Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet


Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på henvendelser fra privatpersoner om egen eller barns helse. Du kan finne informasjon på helsenorge.no eller kontakt din fastlege.


For helsepersonell:

  • Helsepersonell kan få rådgivning om vaksiner og vaksinasjon mandagfredag kl 13.0014.30 på telefon: 21 07 70 00 (sentralbord), eller send e-post 
  • Ved spørsmål om det elektroniske oppsettet av faktura (gjelder kun for kontaktpersoner i kommunene) e-post: inn-faktura@fhi.no

For spørsmål som ikke haster:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.