Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Vil du delta i en undersøkelse om maternell vaksinasjon mot kikhoste ?

Publisert Oppdatert


Informasjon til deg som vil delta i undersøkelse vår om maternell vaksinasjon mot kikhoste.


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

Spørreundersøkelse

Folkehelseinstituttet gjennomfører en spørreundersøkelse blant gravide kvinner om kunnskap og holdninger til maternell vaksinasjon mot kikhoste.

Bakgrunnen er at flere land har sett en økning i antall tilfeller av kikhoste de senere år, og blant barn under ett år har det blitt rapportert flere sykehusinnleggelser og dødsfall grunnet alvorlige tilfeller av sykdommen.

Ulike tiltak er iverksatt for å øke beskyttelsen og begrense dødeligheten blant de minste og mest sårbare barna som selv er for unge til å få kikhostevaksine. Et tiltak som er innført i flere land er kikhostevaksinasjon av gravide. Denne strategien bygger på undersøkelser som viser at gravide kvinner da danner antistoffer mot kikhoste som så kan beskytte barnet de første månedene frem til barnet selv kan vaksineres.

I Norge var det forrige store utbruddet av kikhoste i 2003-2004, og dette utbruddet førte til flere alvorlig syke spedbarn og to dødsfall (1). I årene etter dette har det vært en lavere forekomst av kikhoste i denne aldersgruppen (2), og det har derfor ikke vært ansett som nødvendig å innføre maternell vaksinasjon mot kikhoste i Norge.

Hvorfor kartlegge kunnskapen?

Grunnen til at vi ønsker å gjennomføre denne undersøkelsen er at vi jobber med en beredskapsplan for en situasjon med økt forekomst av alvorlig kikhoste hos spedbarn i Norge.

Som et ledd i dette arbeidet er det nødvendig å kartlegge hva slags kunnskap gravide har om kikhoste, samt deres holdninger og informasjonsbehov knyttet til vaksinasjon i svangerskapet. Det vil hjelpe oss å forstå og kjenne til hvilke informasjonsbehov gravide vil ha dersom det skulle bli aktuelt med en slik anbefaling. Da kan vi også tilpasse informasjonsmateriellet på best mulig måte.

Tilsvarende undersøkelse vil gjøres blant helsepersonell som følger opp gravide.

Praktisk om undersøkelsen

  • Undersøkelsen gjennomføres via et elektronisk spørreskjema som deltakerne får tilsendt på SMS.
  • Undersøkelsen er anonym, og det er bare Respons analyse som vil motta signatur og mobilnummer til deltakerne.
  • Signatur samles inn fra deltakerne anses som et samtykke til at deltakerne godkjenner at firmaet kan sende undersøkelsen på SMS.
  • Alle resultatene blir anonyme da svarene kvinnene avgir kan ikke kobles tilbake til deres navn og telefonnummer. Svarene fra undersøkelsen blir rapportert på gruppenivå, det vil si at ingen svar kan spores tilbake til hver enkelt deltaker.
  • Mobilnummer og signatur vil bli destruert når prosjektet er avsluttet.

Kontaktperson

Dersom du har spørsmål kan du henvende deg til Respons analyse på e-post oslo@responsanalyse.no

Referanser

1. Rapport Situasjonen for kikhoste blant barn under 1 år i Norge (Folkehelseinstituttet).  

2. Rapport for barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2017 (Folkehelseinstituttet).