Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes et virus som heter humant papillomavirus (HPV). HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Derfor får nå kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet starter 1. november 2016 og varer i to år fremover.

HPV-brosjyre.PNG

Nå får du som er ung kvinne født 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte deg mot livmorhalskreft. Vaksinasjonen vil organiseres av kommunene.

Hvorfor får jeg tilbud om HPV-vaksine?

Av alle seksuelt aktive blir 70 prosent smittet med humant papillomavirus (HPV), de fleste i ung alder. I en norsk undersøkelse hadde omtrent 45 prosent av kvinner i 21-årsalderen en pågående HPV-infeksjon. HPV smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig. Vaksinen
anbefales om du har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere.  De fleste HPV-infeksjoner gir ingen symptomer og går over av seg selv, men ca. 10 prosent vil få en langvarig infeksjon. Langvarig infeksjon med HPV kan gi livmorhalskreft. Det finnes mange ulike typer HPV.

Hva er HPV-vaksine?

HPV-vaksine beskytter mot to av de vanligste kreftfremkallende HPV-typene. Den anbefales til deg som er ung kvinne, også om du har debutert seksuelt. Vaksinasjonen består av tre doser som gis i løpet av 6-12 måneder. Tilbudet om gratis vaksine varer i to år fra november 2016. Dette betyr at du bør ha påbegynt vaksinasjonen senest innen utgangen av 2018.

 • Vaksinen settes som sprøyte i overarmen og skal gis til sammen tre ganger.
 • Andre dose gis minst en måned etter den første. Siste dose gis minst fem måneder etter andre dose.
 • Er du gravid skal du ikke ta HPV-vaksine.
 • HPV-vaksinen som tilbys unge kvinner heter Cervarix.
 •  Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut i fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger.
 • Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.
 • Vaksinen kan også gi delvis beskyttelse mot infeksjon med noen andre HPV-typer (kryssbeskyttelse).
 • Effekten er sannsynligvis langvarig og kanskje livslang. Så lenge oppfølging av de første vaksinerte har pågått (ni år) er det ingen tegn til at beskyttelsen avtar.Vaksinen kan tas av kvinner som har en HPV-infeksjon, men kurerer ikke en pågående infeksjon.
 • Det anbefales ikke å teste for HPV-infeksjon før vaksinasjon.
 • Vaksinen beskytter ikke mot kjønnsvorter.
 • Vaksinen beskytter mot ny smitte hos de som tidligere har hatt en HPV-infeksjon.
 • HPV-vaksinen beskytter mot to HPV-typer. Hvis du er smittet med èn av disse HPV-typene, vil vaksinen likevel beskytte deg mot den andre.

Alle dosene du får blir registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Du kan sjekke hvilke vaksiner du har fått på nettjenesten Mine vaksiner: www.helsenorge.no

Hva er HPV?

Det finnes mange forskjellige varianter av viruset HPV og de har ulike egenskaper.

Noen er helt ufarlige, mens andre kan forårsake kreft. Noen HPV-typer kan gi vanlige vorter og kjønnsvorter, mens andre kan forårsake kreft i ulike organer. Hos kvinner er livmorhalskreft vanligst, men HPV kan også føre til kreft i skjede, ytre kjønnsorganer, endetarm eller i svelg. Menn kan få kreft på grunn av HPV-infeksjon i penis, endetarm og svelg. Det er i praksis vanskelig å beskytte seg godt mot at HPV overføres seksuelt. Kondom gir begrenset beskyttelse fordi viruset også kan finnes på huden rundt kjønnsorganer som kondomet ikke dekker.

Hvordan fører HPV til livmorhalskreft?

HPV-infeksjon er en forutsetning for utvikling av livmorhalskreft. HPV-virus av høyrisikotype kan hos noen smittede forårsake en vedvarende infeksjon som på lang sikt kan føre til livmorhalskreft. Vanligvis utvikler livmorhalskreft seg i løpet av ca 10-30 år.

Hvor mange får livmorhalskreft hvert år i Norge?

I Norge er det hvert år:

 • 3 000 kvinner som må opereres for alvorlige celleforandringer i livmorhalsen. Mange er ganske unge.
 • 300 kvinner som får livmorhalskreft. Mange av de som overlever får langvarige plager på grunn av kreftbehandlingen.
 • 70 kvinner som dør av sykdommen.

Ved alvorlige celleforandringer må en del av livmorhalsen opereres bort for å forhindre utvikling av kreft. Gravide som tidligere har tatt denne operasjonen har økt risiko for abort og for tidlig fødsel.

Kan HPV-vaksine gi bivirkninger?

Alle vaksiner kan gi bivirkninger, også HPV-vaksine. De vanligste bivirkningene av HPV-vaksinen som tilbys er kortvarige plager som:

 • Ømhet, rødhet og hevelse i området på armen der vaksinen er satt. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
 • Hodepine, trøtthet eller muskelplager. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
 • Feber er vanlig (1 - 10 av 100 vaksinerte). Like ofte kan det oppstå leddsmerter, kløe, hudutslett, kvalme, oppkast/diaré eller magesmerter.

Noen opplever også svimmelhet, nesten-besvimelser og besvimelser. Dette skyldes vanligvis ubehag eller engstelse knyttet til nålestikket. Fortell derfor den som vaksinerer deg om du har besvimt tidligere i liknende situasjoner. Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå, men er sjeldent. Derfor må du vente på vaksinasjonsstedet i 20 minutter etter vaksinasjonen. Helsepersonell som vaksinerer er forberedt på å håndtere slike situasjoner. Verken i Norge eller internasjonalt er det dokumentert at HPV-vaksine har vært årsak til annen alvorlig sykdom. Det har blitt stilt spørsmål om HPV-vaksinasjon kan knyttes til et sammensatt symptombilde med blant annet rask puls, svimmelhet og tretthet. Dette er særlig registrert i Danmark. Symptombildet ses også blant ikke-vaksinerte. Legemiddelmyndighetene har undersøkt dette nærmere og har ikke funnet noe som tyder på at disse symptomene skyldes vaksinen.

Mer informasjon om bivirkninger er tilgjengelig i pakningsvedlegget for Cervarix:

Symptomer som oppstår etter vaksinasjon behøver ikke være en reaksjon på vaksinen, men kan være tegn på sykdom som bør behandles. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret.

Dersom noen opplever alvorlige eller uventede symptomer etter vaksinasjon bør de også kontakte helsepersonell for å få meldt dette til legemiddelmyndighetene. Mistanke om bivirkning kan også meldes av privatpersoner direkte via Legemiddelverkets nettsider, men det gir ikke like gode muligheter for å følge opp meldingene.

Mer om bivirkninger og melderutiner finner du på:

Bør jeg gå til regelmessig livmorhalsundersøkelse selv om jeg har tatt HPV-vaksine?

Livmorhalsprogrammet (celleprøve fra livmorhalsen) er et tilbud til alle norske kvinner fra 25-års alder om undersøkelse av livmorhalsen hvert 3. år. Hensikten er å oppdage kreft eller forstadier til kreft så tidlig som mulig. Det er viktig at også vaksinerte følger Livmorhalsprogrammet, fordi HPV-vaksinen ikke beskytter mot alle kreftfremkallende HPV-typer. Den beste beskyttelsen mot livmorhalskreft får de som både lar seg vaksinere og deltar i Livmorhalsprogrammet.

Mer informasjon:

Relaterte saker