Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Informasjon til helsestasjoner

Praktisk informasjon om vaksinen, bestilling av vaksine, utvidet bivirkningsovervåking, registrering i SYSVAK, og overgangen til den seksvalente vaksinen.

Hetteglass med sprøyte
Hetteglass med sprøyte. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hepatitt B-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet for alle barn født fra og med 1. november 2016. Tidligere har tilbudet kun omfattet barn av foreldre fra land med mellom- eller høy forekomst av hepatitt B. Siden første dose gis ved 3 måneders alder, er oppstart av vaksinasjon i begynnelsen av februar 2017.

Tidligere fikk alle spedbarn tilbud om femvalent kombinasjonsvaksine som beskytter mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, og haemophilus influenzae type B ved 3-, 5- og 12 måneders alder. Hepatitt B-vaksine inngår nå i en kombinasjonsvaksine sammen med disse (seksvalent vaksine), og det vil ikke medføre flere stikk eller helsestasjonsbesøk.

På grunn av global mangel på den femvalente vaksinen som nå er i bruk, vil seksvalent vaksine bli introdusert tidligere enn opprinnelig planlagt. Noen barn vil derfor starte med femvalent vaksine og fullføre vaksinasjonen med seksvalent vaksine.

Vaksinen er en ferdigfylt sprøyte som er klar til bruk. Den er godkjent av Statens legemiddelverk og har vært på markedet siden 2012.  

Seksvalent vaksine Hexyon og bestillingsinformasjon

Den seksvalente vaksinen Hexyon (Sanofi-Pasteur MSD) skal brukes i barnevaksinasjonsprogrammet. Den består kun av inaktiverte/ikke-levende komponenter, og kommer i en ferdigfylt sprøyte som er klar til bruk.

Vaksinen bestilles ved å benytte bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Denne er tilgjengelig på nettsiden:

Vaksinebestilling og preparater (Folkehelseinstituttet)

Det vil i en periode være mulig å bestille både Infanrix-Polio+Hib (til barn født før 1. november 2016) og Hexyon (til barn født f.o.m 1. november 2016). Folkehelseinstituttet vil levere Infanrix-Polio+Hib så lenge beholdningen rekker. Deretter vil det automatisk utleveres Hexyon i stedet for Infanrix-Polio+Hib, og barn som har påbegynt vaksinasjon med Infanrix-Polio+Hib fullfører med Hexyon som beskrevet under.

Vaksinasjon av barn født før 1.november 2016 i overgangsperioden

Noen barn født før 1. november 2016 vil få de første dosene som femvalent vaksine, men avslutte med én eller to doser seksvalent vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Disse får ikke tilbud om gratis fullvaksinering med tre doser hepatitt B-vaksine. Foresatte skal informeres om dette. Dersom foresatte ønsker å fullvaksinere sitt barn mot hepatitt B, må de selv betale for vaksinedosen(e). Det er fint om helsestasjoner som har kapasitet og betalingsløsning tilrettelegger for fullvaksinering. Dersom dette ikke er mulig, kan barnet henvises til fastlege eller vaksinasjonskontor.   

Vaksine kan bestilles fra Folkehelseinstituttet:

  • Bruk skjema for vaksiner utenom barnevaksinasjonsprogrammet. Kunder som handler i nettbutikk må velge hepatitt B vaksine til salg og ikke til program.
  • Vaksinasjon som foregår utenom barnevaksinasjonsprogrammet må godkjennes av lege.

Forslag til hvordan vaksinasjon på helsestasjonen kan løses:

  • Barn som har fått femvalent vaksine ved 3 måneders alder og seksvalent vaksine ved 5 måneders alder:
  1. 2. dose hepatitt B-vaksine (i form av enkeltkomponentvaksine som foresatte betaler) på 6-månederskontrollen og seksvalent vaksine på 12-månederskontrollen. 
  2. Seksvalent vaksine  på 5-månederskontrollen og på 12-månederskontrollen. Deretter 3. dose hepatitt B-vaksine (i form av enkeltkomponent som foresatte betaler) minimum 5 måneder etter 12-månedersvaksinen.
  • Barn som får en dose seksvalent vaksine ved 12-månedersalder, kan fullvaksineres med 2 doser enkeltkomponent hepatitt B-vaksine i henhold til anbefalte minimumsintervaller.

