Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram

Artikkel

Faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram

Informasjon om gruppens oppgaver, sammensetning og medlemmer. Referansegruppen er et rådgivende organ til Folkehelseinstituttet.

Mennesker
Mennesker. Foto: colourbox.com

Informasjon om gruppens oppgaver, sammensetning og medlemmer. Referansegruppen er et rådgivende organ til Folkehelseinstituttet.


Innhold på denne siden

Referansegruppens oppgaver

 • Støtte Folkehelseinstituttet i arbeidet med å identifisere behov for endringer i nasjonalt vaksinasjonsprogram, for eksempel når det gjelder introduksjon av vaksiner mot nye sykdommer, endringer i antall doser eller intervall mellom dosene for eksisterende vaksine eller endring i alders- og risikogrupper.
 • Gi innspill til Folkehelseinstituttet om hvilke utredninger som bør initieres med tanke på endringer i nasjonalt vaksinasjonsprogram/anbefalinger som bør utredes først.
 • Komme med synspunkter på Folkehelseinstituttets forslag til rapporter og anbefalinger om endringer i nasjonalt vaksinasjonsprogram før de oversendes Helse- og Omsorgsdepartementet.
 • Støtte Folkehelseinstituttet i arbeidet med å identifisere behov for andre brede vaksineanbefalinger, for eksempel anbefaling om vaksine til større befolkningsgrupper og spesielle alders- eller risikogrupper.
 • Vurdere og kommentere andre forslag til vaksineanbefalinger fra Folkehelseinstituttet.
 • Fremme forankringen av myndighetenes arbeid når det gjelder nasjonalt vaksinasjonsprogram og andre vaksineanbefalinger.

Anskaffelse av vaksiner til programmene er FHI sitt ansvar, og referansegruppen skal ikke involveres i dette arbeidet.

Referansegruppens arbeid er vitenskapelig basert og gruppen bygger sine vurderinger på kunnskapsbasert dokumentasjon. Dette inkluderer en systematisk tilnærming og vurdering av tilgjengelige data og anbefalinger. Viktige prinsipper for å opprettholde befolkningens tillit til nasjonale vaksinasjonsprogram er transparens, forutsigbarhet og uavhengighet.

Referansegruppen har ingen beslutningsmyndighet. Direktøren for Folkehelseinstituttet beslutter om dokumentasjon med anbefaling om endring av nasjonalt vaksinasjonsprogram eller forslag til endring i vaksiner som refunderes av Folketrygden skal sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Utnevning og sammensetning

Referansegruppen består av representanter fra helsetjenesten, myndigheter og brukere, og skal gjenspeile bredden av de ulike funksjoner som berøres av vaksinasjonsspørsmål i landet.

Referansegruppens medlemmer og personlig varamedlem oppnevnes av Folkehelseinstituttets direktør. Medlemmer/varamedlemmer representerer følgende områder:

 • Samfunnsmedisin (kommunelege/smittevernlege)
 • Barnemedisin
 • Infeksjonsmedisin
 • Allmennmedisin
 • Mikrobiologi
 • Epidemiologi
 • Immunologi
 • Helsesykepleiertjenesten
 • Bruker
 • Statens Legemiddelverk
 • Folkehelseinstituttet
 • Helsedirektoratet
 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

Næringslivsaktører kan ikke oppnevnes som medlem til referansegruppen.

Medlemmer i referansegruppen

 • Hege Kristin Aune Jørgensen, Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Claus Klingenberg, Norsk barnelegeforening
 • Kristin Greve-Isdahl Mohn, Norsk forening for infeksjonsmedisin
 • Veselka Petrova Dimova-Svetoslavova, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
 • Tricia Larose, Norsk forening for epidemiologi
 • Elena Danilova, Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin
 • Mone Tsahai Kildal, Norsk sykepleieforbund landsgruppen av helsesøstre
 • David Benee Olsen, Statens legemiddelverk
 • Kristin Skullerud, Helsedirektoratet
 • Ellen Furuseth, Folkehelseinstituttet

Varamedlemmer

 • Cecilie Ruud Dangmann, Norsk sykepleieforbund landsgruppen av helsesøstre
 • Ingebjørg Skrindo, Helsedirektoratet

Habilitet

Alle referansegruppens medlemmer og deres vara skal levere en habilitetserklæring til Folkehelseinstituttet om eventuelle interessekonflikter. Myndighetenes mal skal benyttes. Habilitetsspørsmål håndteres fortløpende gjennom perioden og endrede habilitetsforhold skal så snart som mulig informeres til leder for referansegruppen. Habilitetserklæring vurderes av Folkehelseinstituttet og arkiveres.

Møter

Referansegruppen møtes minst to ganger per år og ved behov. Ved spesielle behov kan det innkalles til ekstramøter, eventuelt i form av video- eller telefonkonferanser. Møteagenda skal sendes ut senest to uker før møtet, og alle underlag senest en uke før møtet. Agendapunkter til dagsorden kan foreslås av alle medlemmer i referansegruppen. Et punkt om habilitet skal alltid finnes på dagsorden.

Du finner agenda og møtereferater for faglig referansegruppe på temasiden Innføring av nye vaksiner på fhi.no: Agendaer og møtereferater.