Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet


Slik leverer du et metodeforslag:

  • Et metodeforslag er et forslag om en vaksine skal innføres og finansieres av det offentlige. Alle kan sende inn et forslag til FHI på dette skjemaet.

Andre henvendelser:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.