Minimumsintervallet mellom de tre hepatitt B-vaksinedosene (0-1-5 måneder) må overholdes.

Hvilken vaksine barn født før 1.november 2016 vil få tilbud om gjennom vaksinasjonsløpet vil være avhengig av tilgangen på femvalent vaksine på den enkelte helsestasjon og hos Folkehelseinstituttet på det tidspunkt barnet skal vaksineres. Barn som har fått 2 doser femvalent vaksine(Infanrix-Polio+Hib), prioriteres å fullføre vaksinasjon med denne vaksinen framfor barn som kun har fått 1 dose av denne.

Barn av foreldre som kommer fra land med mellom- og høy forekomst av hepatitt B får per i dag tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Disse barna kan tilbys den seksvalente vaksinen så snart den er tilgjengelig. Påbegynt hepatitt B-vaksinering med enkeltkomponent hepatitt B-vaksine kan fullføres med den seksvalente vaksinen.

Vaksinasjon av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon

Det fødes om lag 500 barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon i Norge hvert år. Disse barna har svært høy risiko for å utvikle kronisk bærerskap av hepatitt B dersom det ikke gis riktig behandling etter fødsel (post-eksponeringsbehandling). Ved forsinket oppstart av vaksinasjon, har studier vist at disse barna har nesten like høy risiko for å utvikle kronisk bærerskap, som de ville hatt uten vaksinasjon mot hepatitt B.

Barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon skal påbegynne vaksinasjon med enkeltkomponent hepatitt B-vaksine innen 24 timer etter fødsel samtidig som det gis spesifikt immunglobulin mot hepatitt B. Andre dose enkeltkomponent hepatitt B-vaksine skal gis ved 4-ukersalder. For denne høyrisikogruppen skal ikke andre vaksinedose utsettes til 6-ukerskontrollen. Etter de to tidlige dosene med hepatitt B-vaksine, kan barna i denne gruppen følge det samme vaksinasjonsregimet som alle andre barn. Det vil si at de får seksvalent vaksine ved 3-, 5- og 12-månedersalder, altså til sammen 5 doser hepatitt B-vaksine.

Utvidet bivirkningsovervåking i en periode på et år etter innføringen

Når en vaksine innføres i barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres det en utvidet bivirkningsovervåking i en periode. En tilsvarende utvidet bivirkningsrapportering ble gjennomført ved introduksjon av pneumokokkvaksine (i 2006), HPV-vaksine (i 2009) og rotavirusvaksine (i 2014). Folkehelseinstituttet ber helsepersonell om å melde alle mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med Hexyon - ikke bare de alvorlige og/eller uventede. Mistenkte bivirkninger meldes uavhengig av om Hexyon er gitt alene eller sammen med andre vaksiner. Alle meldinger blir vurdert i bivirkningsgruppa ved Folkehelseinstituttet for å avklare årsakssammenheng og melder får skriftlig svar med vurderingen, samt råd om videre vaksinasjon.

Den utvidede overvåkingen vil vare i en periode på et år. Informasjonsbrev ble sendt til kommunene i uke 5:

Mer informasjon:

Registrering i SYSVAK

Som alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, er den seksvalente vaksinen (DTaP-IPV-Hib –Hep B) meldingspliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Vaksinen har SYSVAK-kode KOM09.

Folkehelseinstituttet sendte i uke 43 informasjonsbrev (per e-post) til landets rådmenn, kommuneleger og ledende helsesøstre/ledere for helsestasjonstjenesten:

Innføring av allmenn hepatitt B-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1.november 2016 (brev til kommunehelsetjenesten)

Mer informasjon om sykdommen og vaksine mot hepatitt B: