Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Reservasjon eller sletting av data i det nasjonale vaksinasjonsregisteret

Vaksiner som gis gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet og ved eventuelle pandemier skal alltid registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister. For noen andre vaksiner har du mulighet til å reservere seg.

Registrering av vaksiner som tas gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, opphentingsprogram knyttet til dette, eller vaksinasjon mot pandemisk influensa er obligatorisk. Slik registrering kan man ikke reservere seg mot og helt unntaksvis kreve slettet, jf. helseregisterloven § 25.

For vaksiner som krever samtykke (f.eks. sesonginfluensavaksine, reisevaksiner og yrkesvaksinasjon) er det nok at du sier nei til registrering i forbindelse med at vaksinen settes. Den som vaksinerer skal informere deg om registrering i vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Du kan trekke tilbake samtykke for tidligere registrerte vaksiner du har samtykket til at skal registreres i SYSVAK. Da kontakter du vaksinasjonsstedet og ber om at vaksinene blir slettet.

Hensiktene med registrering i SYSVAK er bl.a.:

  • Du kan selv få oversikt over alle vaksiner du har fått, via tjenesten Mine Vaksiner på helsenorge.no
  • Legen din kan få vaksinasjonsstatusen din fra SYSVAK og dermed tilpasse behandling og råd utfra dette
  • Helsemyndighetene kan holde en samlet oversikt over vaksinasjonsdekningen i samfunnet

Slette data

Dersom du er 16 år eller eldre, har du rett til å be om at vaksinasjonsopplysninger som du tidligere har samtykket til å få registrert, slettes fra SYSVAK.

For å få slettet vaksinasjonsopplysninger må du henvende deg til stedet der du ble vaksinert, eller til et annet vaksinasjonskontor. Dersom det skulle være problemer med å få slettet oppføringer, kan helsepersonell ta kontakt med Folkehelseinstituttet ved SYSVAK for å få bistand til dette.

Mer informasjon til helsepersonell: