Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spørsmål fra helsetjenesten om HPV-vaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Spørsmål fra helsetjenesten om HPV-vaksine

Artikkel

Spørsmål fra helsetjenesten om HPV-vaksine

Vanlige stilte spørsmål fra helsepersonell vedrørende HPV-vaksine, meldeplikt til SYSVAK, økonomisk kompensasjon og andre aktuelle tema.

Vanlige stilte spørsmål fra helsepersonell vedrørende HPV-vaksine, meldeplikt til SYSVAK, økonomisk kompensasjon og andre aktuelle tema.


Innhold på denne siden

Bakgrunn

Alle kvinner født i 1991 og senere som oppholder seg i Norge har krav på HPV-vaksine. Vaksinasjonen gis i kommunene personene oppholder seg i og kommunene er ansvarlige for tilbudet om HPV-vaksine. Her er svar på noen vanlige stilte spørsmål fra helsepersonell vedrørende dette.

Skal HPV-vaksinasjoner registreres i SYSVAK?

Vaksinasjon er meldingspliktig til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Vaksiner gitt gjennom HPV-vaksinasjonsprogrammet skal registreres uavhengig av samtykke og reservasjon fra registrering er ikke mulig. Registrering av vaksiner som settes i HPV-vaksinasjonsprogrammet skal enten gjøres elektronisk gjennom journalsystemet eller på papirskjema (kun dersom man ikke har journalsystem med elektronisk kommunikasjon til SYSVAK). For å få kompensasjon for gitte doser må vaksinasjonene være registrert elektronisk i SYSVAK.

Veiledning for helsepersonell om registering i SYSVAK( på FHIs nettside).

Hvilke SYSVAK-koder skal brukes for HPV-vaksine?

 • Cervarix har SYSVAK kode HPV02
 • Gardasil har SYSVAK kode HPV01

Hva skal til for at kommunen får kompensert for vaksinedosene som er satt?

Kompensasjon forutsetter at vaksinasjonene er registrert elektronisk i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Kompensasjon vil skje via kommunene, som på vegne av alle vaksinerende enheter i kommunen sender samlet elektronisk faktura til Folkehelseinstituttet inntil 4 ganger per år.  Fakturaen må inneholde informasjon om antall vaksinedoser som er registrert i SYSVAK per vaksinerende enhet i perioden.

Folkehelseinstituttet kompenserer hver vaksinasjon med 200 kroner per gitte dose.

Hvordan skal kommunene fakturere Folkehelseinstituttet?

Kompensasjon forutsetter at kommunen benytter elektronisk fakturering og at vaksinasjonene er registrert elektronisk i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

 • Fakturaadresse (EHF): 9908:983744516
 • Vårt aksesspunkt: Evry

Fakturaen må inneholde:

 • Avsender med fullstendig fakturainformasjon og betalingsinformasjon
 • Mottaker med fakturaadresse; Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo
 • Referanse: 4218 (jf. Feltet «Deres ref»)

Spesifikasjon / tekst på faktura:

 1. Faktura-spesifikasjon: HPV vaksine til unge kvinner
 2. Kommunens navn
 3. Navn på vaksinatør(er), betyr navn på vaksinerende enhet, slik det fremkommer i vaksinemeldingen til SYSVAK (ikke navnet på den som gir vaksinen)
 4. Tidsperiode for vaksinasjon det kreves kompensasjon for i gjeldende faktura
 5. Antall vaksinedoser satt per vaksinerende enhet

Navn på vaksinatør(er) betyr i SYSVAK den vaksinerende enhet, og det er dermed den informasjonen som ønskes oppgitt på fakturaen. Vaksinerende enhet er navnet på vaksinasjonsstedet slik det fremkommer i vaksinemeldingen som sendes elektronisk til SYSVAK. Den enkelte vaksinerende enhet må selv oppgi sitt navn til kommunen når de rapporterer inn antall doser de ønsker kompensert. Dette navnet finner de enkelt selv på følgende måte:

 • Benytt pc som er tilknyttet helsenettet
 • Gå inn på Norsk Helsenett sine nettsider, og åpne Adresseregisteret
 • Søk opp egen enhet (helsestasjon, legekontor, vaksinasjonsklinikk eller lignende)
 • Noter «Visningsnavn» og «HER-ID» som det fremkommer i Adresseregisteret
 • Dette er de to feltene som i det videre skal meldes inn til kommunen (ref. pkt. 3 i spesifikasjonen over).

Fakturaen må ikke inneholde opplysninger om enkeltpersoner.

Ved spørsmål om oppsett av elektronisk faktura med FHI kontakt per e-post:

Hva gjør vi om en kvinne henvender seg til vaksinering og ikke har et norsk identitetsnummer?

