Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HPV-vaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • HPV-vaksine

Spørsmål og svar

HPV-vaksine

Ofte stilte spørsmål om HPV-vaksine

Ofte stilte spørsmål om HPV-vaksine


Hva er HPV-vaksine?   

Tre ulike HPV-vaksiner er tilgjengelig på det norske markedet. Alle de tre vaksinene beskytter mot HPV type 16 og 18. Dette er de to typene som oftest gir livmorhalskreft (ansvarlig for 70 % av tilfellene). To av vaksinene beskytter i tillegg mot kjønnsvorter.

Vaksinene er ikke levende, inneholder ikke virusarvestoff og kan ikke gi HPV-infeksjon. 

Hvor mange har fått HPV-vaksine i Norge?        

For HPV-vaksinen ble den siste oppsummeringen fra Legemiddelverket publisert per 30 april 2018. Siden 2009 er det gitt 939 328 doser med HPV-vaksinene Gardasil og Cervarix. Se www.slv.no 

Vaksinasjonsdekning HPV-vaksine        

For spørsmål rundt vaksinasjonsdekning henvises det som alltid til siste publiserte tall på nettsidene. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/

Per i dag finnes det to oversikter for vaksinasjonsdekning for HPV:

Hvilken vaksine gis i vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner?             

Hensikten med HPV-vaksine er å beskytte mot livmorhalskreft. HPV-vaksinen som tilbys i det toårige vaksinasjonsprogrammet til unge kvinner heter Cervarix. Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. Vaksinen beskytter ikke mot kjønnsvorter.

Er det noe poeng å ta vaksinen hvis man bare har én partner?

Vaksinen anbefales om man har hatt ingen, én eller flere seksualpartnere.

Er det for sent å ta vaksinen hvis man har hatt flere partnere?

HPV-vaksinen virker forebyggende, og har best effekt når den gis før seksuell debut. Vaksinen beskytter mot de HPV-typene vaksinen inneholder hos dem som ikke er smittet med disse virustypene fra før. Hos de fleste som blir smittet med HPV går infeksjonen over av seg selv. HPV-vaksine kan også beskytte mot en reinfeksjon, og man kan derfor ha nytte av vaksinen selv om man har hatt flere seksualpartnere. Det er ikke farlig å ta vaksinen om man allerede er smittet med HPV-typene som vaksinen beskytter mot, men vaksinasjon vil ikke påvirke eller kurere den pågående infeksjonen.

Hvorfor anbefales det ikke å teste for HPV-infeksjon før vaksinasjon?

Det har liten hensikt å teste seg før vaksinasjon og det er flere årsaker til dette. En HPV-infeksjon er veldig vanlig og går i de fleste tilfeller over av seg selv. Man kan få infeksjonen flere ganger.  I tillegg er det flere ulike HPV-typer og selv om man har en type kan vaksinen beskytte mot andre typer. Vaksinen kan også beskytte mot reinfeksjon av samme type HPV eller andre typer.

Det finnes ingen behandling for HPV-infeksjon. Positivt testsvar vil dermed ikke få noen konsekvens for verken behandling eller vaksinasjon. HPV-testing brukes i dag hovedsakelig som ledd i videre utredning av de tilfeller hvor celleprøver fra livmorhalsen har vist celleforandringer. Alvorlige celleforandringer i livmorhalsen behandles.  Det er ikke nødvendig (eller ønskelig) med HPV-testing før HPV-vaksinasjon. Både vaksinerte og ikke-vaksinerte kvinner anbefales derfor deltakelse i Livmorhalsprogrammet fra 25-års alder for å utelukke behandlingstrengende sykdom i livmorhalsen.

Kvinner som har hatt celleforandringer og/eller er operert for dette, kan de ta vaksinen?

Det er mange typer HPV-virus, noen er ufarlige og noen kan være kreftfremkallende. De aller fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv, men den kan hos noen bli vedvarende. HPV-vaksinen vil ikke kurere en pågående HPV-infeksjon, men kan beskytte mot reinfeksjoner og mot de av typene en person ikke har. Det er derfor anbefalt å ta vaksinen uavhengig om man har HPV-viruset/celleforandringer eller ikke.

Kan jeg trene samme dag som jeg tar HPV-vaksine ?

