Hopp til innhold

Artikkel

Slik melder helsepersonell mistenkt bivirkning av vaksine

Publisert

Meldeskjema og mer informasjon om rapportering av mistenkte bivirkninger finner du her.

Skjema bivirkninger ny2018.PNG

Meldeskjema og mer informasjon om rapportering av mistenkte bivirkninger finner du her.


Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell

Ved mistanke om alvorlige bivirkninger skal melding sendes Folkehelseinstituttet, som vurderer sannsynligheten for at hendelsen var forårsaket av vaksinen, og innhenter ytterligere opplysninger når dette er nødvendig. Resultatet av vurderingen sendes tilbake til melder.  

Kriterier for klassifisering av årsakssammenheng

De internasjonale kriteriene for klassifisering av årsakssammenheng er vide, slik at ingen mulige bivirkninger skal kunne overses. Når klassifiseringen ”mulig” (possible) brukes, innebærer det derfor ikke at årsakssammenheng er bevist, men at vaksinebivirkning ikke kan utelukkes. 

Nærmere beskrivelse av hvilke opplysninger som bør meldes finnes på skjema for melding om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket samarbeider om overvåkingen av vaksinebivirkninger. Les mer om legemiddelovervåking på Statens legemiddelverk sin nettside for bivirkninger og legemiddelsikkerhet (Statens legemiddelverk).

Bivirkningsmeldinger fra pasienter

Personer som har opplevd uvanlige eller alvorlige symptomer som de mistenker skyldes vaksine anbefales å ta kontakt med den som har satt vaksinen slik at denne kan rapportere til Folkehelseinstituttet. Pasienter/privatpersoner kan også selv melde inn mistenkte bivirkninger via meldeskjema på internett. Det er også mulig å melde fra om bivirkninger på vegne av andre, for eksempel barn eller slektninger.

Bivirkningsmelding for pasienter (Statens legemiddelverk)

Erstatningsansvar

Norsk pasientskadeerstatning behandler erstatningskrav som følge av bivirkningsskader etter vaksinasjon.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Mer informasjon

Bivirkninger etter vaksinasjon (vaksinasjonsveilederen for helsepersonell)