Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

HPV-vaksinasjon: Endringer i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2017

Praktisk informasjon om HPV-vaksinen Cervarix: Overgang fra tre til to doser i barnevaksinasjonsprogrammet, vaksinebestilling og registrering i SYSVAK.

vaksinebrosjyrens bilde.JPG

Fra høsten 2017 vil jenter på 7. trinn få tilbud om HPV-vaksinen Cervarix (GlaxoSmithKline) i barnevaksinasjonsprogrammet. Cervarix inneholder antigen mot HPV-type 16 og 18 som til sammen årsak til 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene.  I tillegg har vaksinen vist beskyttende effekt mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen (kryssbeskyttelse). Uavhengig av HPV-type er det dokumentert 93 prosent beskyttelse mot utvikling av alvorlige forstadier til livmorhalskreft hos kvinner som ikke var smittet med HPV ved vaksinasjonstidspunktet.

Cervarix fikk markedsføringstillatelse i 2007, og har vært brukt i vaksinasjonsprogram i mange land over flere år. Det er distribuert over 64 millioner doser av denne vaksinen på verdensbasis.

Nytt vaksinasjonsregime

Fra høsten 2017 gis HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet som et todoseregime. Todoseregime er kun godkjent for aldersgruppen 9-14 år. De to dosene skal gis med et intervall på minst seks måneder. Immunresponsen når dosene er gitt med dette intervallet er da like god som ved bruk av tre doser til eldre aldersgrupper. Folkehelseinstituttet anbefaler at jentene får tilbud om en vaksinedose på høsten og en dose på våren, slik at det blir mulig å overholde
minimumsintervallet i løpet av samme skoleår.  Går det kortere tid mellom dosene skal alltid tre
doser gis. Tredje dose skal da gis minst fem måneder etter andre dose. I tillegg skal følgende ha tre doser:

  • Jenter som starter HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet etter at de har fylt 15 år
  • Unge kvinner født 1991 og senere som vaksineres gjennom det toårige vaksinasjonsprogrammet.

Effekt av todoseregime er ikke undersøkt hos jenter/gutter som er immunsupprimerte grunnet medikamentbruk eller sykdom. Til disse blir det fortsatt anbefalt tredoseregime (minst en måned mellom første og andre dose og fem måneder mellom andre og tredje dose), selv om de er i alderen 9-14 år.

Bestilling av vaksine

Cervarix kan bestilles fra Folkehelseinstituttet (nettbutikk og oppdatert bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjons­programmet). Vaksinen vil bli sendt ut fortløpende sammen med andre vaksiner.

Cervarix til barnevaksinasjonsprogrammet og til vaksinasjons­programmet for unge kvinner født 1991 og senere er samme vaksine, men siden Folkehelse­instituttet kjøper inn vaksinene på ulike kontrakter er det separate lager av de to vaksinene. Bestilling til hver av disse gruppene må derfor foretas separat:  

I nettbutikk: Cervarix til barnevaksinasjonsprogrammet og Cervarix til vaksinasjons­programmet for unge kvinner har ulike artikkelnummer.

Bestillingsskjema: De som ikke benytter netthandel bestiller Cervarix på henholdsvis bestillingsskjema for barnevaksinasjons­programmet og bestillingsskjema for vaksinasjons­programmet for unge kvinner. Skjemaene er tilgjengelig på nettsiden:

Vaksinebestilling og preparater (Folkehelseinstituttet)

Registrering i SYSVAK

Som alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet er også HPV-vaksinasjon meldepliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Det er ikke krav om samtykke til registrering.  Det er viktig å bruke riktig kode ved registrering i SYSVAK. Cervarix har sin egen SYSVAK-kode HPV02.

Oppdatert informasjonsmateriell

Folkehelseinstituttet har oppdatert brosjyrene «Om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet» og «Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen».  Oppdaterte brosjyrer er sendt til kommunene i uke 26. Kapittelet om HPV-vaksine i Vaksinasjonsveilederen og i Smittevernveilederen er oppdatert:

Vaksinasjonsveilederen: Kapittel om HPV-vaksine (Folkehelseinstituttet)
Smittevernveilederen: Kapittel om humant papillomavirus (Folkehelseinstituttet)

Folkehelseinstituttet sendte i uke 18 informasjonsbrev (per e-post) til landets kommuneleger/smittevernleger og ledende helsesøstre/ledere for helsestasjonstjenesten:

Informasjonsbrev om endringer knyttet til HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2017 (PDF)

Spørsmål og svar om endringen

Hva hvis det blir kortere intervall enn seks måneder mellom de to dosene?

