Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HPV-vaksine og bivirkninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • HPV-vaksine og bivirkninger

Spørsmål og svar

HPV-vaksine og bivirkninger

En oversikt over noen de mest stilte spørsmålene om HPV-vaksine og bivirkninger.

En oversikt over noen de mest stilte spørsmålene om HPV-vaksine og bivirkninger.


Hva er de vanligste bivirkningene av vaksinen?               

De vanligste bivirkningene av HPV-vaksinen som tilbys er kortvarige plager som:

  • Ømhet, rødhet og hevelse i området på armen der vaksinen er satt. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
  • Hodepine, trøtthet eller muskelplager. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
  • Feber er vanlig (1–10 av 100 vaksinerte). Like ofte kan det oppstå leddsmerter, kløe, hudutslett, kvalme, oppkast/diaré eller magesmerter.

Noen opplever også svimmelhet, nesten-besvimelser og besvimelser. Dette skyldes vanligvis ubehag eller engstelse knyttet til nålestikket. De som tar vaksine bør fortelle de vaksinerer om de har besvimt tidligere i liknende situasjoner.

Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå, men er sjeldent. Derfor må de som er vaksinert vente på vaksinasjonsstedet i 20 minutter etter vaksinasjonen. Helsepersonell som vaksinerer er forberedt på å håndtere slike situasjoner.

Verken i Norge eller internasjonalt er det dokumentert at HPV-vaksine har vært årsak til annen alvorlig sykdom. Det har blitt stilt spørsmål om HPV-vaksinasjon kan knyttes til et sammensatt symptombilde (POTS) med blant annet rask puls, svimmelhet og tretthet. Dette er særlig registrert i Danmark. Symptombildet ses også blant ikke-vaksinerte. Legemiddelmyndighetene har undersøkt dette nærmere og har ikke funnet holdepunkter for at disse symptomene skyldes vaksinen.

Hva om man får en kraftig reaksjon på en eller annen måte etter vaksinen er tatt?      

Symptomer som oppstår etter vaksinasjon behøver ikke være en reaksjon på vaksinen, men kan være tegn på sykdom som bør behandles. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret. Dersom noen opplever alvorlige eller uventede symptomer etter vaksinasjon bør de også kontakte helsepersonell for å få meldt dette til legemiddelmyndighetene. Mistanke om bivirkning kan også meldes av privatpersoner direkte via Legemiddelverkets nettsider, men det gir ikke like gode muligheter for å følge opp meldingene.

Mer om bivirkninger og melderutiner:

 Oversikt over meldte bivirkninger i Norge:

Litt mer informasjon om bivirkninger

Bivirkninger etter vaksinasjon meldes ved mistanke om en mulig sammenheng med vaksinen. Symptomer eller sykdom som oppstår i etterkant av vaksinasjon er ikke nødvendigvis forbundet med eller forårsaket av vaksinen. Dersom forekomsten av visse sykdommer eller symptomer er høyere blant vaksinerte enn blant uvaksinerte, kan det mistenkes at vaksinen er årsaken og videre undersøkelser iverksettes.

Ved mistanke om at alvorlige og uventede symptomer skyldes vaksinasjon skal dette meldes til Folkehelseinstituttet (helsepersonell) eller via nettskjema til Legemiddelverket (privatpersoner). Alle meldinger havner i samme database og det er ikke nødvendig for en pasient å melde en bivirkning dersom helsepersonell allerede har meldt på dennes vegne. Hver enkelt melding blir grundig vurdert for å finne ut om symptomene kan skyldes vaksinen eller en sykdom som tilfeldigvis oppsto samtidig med vaksinasjonen.

Det gjøres fortløpende vurderinger av alle meldinger om mistenkte bivirkninger, og det publiseres regelmessig oppsummeringer av det som er meldt. Legemiddelverket har jevnlig publisert bivirkningstall etter HPV-vaksinasjon siden vaksinen ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet:

Ulike sykdommer oppstår i alle aldersgrupper. Når man introduserer en vaksine i et vaksinasjonsprogram og vaksinerer et stort antall mennesker, kan det ikke unngås at sykdomsdebut i en del tilfeller faller sammen med vaksineringen i tid. Det er viktig å være oppmerksom på at hendelser som faller sammen i tid ikke nødvendigvis har årsakssammenheng. Når en vaksine gis tre ganger i løpet av et år til mange kvinner, vil en del sykdomstilfeller kunne oppstå samtidig med vaksinasjon helt tilfeldig, uten at vaksinen er årsaken.