 • De som har bodd i ett av prøvefylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland, og er født i 1976 eller senere kan finne både barnevaksiner og andre registrerte vaksiner i vaksinetjenesten på helsenorge.no.
 • Vaksinen mot pandemisk influensa hvis du tok den i 2009 eller senere, denne vaksinen var meldepliktig.

Vaksiner som meldes av helsepersonell elektronisk gjennom journalsystemet blir umiddelbart tilgjengelige på vaksinetjenesten (maksimalt 20 minutters forsinkelse kan forekomme).

Vaksiner som meldes på papir (det gjøres ikke fra helsestasjoner) blir tilgjengelige på vaksinetjenesten på helsenorge.no innen cirka tre uker. 

Personvern og opplysninger som registreres

Opplysninger som registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK er:

 • Navn og fødselsnummer
 • Dato for vaksinasjon
 • Vaksinekode

Vaksinasjonsopplysningene som registreres viser hvilke vaksiner du har tatt og hvilke sykdommer de beskytter mot. Helsepersonell som vaksinerer skal registrere og melde all vaksinasjon. De vil informere om registrering og dokumentere dette i journalen din.

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for den daglige driften av vaksinasjonsregisteret. Innsamling av data er hjemlet i «Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister («SYSVAK-registerforskriften»)

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK har et høyt sikkerhetsnivå. Fødselsnummeret ditt erstattes med en kode før det lagres i registeret. Bare noen få autoriserte personer ved Folkehelseinstituttet kan knytte vaksinasjonsopplysningene til fødselsnummeret ditt.

Sletting av registeropplysninger

Det er meldeplikt for alle vaksiner gitt i Norge. Den som vaksinerer skal informere deg om registrering i vaksinasjonsregisteret SYSVAK. 

For å få slettet vaksinasjonsopplysninger må du henvende deg til stedet der du ble vaksinert eller til et annet vaksinasjonskontor. Dersom det skulle være problemer med å få slettet oppføringer kan helsepersonell ta kontakt med Folkehelseinstituttet ved SYSVAK for å få bistand til dette.

Mer informasjon om innsyn og sletting: 

Tomt vaksinasjonskort

Det skyldes at vaksinene dine ikke er registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Dette kan ha flere årsaker:

 • Vaksinene ble gitt før 1995. Før dette tidspunktet ble ikke vaksiner registrert i vaksinasjonsregisteret. Men vaksiner kan være registrert. I tillegg startet fem fylker i en pilotversjon fra 1976: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland.
 • Manglende registrering fra vaksinasjonsstedet/vaksinatør. 

Om vaksinasjonen nylig er foretatt er opplysningene kanskje ikke registrert ennå. Det kan også skyldes manglende innsending av vaksinasjonsopplysninger. Hvis vaksinasjonsopplysningene ikke er sendt inn kan du be vaksinasjonsstedet om å sende inn opplysningene på nytt slik at de fremkommer når du logger deg inn på vaksinetjenesten.

Vaksiner som skal være registrert er:

 • Barnevaksiner gitt fra 1995
 • Pandemivaksine (fra 2009)
 • Alle andre vaksiner gitt i 2011 eller senere (gitt at du ønsker dem registrert)

Etterregistrering

Fra 1995 ble vaksinasjonsregisteret ved Folkehelseinstituttet landsdekkende, og lege/helsestasjon/skolehelsetjeneste ble pliktige til å registrere vaksinasjonsopplysningene. Dersom opplysningene ikke er registrert kan du be stedet der du fikk vaksinen om å sende inn opplysningene slik at de kommer frem når du logger deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. Stedet der du fikk vaksinen har imidlertid ikke plikt til å sende inn opplysninger om barnevaksiner som er gitt før 1995, men de har lov til å gjøre det.

Du kan også be vaksinasjonsstedet om å etterregistrere pandemivaksine (mot svineinfluensa) som er gitt etter 1. oktober 2009.

Når det gjelder etterregistrering av andre vaksiner, for eksempel reisevaksiner, har stedet der du fikk vaksinen plikt til å etterregistrere vaksiner gitt fra og med 1. januar 2011 dersom du ønsker det. For reisevaksiner gitt før 2011 har vaksinasjonsstedet mulighet til å etterregistrere, men de er ikke pliktige til å gjøre det selv om du ber om det.

Du kan ta med dokumentasjon for vaksiner som er tatt i utlandet til fastlege eller helsestasjon og spørre om de kan registrere for deg. Privatpersoner kan ikke selv henvende seg til Folkehelseinstituttet og be om registrering av vaksinasjoner i SYSVAK.