Det er ingenting som tilsier at man ikke skal trene i forbindelse med vaksinasjon med HPV-vaksine eller andre vaksiner. Imidlertid er det generelt anbefalt å ta det med ro dersom man opplever vanlige bivirkninger i forbindelse med vaksinasjon – som kortvarig/forbigående hodepine, magesmerter, kvalme og lignende.

Hvordan vet man at det er trygt å ta HPV-vaksinene?  

Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut i fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. Som alle andre legemidler er HPV-vaksinen godkjent både hos internasjonale og nasjonale legemiddelmyndigheter før den ble tatt i bruk.

Hvor god beskyttelse gir HPV-vaksinen?            

Vaksinen gir over 90 % beskyttelse mot HPV 16 og 18 hos kvinner som ikke har en pågående infeksjon med disse HPV-typene. Vaksinen kan også gi delvis beskyttelse mot infeksjon med noen andre HPV-typer (kryssbeskyttelse).

Skal man teste om man har HPV-infeksjon før man tar vaksinen?          

Nei, det anbefales ikke å teste for HPV-infeksjon før vaksinasjon. Vaksinen kan tas av kvinner som har en HPV-infeksjon, men kurerer ikke en pågående infeksjon. Vaksinen beskytter mot to typer HPV. Hvis du er smittet mot den ene typen HPV så kan vaksinen beskytte mot den andre typen.

Hvordan gis HPV-vaksinen?      

Vaksinen settes med sprøyte i overarmen. Vaksinasjonen består av tre doser som gis i løpet av 6–12 måneder.

Holder det å ta to doser HPV-vaksine?

Fra høsten 2017 gis HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet som et todoseregime. Todoseregime er kun godkjent for aldersgruppen 9-14 år.

De to dosene skal gis med et intervall på minst seks måneder. Immunresponsen når dosene er gitt med dette intervallet er da like god som ved bruk av tre doser til eldre aldersgrupper.

Folkehelseinstituttet anbefaler at jentene får tilbud om en vaksinedose på høsten og en dose på våren, slik at det blir mulig å overholde minimumsintervallet i løpet av samme skoleår.  Går det kortere tid mellom dosene skal alltid tre doser gis. Tredje dose skal da gis minst fem måneder etter andre dose.

I tillegg skal følgende ha tre doser:

  • Jenter som starter HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet etter at de har fylt 15 år
  • Unge kvinner født 1991 og senere som vaksineres gjennom det toårige vaksinasjonsprogrammet.

Hva koster det å ta vaksinen hvis en skal betale for den selv?  

Vaksinen koster i dag i underkant av 4000 kroner til sammen for alle tre dosene. Alle kvinner som er født i 1991 og senere får den nå gratis.

Hvor lenge virker HPV-vaksinen?           

Effekten er sannsynligvis langvarig. Så lenge oppfølging av de første vaksinerte har pågått (ni år) er det ingen tegn til at beskyttelsen avtar.

Oppfølging av de vaksinerte over tid vil vise om det er nødvendig med en oppfriskningsdose (boosterdose) senere i livet for å forlenge beskyttelsen.

Hvor kan man få HPV-vaksinen?             

Jenter på 7. klassetrinn får tilbud om gratis HPV-vaksine av helsesykepleier på skolen. Gutter i 7. klassetrinn vil fra høsten 2018 få tilbud om HPV-vaksine. 

I en toårsperiode fra 1. november 2016 vil alle unge kvinner som er født 1991 eller senere få tilbud om gratis HPV-vaksine. 

Gutter/menn og eldre kvinner kan få vaksinen av sin fastlege, av gynekolog eller andre som utfører vaksinasjon, for eksempel på helsestasjon for ungdom. Disse må betale for vaksinen selv.

Hva skjer i andre land med HPV-vaksinen?        

Mange land har hatt såkalt innhentingsvaksinasjon av eldre jenter/unge kvinner, for eksempel Australia, Danmark, Finland og Sverige.

Kan HPV-vaksinen settes sammen med andre vaksiner?           

Ja, HPV-vaksinen kan settes samtidig med andre vaksiner forutsatt forskjellig injeksjonssted.

Må man fremdeles ta celleprøver etter å ha blitt vaksinert?     

