Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om hepatitt B-vaksine til spedbarn

COLOURBOX16775579.jpg

Hvorfor bør spedbarn beskyttes mot hepatitt B?

Om lag 90 prosent av smittede spedbarn utvikler kronisk infeksjon med viruset hvis de ikke får forebyggende behandling. Det er derfor en fordel at barn får beskyttelse mot denne sykdommen tidlig.  Risikoen for å få kronisk infeksjon avtar raskt gjennom barndommen og er under 5 prosent for dem som blir smittet i voksen alder. Nyfødte spedbarn og små barn responderer godt på vaksinen ved at de danner antistoffer som gjør at de får beskyttelse mot sykdommen.

Tåler barn å få vaksine mot så mange sykdommer samtidig?

Ja, barn tåler å få vaksine mot så mange sykdommer på en gang. Immunsystemet til barna er fint i stand til å takle dette. Små barn har fått vaksine mot disse sykdommene samtidig fram til nå også, men da som to ulike vaksiner. Ved å kombinere disse i en vaksine blir det mindre tilsetningsstoffer (adjuvans som for eksempel aluminium) og færre stikk. Kombinasjonsvaksinene gir færre lokalreaksjoner enn når vaksinene blir gitt hver for seg.

Kan barn få denne vaksinen samtidig med andre vaksiner?

Ja, barn kan få denne vaksinen samtidig med andre vaksiner. I barnevaksinasjonsprogrammet gis kombinasjonsvaksinen DTP-IPV-Hib-Hep B samtidig med vaksine mot rotavirus og mot pneumokokksykdom.  

Hvorfor innføres hepatitt B-vaksine til alle barn i Norge?

Det er flere grunner til at hepatitt B-vaksine nå innføres til alle barn i Norge. Ved smitte med hepatitt B i spedbarnsalder eller tidlig barnealder er risikoen for å bli kronisk bærer mye høyere enn ved smitte senere i livet. Derfor er det viktig å beskytte barna tidlig. Det er også en økt globalisering. Nordmenn reiser mer til land hvor det er en høyere risiko for smitte og det er en økende innvandring fra land med høyere risiko for å være smittet. Frem til nå har kun barn med foreldre fra land med høy forekomst av sykdommen fått tilbud om vaksinen. Ved å innføre vaksinen til alle så blir også forskjellsbehandlingen som er der i dag fjernet siden alle barn vil få samme tilbud. Spedbarn og små barn responderer godt på vaksinen – over 96 % oppnår langvarig, og mest sannsynlig livslang beskyttelse. 

Mer informasjon:

Hvorfor får alle barn tilbud om hepatitt B-vaksine? https://www.fhi.no/sv/vaksine/hepatitt-b-vaksine/hvorfor-far-alle-barn-tilbud-om-hepatitt-b-vaksine/

Blir mitt barn like godt beskyttet mot de aktuelle sykdommene dersom det får første dose med vaksinepreparatet Infanrix-Polio+Hib og de resterende med Hexyon?

Det er ikke noe problem å bytte mellom disse to vaksinene, og barnet blir godt beskyttet mot difteri, tetanus, kikhoste, polio og Haemophilus influenzae (Hib). For å få fullgod og langvarig beskyttelse mot hepatitt B må barnet ha tre vaksinedoser. For å få slik beskyttelse må barnet få en dose hepatitt B-enkeltkomponentvaksine i tillegg.

Hvilken vaksine må barnet mitt ta for å fullføre vaksinering med hepatitt B når det har fått 1 eller 2 doser med den nye vaksinen?

For at barnet dit skal bli fullvaksinert må det få en eller to dose hepatitt B-enkeltkomponentvaksine i tillegg. Den vaksinen som er på markedet i dag heter Engerix-B for barn.

Er det noen barn som ikke bør ta vaksinen?

De aller fleste barn kan få denne vaksinen. De som ikke kan få den, er barn som tidligere har reagert med anafylaktisk reaksjon på noen av innholdsstoffene i vaksinen.

Er barnet sykt med moderat til høy feber (over 38 grader) bør vaksinasjon utsettes. En mindre infeksjon eller lav feber bør ikke føre til utsettelse.

Barnet vårt har fått 1 eller 2 doser med vaksine med hepatitt B. Hvor kan vi få tatt de resterende dosene?

Tilbudet organiseres ulikt fra kommune til kommune. Dere kan snakke med deres lokale helsestasjon for mer informasjon om hvor dere kan få tatt resterende vaksinedoser.

Hva er de vanligste bivirkningene?

De vanligste bivirkningene er feber < 38  ͦC, lokalreaksjoner (hevelse, smerte, rødhet) på stikkstedet, nedsatt appetitt, irritasjon, gråt, søvnighet, oppkast/gulping og diaré.

Dette er de samme bivirkningene som var vanlig med den «gamle» vaksinen.

Kan vaksinen føre til at barnet vårt får noen av sykdommene det vaksineres mot?

Nei, vaksinen inneholder ikke levende virus eller bakterier og kan derfor ikke føre til at barnet ditt smittes med de sykdommene det vaksiners mot med vaksinen.

Hva skal en gravid kvinne med hepatitt B-infeksjon gjøre?

Dersom mor har hepatitt B er det viktig at hun gir beskjed til fastlegen/sykehuset/helsestasjonen om dette.  Risikoen for at viruset overføres og barnet blir smittet reduseres ved at barnet får spesifikt immunglobulin og vaksine så snart som mulig etter fødselen, og en vaksinedose ved 1 md alder. I tillegg skal barnet følges opp videre med hepatitt B-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet ved 3, 5 og 12 måneders alder. Det er spesielt viktig at det ikke blir forsinkelse i vaksinasjon for disse barna fordi de da vil ha nesten like høy risiko for å utvikle kronisk hepatitt B-infeksjon, som om de ikke hadde fått hepatitt B vaksine.

Er dette er ny vaksine eller har den vært gitt i andre land før Norge innførte den?

Kombinasjonsvaksine som inneholder hepatitt B har vært på markedet i flere år og Norge er ikke det første landet som tar i bruk denne vaksinen.  Flere vesteuropeiske land bruker vaksinen Norge har valgt, og på verdensbasis er det distribuert ca 12, 8 millioner doser av denne vaksinen. 

Inneholder vaksinen Thiomersal/kvikksølv?

Denne vaksinen inneholder ikke Thiomersal.