Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HPV-vaksinasjon: Tilbud til gutter fra høsten 2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • HPV-vaksinasjon: Tilbud til gutter fra høsten 2018

Artikkel

HPV-vaksinasjon: Tilbud til gutter fra høsten 2018

Fra høsten 2018 får gutter, på lik linje med jenter på 7. klassetrinn, tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

unge gutter på huske
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fra høsten 2018 får gutter, på lik linje med jenter på 7. klassetrinn, tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.


Fra høsten 2018 får gutter, på lik linje med jenter på 7. klassetrinn tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. På 1990-tallet fikk man kunnskap om at HPV kan forårsake kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner. Siden er det vist at HPV også kan forårsake andre former for kreft hos kvinner og menn.  Langvarig HPV-infeksjon kan gi kreft i munn, svelg og analt (endetarmsåpningen) hos begge kjønn, samt penis hos menn. Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende, og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner.

HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir lik mulighet til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft.

HPV-vaksine har vært brukt i vaksinasjonsprogram siden 2006. Per i dag anbefaler eller tilbyr 74 land HPV-vaksine til jenter, og 11 land til gutter.

HPV-vaksinen Cervarix benyttes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og vil tilbys både jenter og gutter på 7. klassetrinn fra høsten 2018. Vaksinen inneholder antigen fra HPV-typene 16 og 18. Bruk av Cervarix i vaksinasjonsprogram i andre land, blant annet Skottland, har vist svært god beskyttelse (89 %) mot HPV-infeksjoner forårsaket av HPV-typene 16 og 18, og i tillegg svært god kryssbeskyttelse mot HPV-typene 31, 33 og 45 (94 %-79 % - 83 %). Beskyttelsen er langvarig. For gutter er det hovedsakelig HPV-typene 16 og 18 som kan føre til utvikling av kreft.  HPV er årsak til over 100 tilfeller med kreft hos menn hvert år.

Vaksinasjonsregime - to doser

For jenter og gutter i alderen 9-14 år er to doser HPV-vaksine tilstrekkelig for å bli fullvaksinert. Vaksinedosene skal gis med minimum seks måneders intervall for å sikre beskyttende effekt. Folkehelseinstituttet anbefaler at gutter og jenter i 7. klasse tilbys en dose om høsten og en om våren.

Bivirkninger av HPV-vaksine

Vaksinen Cervarix er undersøkt i kliniske studier på gutter. Det er ikke vist at gutter får andre bivirkninger av vaksinen enn det som er beskrevet hos jenter. De vanligste bivirkningene er lokalreaksjoner som vondt i armen, rødhet og hevelse på injeksjonsstedet, og systemiske reaksjoner som hodepine, magesmerter og kvalme. Noen kan også få feber. Alvorlige allergiske reaksjoner forekommer, men er sjeldne. Det er ikke observert utvikling av alvorlige eller kroniske sykdommer etter bruk av HPV-vaksiner- verken i kliniske studier i forbindelse med utprøving av vaksinene eller i store befolkningsstudier utført etter innføring av vaksinene i program.

Utvidet bivirkningsovervåking skoleåret 2018/2019

Når en vaksine innføres i barnevaksinasjonsprogrammet eller tilbys en ny gruppe har det vært vanlig at det i en periode gjøres utvidet bivirkningsovervåking. Cervarix har hatt markedsføringstillatelse i Norge siden 2007. Vaksinen er undersøkt i kliniske studier på gutter og er brukt i program til jenter i flere land i Europa over mange år. Vaksinen er således velprøvd og bivirkningsprofilen er godt kjent. Det er ikke vist at gutter får andre bivirkninger av vaksinen enn det som er beskrevet hos jenter.

 For å få et så fullstendig bilde som mulig av vaksinens bivirkningsprofil ber Folkehelseinstituttet likevel helsepersonell om å melde alle mistenkte bivirkninger etter HPV-vaksinasjon hos både jenter og gutter skoleåret 2018/ 2019. Utvidet overvåkning vil gjelde for både jenter og gutter, da dette gir mulighet til å sammenligne bivirkningsprofilene. Utvidet overvåking innebærer at helsepersonell også skal melde vanlige og kjent bivirkninger (lokalreaksjoner, feber, kvalme, svimmelhet) dersom de blir fortalt om det i kontakt med foreldre eller barna.  Dette er hendelser som vanligvis ikke meldes fordi de er kjente og forventede.

Informasjon om hvordan melde mistenkt bivirkning og meldeskjema er tilgjengelig på temaside for bivirkninger av vaksine (FHI)

Bestilling av vaksine

Cervarix for bruk i barnevaksinasjonsprogrammet til gutter og jenter i 7. klasse skoleåret 2018/2019 kan bestilles fra Folkehelseinstituttet (nettbutikk eller bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjons­programmet). Vaksinen vil bli sendt ut fortløpende sammen med andre vaksiner.

Registrering i SYSVAK

All HPV-vaksinasjon er, på lik linje med andre vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet, meldingspliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

HPV-vaksinen Cervarix har SYSVAK-kode HPV02.

Informasjonstiltak

Fra høsten 2018 er informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet hovedsakelig være tilgjengelig digitalt. Tosidig trykksak med informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet ble sendt i egen forsendelse til kommunehelsetjenesten i juni 2018.  Den trykte informasjonsbrosjyren «Om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet» er utgått og følgende informasjon om HPV-vaksine er tilgjengelig:

Informasjon til elever og foresatte:

Skjemaet for HPV-vaksine og andre vaksiner i skolealder er tilgjengelig på nettsiden: Skjema for informasjon og samtykke for vaksinasjon i skolealder (FHI)

Trykket brosjyre «Om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet» er erstattet med informasjon på nettsiden om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet (FHI)

Det er laget en kort animasjonsfilm til elever på 7. klassetrinn om HPV-infeksjon og HPV-vaksine. Filmen er tilgjengelig og kan lastes ned fra siden Vaksine mot HPV (FHI)

Informasjon til helsepersonell som vaksinerer:

Folkehelseinstituttet sendte følgende informasjonsbrev (per e-post) til landets  kommuneleger/smittevernleger og ledende helsesøstre/ledere for helsestasjonstjenesten i 2018:

Uke 2: Informasjonsbrev om tilbud om HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2018/2019 (PDF)

Uke 25: Informasjonsbrev 2 om tilbud om HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2018 (PDF)

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.