Ja, alle kvinner i alderen 25-69 år bør fortsatt ta celleprøver hvert tredje år. Grunnen til det er at vaksinasjon ikke vil gi beskyttelse mot alle HPV-typer, eller virke terapeutisk mot eksisterende HPV-infeksjoner. Vaksinasjon er derfor ikke en erstatning for regelmessig screeningundersøkelse av livmorhalsen, og det er svært viktig at også vaksinerte kvinner fortsetter å følge screeningprogrammet mot livmorhalskreft (Livmorhalsprogrammet).  Det er ikke nødvendig å ta celleprøve før man er 25 år, med mindre man har symptomer som krever utredning. Kontakt lege dersom du er i tvil. Mer informasjon:

Vil HPV-vaksinering gjøre at man ikke trenger å bruke kondom ved samleie?  

Nei, vaksinen virker bare mot de vanligste HPV-typene og ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. Det er derfor svært viktig å bruke kondom for ikke å bli smittet av for eksempel klamydia eller andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Er det farlig å ta HPV-vaksine hvis man er smittet med HPV?    

Nei. HPV-vaksine kan tas selv om kvinner har en pågående HPV-infeksjon. Vaksinen har ingen terapeutisk effekt på den pågående infeksjonen, men vil beskytte mot eventuelle nye infeksjoner.

Kan man sjekke om man har tatt HPV-vaksine og eventuelt hvilke andre vaksiner man har tatt?           

Alle vaksine- dosene kvinner får blir registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Alle kan sjekke hvilke vaksiner de har fått på nettjenesten Mine vaksiner:

Hvor lenge har vi hatt HPV-vaksinetilbud i Norge?         

HPV-vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 og er et tilbud til jenter i 7. klasse. Første årskull som fikk tilbud om dette var født i 1997.

Kan jenter/kvinner bli sterile av HPV-vaksine?

Det har blitt hevdet at HPV-vaksinen kan føre til sterilitet. Det stemmer ikke.

Prematur ovarial svikt (POF) er en tilstand der eggstokkene (ovariene) mister sin normale funksjon hos kvinner under 40 år. I de fleste tilfeller er årsaken til svikten ukjent.   Det ble meldt inn en bekymring til det europeiske legemiddelverket (EMA) i 2013 om denne tilstanden kunne ha sammenheng med HPV-vaksinasjon. EMA gjorde en vurdering av dataene, og fant ingen holdepunkter for sammenheng. Nasjonale og internasjonale legemiddelmyndigheter overvåker sikkerheten av HPV-vaksiner fortløpende for å fange opp mulige bivirkninger. Det er ikke noe som tyder på at HPV-vaksine kan være årsak til prematur ovarial svikt.

Kan HPV-vaksinen gi kreft?

HPV-vaksine kan verken gi HPV-infeksjon eller kreft.

De aller fleste seksuelt aktive personer blir smittet med HPV. Funn av HPV i en prøve fra skjeden er derfor svært vanlig - og normalt – hos unge kvinner.

HPV-infeksjonene går over av seg selv i om lag 90 % av tilfellene i løpet av 2 år.  Det er derfor svært viktig å skille mellom HPV-infeksjon og sykdom (forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft som er forårsaket av HPV). Forskjellige HPV-typer har ulik risiko for å føre til kreft.  Infeksjoner med HPV-type 16 og 18 er de som hyppigst fører til utvikling av behandlingstrengende forstadier og livmorhalskreft. I flere studier er det vist at man får mindre risiko for infeksjon med HPV-type 16 og 18 når man er vaksinert, sammenlignet med de som ikke er det. Det er også vist at HPV-vaksinene kan beskytte mot flere HPV-typer enn 16 og 18, det som kalles kryssbeskyttelse. Vaksinene har imidlertid ingen terapeutisk effekt, og beskytter dermed ikke mot HPV-infeksjon som allerede pågår ved tidspunkt for vaksinasjon. Både vaksinerte og ikke-vaksinerte kvinner anbefales derfor deltakelse i Livmorhalsprogrammet fra 25-års alder for å utelukke behandlingstrengende sykdom i livmorhalsen. Mer informasjon:

Livmorhalsprogrammet (Kreftregisteret)

Kunnskapsgrunnlaget for å anbefale HPV-vaksinen til kvinner i alderen 20-26 år, uavhengig om de har hatt ingen, en eller flere partnere, er sterkt og grundig dokumentert.

Legemiddelmyndighetene har godkjent vaksinen ut i fra en grundig vurdering av effekt og bivirkninger. Som alle andre legemidler er HPV-vaksinen godkjent både hos internasjonale og nasjonale legemiddelmyndigheter før den ble tatt i bruk.