Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

HPV-vaksinasjon: Tilbud til gutter fra høsten 2018

Fra høsten 2018 vil gutter, på lik linje med jenter på 7. klassetrinn få tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

unge gutter på huske
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fra høsten 2018 vil gutter, på lik linje med jenter på 7. klassetrinn få tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. På 1990-tallet fikk man kunnskap om at HPV kan forårsake kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner. Siden er det vist at HPV også kan forårsake andre former for kreft hos kvinner og menn.  Langvarig HPV-infeksjon kan gi kreft i munn, svelg og analt (endetarmsåpningen) hos begge kjønn, samt penis hos menn. Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende, og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner.

HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir lik mulighet til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft.

HPV-vaksine har vært brukt i vaksinasjonsprogram siden 2006. Per i dag anbefaler eller tilbyr 74 land HPV-vaksine til jenter, og 11 land til gutter.

HPV-vaksinen Cervarix benyttes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og vil tilbys både jenter og gutter på 7. klassetrinn fra høsten 2018. Vaksinen inneholder antigen fra HPV-typene 16 og 18. Bruk av Cervarix i vaksinasjonsprogram i andre land, blant annet Skottland, har vist svært god beskyttelse (89 %) mot HPV-infeksjoner forårsaket av HPV-typene 16 og 18, og i tillegg svært god kryssbeskyttelse mot HPV-typene 31, 33 og 45 (94 %-79 % - 83 %). Beskyttelsen er langvarig. For gutter er det hovedsakelig HPV-typene 16 og 18 som kan føre til utvikling av kreft.  HPV er årsak til over 100 tilfeller med kreft hos menn hvert år.

Vaksinasjonsregime - to doser

For jenter og gutter i alderen 9-14 år er to doser HPV-vaksine tilstrekkelig for å bli fullvaksinert. Vaksinedosene skal gis med minimum seks måneders intervall for å sikre beskyttende effekt. Folkehelseinstituttet anbefaler at gutter og jenter i 7. klasse tilbys en dose om høsten og en om våren.

Bivirkninger av HPV-vaksine

Vaksinen Cervarix er undersøkt i kliniske studier på gutter. Det er ikke vist at gutter får andre bivirkninger av vaksinen enn det som er beskrevet hos jenter. De vanligste bivirkningene er lokalreaksjoner som vondt i armen, rødhet og hevelse på injeksjonsstedet, og systemiske reaksjoner som hodepine, magesmerter og kvalme. Noen kan også få feber. Alvorlige allergiske reaksjoner forekommer, men er sjeldne. Det er ikke observert utvikling av alvorlige eller kroniske sykdommer etter bruk av HPV-vaksiner- verken i kliniske studier i forbindelse med utprøving av vaksinene eller i store befolkningsstudier utført etter innføring av vaksinene i program.

Bestilling av vaksine

Cervarix for bruk i barnevaksinasjonsprogrammet til gutter og jenter i 7. klasse skoleåret 2018/2019 kan bestilles fra Folkehelseinstituttet (nettbutikk eller bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjons­programmet). Vaksinen vil bli sendt ut fortløpende sammen med andre vaksiner.

Registrering i SYSVAK

All HPV-vaksinasjon er, på lik linje med andre vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet, meldingspliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

HPV-vaksinen Cervarix har SYSVAK-kode HPV02.

Oppdatert informasjonsmateriell

Informasjonsmateriellet om HPV-vaksine til barn i 7. klasse og deres foresatte vil bli oppdatert. Det oppdaterte materiellet vil være tilgjengelig før sommeren. Oppdatert informasjon vil fortløpende bli lagt ut på denne nettsiden.

Folkehelseinstituttet sendte i uke 2 informasjonsbrev (per e-post) til landets  kommuneleger/smittevernleger og ledende helsesøstre/ledere for helsestasjonstjenesten: Informasjonsbrev om tilbud om HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2018/2019 (PDF)

Spørsmål og svar om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Hva med de som har betalt for vaksinen til sine gutter – vil de få pengene refundert?

Foresatte/foreldre som har betalt for HPV-vaksine til sine gutter vil ikke få utgiftene refundert.

Vil det bli et innhentingsprogram med HPV-vaksine til gutter på lik linje som til unge kvinner?

Folkehelseinstituttet har ikke anbefalt at det gis tilbud om HPV-vaksine til eldre gutter, og Regjeringen har ikke foreslått bevilgning til dette i statsbudsjettet for 2018.

Hva hvis det blir kortere intervall enn seks måneder mellom de to dosene?

Bruk av todoseregime i barnevaksinasjonsprogrammet forutsetter at de to dosene gis med minst seks måneders intervall. Ved kortere intervall mellom de to dosene skal en tredje dose gis fem måneder etter andre dose for å sikre tilstrekkelig beskyttelse.

