Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Vil du hjelpe til å rekruttere gravide til en undersøkelse om maternell vaksinasjon mot kikhoste ?

Publisert


Informasjon til jordmødre som kunne tenke seg å bistå i rekrutteringen av gravide til en undersøkelse om maternell vaksinasjon mot kikhoste.


Hopp til innhold


Har du funnet en feil?

Spørreundersøkelse

Folkehelseinstituttet planlegger en spørreundersøkelse blant gravide kvinner om kunnskap og holdninger til maternell vaksinasjon mot kikhoste. Bakgrunnen er at flere land har sett en økning i antall tilfeller av kikhoste de senere år, og blant barn under 1 år har det blitt rapportert flere sykehusinnleggelser og dødsfall grunnet alvorlige tilfeller av sykdommen. Ulike tiltak er iverksatt for å øke beskyttelsen og begrense dødeligheten blant de minste og mest sårbare barna som selv er for unge til å få kikhostevaksine. Et tiltak som er innført i flere land er kikhostevaksinasjon av gravide. Denne strategien bygger på undersøkelser som viser at gravide kvinner da danner antistoffer mot kikhoste som så kan beskytte barnet de første månedene frem til barnet selv kan vaksineres.

I Norge var det forrige store utbruddet av kikhoste i 2003-2004, og dette utbruddet førte til flere alvorlig syke spedbarn og to dødsfall (1). I årene etter dette har det vært en lavere forekomst av kikhoste i denne aldersgruppen (2), og det har derfor ikke vært ansett som nødvendig å innføre maternell vaksinasjon mot kikhoste i Norge.

Hvorfor kartlegge kunnskap

Folkehelseinstituttet jobber med en beredskapsplan for en situasjon med økt forekomst av alvorlig kikhoste hos spedbarn i Norge. Som et ledd i dette arbeidet er det nødvendig å kartlegge hva slags kunnskap gravide har om kikhoste, samt deres holdninger og informasjonsbehov knyttet til vaksinasjon i svangerskapet. Det vil hjelpe oss å forstå hvilke behov gravide vil ha for informasjon dersom det skulle bli aktuelt med en slik anbefaling, slik at vi kan tilpasse informasjonsmateriellet på best mulig måte. Tilsvarende undersøkelse vil gjøres blant helsepersonell som følger opp gravide i løpet.

Praktisk om undersøkelsen

Undersøkelsen vil gjennomføres på et elektronisk spørreskjema som deltakerne får tilsendt på SMS.

Det vi ber jordmødrene om er å:

  • Gi kort informasjon om undersøkelsen under svangerskapskontrollen. Jordmødrene vil få en oversikt med punktene det bør informeres om.
  • De gravide som ønsker å delta skriver sin signatur og mobilnummer på et skjema. Jordmødrene holder en oversikt over hvor mange som har fått informasjon om undersøkelsen. Når ønsket antall gravide (20-50 stk avhengig av antall steder som rekrutterer) har takket ja til å delta sendes skjemaet i en forhåndsfrankert konvolutt til firmaet Respons analyse som sender ut undersøkelsen elektronisk på vegne av Folkehelseinstituttet.
  • Undersøkelsen er anonym, og det er bare Respons analyse som vil motta signatur og mobilnummer til deltakerne. Signatur samles inn fra deltakerne anses som et samtykke til at deltakerne godkjenner at firmaet kan sende undersøkelsen på SMS. Alle resultatene blir anonyme da svarene kvinnene avgir kan ikke kobles tilbake til deres navn og telefonnummer. Svarene fra undersøkelsen blir rapportert på gruppenivå, det vil si at ingen svar kan spores tilbake til hver enkelt deltaker. Mobilnummer og signatur vil bli destruert når prosjektet er avsluttet.

Kontaktperson

Dersom du har spørsmål og/eller kunne tenke deg å bistå i rekrutteringen kan du ta kontakt med Jeanette Stålcrantz, seniorrådgiver ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet.

Dersom du ønsker å bistå i rekrutteringen ber vi om tilbakemelding innen fredag 26. april. På forhånd takk for hjelpen!

Referanser

1. Rapport Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge (Folkehelseinstituttet).  

2. Rapport for barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2017 (Folkehelseinstituttet).