Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Spørsmål og svar

HPV-vaksine og gutter

HPV-vaksine og gutter

Oftest stilte spørsmål:

Smittes gutter også av HPV?     

Gutter smittes også av HPV og det er økende kunnskap om at HPV kan ha sammenheng med kreftformer som også rammer gutter og menn. HPV-relatert kreft er likevel sjeldnere hos menn enn hos kvinner.

Kan gutter ta HPV-vaksinen?    

Det er vist at gutter svarer på HPV-vaksine med å lage antistoffer på samme måter som jenter. Både Gardasil og Cervarix er godkjent til bruk også hos gutter.

Gutter som ønsker HPV-vaksine kan snakke med legen sin for å vurdere om vaksine kan være aktuelt for dem. For øvrig gjelder det samme som for kvinner; det beste er at vaksinen tas før seksuell debut.

Hvordan virker HPV-vaksinen på gutter?            

Det finnes dokumentasjon på at vaksinen reduserer forekomst av forstadier til analkreft hos menn som har sex med menn. Det er ikke tilstrekkelig datagrunnlag til å kunne si om HPV-vaksinering også reduserer forstadier til peniskreft.

Hvorfor får ikke gutter tilbud om HPV-vaksine på lik linje som jenter? 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Folkehelseinstituttet gjennomført en utredning som anbefaler at HPV-vaksinen også bør bli et tilbud til gutter i 7. klasse. I utredningen har man vurdert både helseeffektene og kostnad-nytte forholdet for det å utvide vaksinasjonsprogrammet til også å omfatte gutter. Man har sett på både de direkte helseeffektene for de som vaksineres og på den indirekte beskyttelse av andre gjennom flokkbeskyttelse. I rapporten diskuteres også mulig utvidelse av HPV-vaksinasjonsprogrammet til også å omfatte gutter utfra et likhetsprinsipp om at gutter også bør ha rett til å beskytte seg gjennom vaksinering og en mulighet til og et ansvar for å beskytte andre gjennom redusert smitte av HPV. Mer informasjon:

I november 2016 vil det bli utlyst et anbud på kjønnsnøytral HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.