Hvordan får man etterregistrert EMA-godkjente koronavaksiner gitt utenfor Norge?

I den pågående koronapandemien har vi i første omgang hatt fokus på at vaksinasjoner som er foretatt i Norge skal registreres i SYSVAK jf. SYSVAK-registerforskriften § 1-3 om å holde oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen. 

Har du fått en EMA-godkjent vaksine i et annet land bør det primært benyttes et koronasertifikat utstedt i EU/EØS for grensepassering, smittesporing og karantene. 

Dersom du skal oppholde deg i Norge over lengre tid eller er flyttet tilbake, kan vaksinasjoner mot covid-19 som er godkjent i EU etterregistreres i SYSVAK på bakgrunn av troverdig skriftlig dokumentasjon.

Det er viktig å presisere at helsepersonell ikke har en plikt til å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge, men dette kan gjøres i form av en konsultasjon der det er mulig. 

Hvem kan du kontakte for å få koronavaksine(ne) etterregistrert i SYSVAK?

 • Fastlege
 • Kommunehelsetjeneste (https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/)
 • Privat helsetjeneste 

Hva trenger du av dokumentasjon?

 • Koronasertifikat utstedt i EU/ EØS
 • Skriftlig vaksinasjonsdokumentasjon

Hvordan går du frem?

 • Be om en konsultasjon med helsepersonell i overnevnte tjenester (video eller fysisk oppmøte)
 • Innbygger må gå inn på Helsenorge å sjekke koronasertifikatet (det varierer hvor raskt opplysningene blir oppdatert på Helsenorge på grunn av ulike journalsystemer, men vil i all hovedsak skje innen 24 timer).

Folkehelseinstituttet kan ikke etterregistrere vaksiner på vegne av privatpersoner.    

Retting av feilregistrering

Dersom du oppdager feil eller mangler i dine eller ditt barns vaksinasjonsopplysninger kan du be om at disse blir rettet. Ta kontakt med det stedet der vaksinene ble satt og be om at feilen blir rettet. Helsepersonellet kan sjekke hva som er registrert i vaksinasjonsregisteret og både slette og legge inn nye korrekte registreringer.

Dersom det ikke er mulig å kontakte vaksinasjonsstedet, for eksempel fordi det ikke eksisterer lenger, kan du enten henvende deg til fastlege eller annet helsepersonell for bistand. Eller du kan sende skriftlig henvendelse per post til Folkehelseinstituttet ved SYSVAK. Henvendelsen må inneholde navn og fullt 11-sifret fødselsnummer, samt dokumentasjon som viser at de registrerte opplysningene er feilaktige. Dokumentasjon kan være kopi av vaksinasjonskort eller utskrift fra journal.

Dokumentasjon sendes til:

 • Folkehelseinstituttet ved SYSVAK, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo.

Helsepersonell som mottar forespørsler om retting eller sletting kan henvende seg til SYSVAK brukerstøtte for hjelp.

Vaksineopplysninger for egne barn

Dersom du har foreldreansvar for barn opptil 16 år vil disse vises når du logger deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. 

Dersom du har foreldreansvar for barn under 16 år og disse ikke vises i vaksinetjenesten bør du sjekke egne folkeregisteropplysninger.

Ta eventuelt kontakt med Skatteetaten.

Vaksineopplysninger for 16-18-åringer

Siden helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, har ikke foreldre tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter deres 16-årsdag. Buypass ID tilbys personer fra fylte 13 år. Dersom du har en slik ID, kan du selv sjekke dine vaksiner ved å logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no.

Dersom du er mellom 16 og 18 år og du ikke har BuyPass ID, kan du bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet. NB! Dette tilsvarer ikke et koronasertifikat. Les mer om hvordan du kan bestille et koronasertifikat her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om#koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere

Det er 30 dagers utleveringsfrist på vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, men normalt sendes det ut innen en uke etter bestilling. 

Internasjonalt vaksinasjonssertifikat

På vaksinetjenesten på helsenorge.no kan du ta en utskrift av vaksinasjonskortet ditt (og egne barn under 16 år). Denne utskriften er på norsk og engelsk og skal være tilstrekkelig for dokumentasjon av dine vaksinasjoner ved internasjonale reiser.

Dersom du reiser til land som krever gulfebervaksine trenger du imidlertid et gult vaksinasjonssertifikat i tillegg. Dette er et papirsertifikat som er utformet etter WHOs regler. Et slikt gult vaksinasjonssertifikat får du utstedt på klinikker som vaksinerer mot gulfeber.

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.

Historikk

13.05.2022: Artikkelen er gjennomgått og faglig kvalitetssikret. Rettet skrivefeil.