Hva med de jentene som har startet med Gardasil men ikke fullført vaksinasjonen? 

Jenter i grunnskolealder som har påbegynt, men ikke fullført vaksinasjon med Gardasil før høsten 2017, fullfører vaksinasjonen med Gardasil så lenge den kan leveres fra Folkehelseinstituttet. Dersom Gardasil ikke kan leveres fra Folkehelseinstituttet fullføres vaksinasjonen med Cervarix.

Et eventuelt restlager av Gardasil ute i kommunene skal kun benyttes til de som har påbegynt vaksinasjon med Gardasil før høsten 2017.

Hvilke bivirkninger har Cervarix?

Bivirkningsprofilen likner det som er kjent fra Gardasil. De vanligste bivirkningene er kortvarige plager som lokalreaksjon ved stikkstedet, hodepine, tretthet, feber, muskelsmerter, leddsmerter, kløe, utslett, elveblest (urticaria), kvalme, oppkast, diare og magesmerter.

I sjeldne tilfeller kan noen reagere med alvorlig allergisk reaksjon på vaksinen. Alvorlige bivirkninger av vaksinen er svært godt undersøkt, og det er gjort mange store studier av vaksinerte jenter over mange år. Disse har ikke vist at vaksinerte jenter har økt risiko for alvorlige eller langvarige sykdommer sammenlignet med uvaksinerte. HPV-vaksiner er undersøkt i kliniske studier på gutter. Det er ikke vist at gutter får andre bivirkninger av vaksinen enn det som er beskrevet hos jenter.

Hvorfor brukes en vaksine som ikke beskytter mot kjønnsvorter?

Når det vurderes om en vaksine skal innføres i barnevaksinasjonsprogrammet, er en av forutsetningene at sykdommen skal være alvorlig. I informasjonen om barnevaksinasjonsprogrammet har det hele tiden vært understreket at målet med HPV-vaksine er å beskytte mot kreft. Beskyttelse mot kjønnsvorter er en fordel, men har aldri vært avgjørende for valg av vaksine.

Hva er forskjellen mellom HPV-vaksinene som finnes på markedet i Norge ?

Tre HPV-vaksiner har markedsføringstillatelse i Norge: Cervarix «GlaxoSmithKline», Gardasil og Gardasil 9 «MSD». Gardasil vil etter hvert fases ut. Gardasil fikk markedsføringstillatelse i 2006, Cervarix i 2007 og Gardasil 9 i 2015. Erfaringen med bruk etter markedsføring for de tre vaksinene er dermed ulik.

Alle de tre vaksinene består av viruslignende partikler dannet av genteknologisk framstilt overflateprotein fra HPV. Vaksinene er ikke levende.  Vaksinene inneholder ulike typer aluminiumadjuvans, som øker effekten av vaksinene. I Gardasil og Gardasil 9 brukes aluminium hydroksysulfat, mens Cervarix inneholder adjuvansen AS04, som består av aluminiumhydroksyd og monofosforyl lipid A.

Alle de tre vaksinene inneholder proteiner fra høyrisiko HPV-genotypene 16 og 18. Gardasil 9 inneholder proteiner fra ytterligere fem høyrisiko HPV-typer (genotype 31, 33, 45, 52 og 58). Gardasil og Gardasil 9 inneholder i tillegg proteiner fra HPV type 6 og 11, to HPV-typer som forårsaker kjønnsvorter.

Cervarix har dokumentert direkte beskyttelse mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-type 16 og 18 i tillegg til at det er vist beskyttende effekt mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen (kryssbeskyttelse). Vaksinen har dermed dokumentert at den gir mer enn 90 prosent beskyttelse mot utvikling av alvorlige forstadier til livmorhalskreft uavhengig av HPV-type (1,2).  Gardasil 9 kom på markedet i 2015. Den inneholder flere proteiner fra høyrisiko HPV-typer, men det er foreløpig ikke publisert data på effekt ved bruk av denne vaksinen i vaksinasjonsprogram. På bakgrunn av data fra en klinisk studie forventes den ni-valente vaksinen Gardasil 9 (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) å kunne gi 90 prosent beskyttelse mot livmorhalskreft (3).

Referanser:

1) Lehtinen M. et al. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analyses of the randomised double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol 2012;13:89-99.

2) Kavanagh K. et al. Changes in the prevalence of human papillomavirus following a national bivalent human papillomavirus vaccination programme in Scotland: a 7-year cross-sectional study. Lancet Infect Dis 2017. http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099817)30468-1.

3) Huh WK. et al. Final efficacy, immunogenicity, and safety analyses of a nine-valent human papillomavirus vaccine in women aged 16-26 years: a randomised, double-blind trial. Lancet 2017,390:2143-59.