Bruk av todoseregime i barnevaksinasjonsprogrammet forutsetter at de to dosene gis med seks måneders intervall. Ved kortere intervall mellom dosene skal en tredje dose gis for å sikre tilstrekkelig beskyttelse.

Hva med de som har startet med Gardasil men ikke fullført vaksinasjonen?  

Jenter i grunnskolealder som har påbegynt, men ikke fullført vaksinasjon med Gardasil før høsten 2017, fullfører vaksinasjonen med Gardasil så lenge den kan leveres fra Folkehelseinstituttet. Dersom Gardasil ikke kan leveres fra Folkehelseinstituttet fullføres vaksinasjonen med Cervarix.

Et eventuelt restlager av Gardasil ute i kommunene skal kun benyttes til de som har påbegynt vaksinasjon med Gardasil før høsten 2017.

Hvilke bivirkninger har Cervarix?

Bivirkningsprofilen likner det som er kjent fra Gardasil. De vanligste bivirkningene er kortvarige plager som lokalreaksjon ved stikkstedet, hodepine, tretthet, feber, muskelsmerter, leddsmerter, kløe, utslett, elveblest (urticaria), kvalme, oppkast, diare og magesmerter.

I sjeldne tilfeller kan noen reagere med alvorlig allergisk reaksjon på vaksinen. Alvorlige bivirkninger av vaksinen er svært godt undersøkt, og det er gjort mange store studier av vaksinerte jenter over mange år. Disse har ikke vist at vaksinerte jenter har økt risiko for alvorlige eller langvarige sykdommer sammenlignet med uvaksinerte.

Hvorfor er det valgt en vaksine som ikke beskytter mot kjønnsvorter?

Når det vurderes om en vaksine skal innføres i barnevaksinasjonsprogrammet, er en av forutsetningene at sykdommen skal være alvorlig. I informasjonen om barnevaksinasjonsprogrammet har det hele tiden vært understreket at målet med HPV-vaksine er å beskytte mot kreft. Beskyttelse mot kjønnsvorter er en fordel, men har aldri vært avgjørende for valg av vaksine.

Hva er forskjellen mellom HPV-vaksinene?

Tre HPV-vaksiner har markedsføringstillatelse i Norge: Cervarix «GlaxoSmithKline», Gardasil og Gardasil 9 «MSD». Gardasil vil etter hvert fases ut. Gardasil og Cervarix fikk markedsføringstillatelse i 2006 og 2007 og Gardasil 9 i 2015. Erfaringen med bruk etter markedsføring for de tre vaksinene er dermed ulik.

Alle de tre vaksinene består av viruslignende partikler dannet av genteknologisk framstilt overflateprotein fra HPV. Vaksinene er ikke levende.  Vaksinene inneholder ulike typer aluminiumadjuvans, noe som er med på å påvirke effekten av vaksinene. I Gardasil og Gardasil 9 brukes aluminium hydroksysulfat, mens Cervarix inneholder adjuvansen AS04, som består av aluminiumhydroksyd og monofosforyl lipid A.

Alle de tre vaksinene inneholder proteiner fra høyrisiko HPV-genotypene 16 og 18. Gardasil 9 inneholder proteiner fra ytterligere fem høyrisiko HPV-typer (genotype 31, 33, 45, 52 og 58). Gardasil og Gardasil 9 inneholder i tillegg proteiner fra HPV type 6 og 11, to HPV-typer som forårsaker kjønnsvorter.

Selv om Cervarix og Gardasil 9 inneholder proteiner fra et ulikt antall høyrisiko HPV-typer, er det for begge vaksinene dokumentert mer enn 90 prosent beskyttelse mot utvikling av alvorlige forstadier til livmorhalskreft hos kvinner som ikke tidligere har vært smittet med HPV. Dette skyldes at det for Cervarix, i tillegg til beskyttelse mot HPV-type 16 og 18, er vist beskyttende effekt mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen (kryssbeskyttelse).