Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Hvorfor får alle barn tilbud om hepatitt B-vaksine?

På verdensbasis er hepatitt B et stort helseproblem, og Verdens helseorganisasjon har oppfordret alle land til å tilby vaksinen i sine barnevaksinasjonsprogram.

COLOURBOX4940432.jpg

På verdensbasis er hepatitt B et stort helseproblem. Sykdommen skyldes hepatitt B-virus som smitter ved blodkontakt (som stikk av sprøyte), ved seksuell kontakt og fra mor til barn før, under og etter fødselen. Viruset kan føre til både akutt og kronisk infeksjon.

Opptil 90 prosent av smittede spedbarn utvikler kronisk infeksjon med viruset hvis de ikke får forebyggende behandling. Det er derfor en fordel at barn får beskyttelse mot denne sykdommen tidlig.  Risikoen for å få kronisk infeksjon avtar raskt gjennom barndommen og er under 5 prosent for dem som blir smittet i voksen alder.

Innføringen av vaksine mot hepatitt B i barnevaksinasjonsprogrammet bygger på råd fra en ekspertgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet. Rapporten fra ekspertgruppen ble publisert i 2008. Hittil har kun barn i spesielle risikogrupper for hepatitt B-smitte fått tilbud om denne vaksinen. Ved å innføre vaksinen til alle så blir denne forskjellsbehandlingen fjernet siden alle barn vil få samme tilbud.

Vaksine mot hepatitt B har vært tilgjengelig siden 1983 og er svært effektiv for å forebygge hepatitt B-infeksjon. Verdens helseorganisasjon(WHO) oppfordrer alle medlemsland til å innføre hepatitt B-vaksine i sine nasjonale vaksinasjonsprogram. De fleste land har allerede innført denne vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet (184 av 194 land i 2014). 

Mange nordmenn tar hepatitt B-vaksine som ungdom eller ung voksen i forbindelse med yrke, reise eller annen risiko. Dette gjelder over 50 000 voksne personer årlig. Barn som får tre dose hepatitt B-vaksine med anbefalte intervaller vil ha langvarig, og mest sannsynlig livslang beskyttelse.  

Personer med kronisk infeksjon er den viktigste smittekilden for hepatitt B. Fordi sykdommen hos mange ikke gir symptomer, er det store mørketall. Det anslås at om lag 25 – 30 000 personer i Norge har kronisk infeksjon med hepatitt B-virus og antallet er økende. Viktige årsaker til dette er globalisering med økt innvandring og reiseakti­vitet. Dette gir risiko for smitte både i og utenfor Norge.

 Mer informasjon om bakgrunnen for innføringen:

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge (Rapport 2008:9, PDF)