Vaksine skal tilbys alle som oppholder seg i landet, uavhengig av identitetsnummer. I Norge har vi 3 sentrale ID-nummer: Fødselsnummer, D-nummer og DUF-nummer. Dersom en person ikke har slikt nummer kan de ta kontakt med Skattedirektoratet (D-nummer) eller Utlendingsdirektoratet (DUF-nummer) for å få dette.

Meldeplikten til SYSVAK er forutsatt et norsk identitetsnummer. Kompensasjonen for vaksineringen vil derfor også være forutsatt dette.

For eksempel vil studenter som oppholder seg i Norge i mer enn seks måneder få norsk fødselsnummer, oppholder de seg i mindre enn seks måneder har de behov for D-nummer. De kan da gjøre følgende:

 1. Skaff attest eller bekreftelse på skoleplass fra studiestedet
 2. Møt opp personlig på et av skatteetatens ID-kontorer. Husk å ta med:
  1. Oppholdskort dersom du har fått dette av politi eller utlendingsmyndighet ved ankomst til Norge
  2. Pass

Oversikt over alle landets ID-kontorer er tilgjengelig på Skatteetaten sin oversikt over skattekontorer som utfører ID-kontroll. Du finner mer informasjon på Skatteetatens nettsider

Kan jenter/kvinner bli sterile av HPV-vaksine?

Det har blitt hevdet at HPV-vaksinen kan føre til sterilitet. Det stemmer ikke.

Prematur ovarial svikt (POF) er en tilstand der eggstokkene (ovariene) mister sin normale funksjon hos kvinner under 40 år. I de fleste tilfeller er årsaken til svikten ukjent.   Det ble meldt inn en bekymring til det europeiske legemiddelverket (EMA) i 2013 om denne tilstanden kunne ha sammenheng med HPV-vaksinasjon. EMA gjorde en vurdering av dataene, og fant ingen holdepunkter for sammenheng. Nasjonale og internasjonale legemiddelmyndigheter overvåker sikkerheten av HPV-vaksiner fortløpende for å fange opp mulige bivirkninger. Det er ikke noe som tyder på at HPV-vaksine kan være årsak til prematur ovarial svikt.

Kan HPV-vaksinen gi kreft?

HPV-vaksine kan verken gi HPV-infeksjon eller kreft.

De aller fleste seksuelt aktive personer blir smittet med HPV. Funn av HPV i en prøve fra skjeden er derfor svært vanlig - og normalt – hos unge kvinner.

HPV-infeksjonene går over av seg selv i om lag 90 % av tilfellene i løpet av 2 år.  Det er derfor svært viktig å skille mellom HPV-infeksjon og sykdom (forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft som er forårsaket av HPV). Forskjellige HPV-typer har ulik risiko for å føre til kreft.  Infeksjoner med HPV-type 16 og 18 er de som hyppigst fører til utvikling av behandlingstrengende forstadier og livmorhalskreft. I flere studier er det vist at man får mindre risiko for infeksjon med HPV-type 16 og 18 når man er vaksinert, sammenlignet med de som ikke er det. Det er også vist at HPV-vaksinene kan beskytte mot flere HPV-typer enn 16 og 18, det som kalles kryssbeskyttelse. Vaksinene har imidlertid ingen terapeutisk effekt, og beskytter dermed ikke mot HPV-infeksjon som allerede pågår ved tidspunkt for vaksinasjon. Både vaksinerte og ikke-vaksinerte kvinner anbefales derfor deltakelse i Livmorhalsprogrammet fra 25-års alder for å utelukke behandlingstrengende sykdom i livmorhalsen. 

Les om Livmorhalsprogrammet på Kreftregisterets nettside.

Kunnskapsgrunnlaget for å anbefale HPV-vaksinen til kvinner i alderen 20-26 år, uavhengig om de har hatt ingen, en eller flere partnere, er sterkt og grundig dokumentert.

Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut i fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. Som alle andre legemidler er HPV-vaksinen godkjent både hos internasjonale og nasjonale legemiddelmyndigheter før den ble tatt i bruk.

Dersom det har gått for lange intervaller fra første til andre vaksinedose, må man starte vaksinasjonen på nytt?

Så lenge minimumsintervallet overholdes (0, 1 og 6 måneder), er alle dosene tellende.

Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom dosene, men det anbefales at man får satt de tre dosene innen en tidsramme på et år. Dersom det har gått for lang tid mellom dosene anbefales det at man setter dose to så snart som mulig og dose tre etter anbefalt intervall på fem måneder og regner personen som fullvaksinert.

Dersom noen har startet med vaksinering med Gardasil på privat basis, vil de få resten av dosene gratis og skal de fortsette med Cervarix?

Dersom vaksinasjonen er påbegynt før 1. oktober 2016 vil de få de resterende vaksinedosene gratis. Det er anbefalt at man fullfører med det vaksinepreparatet man startet med.