Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av gastroenteritt med ukjent smittestoff i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av gastroenteritt med ukjent smittestoff i Norge

Artikkel

Utbrudd av gastroenteritt med ukjent smittestoff i Norge

Kronologisk oversikt over større utbrudd av gastroenteritt som har vært i Norge.

Kronologisk oversikt over større utbrudd av gastroenteritt som har vært i Norge.


Utbrudd med mage-tarm symptomer på skole i Asker kommune, våren 2018

I slutten av mai 2018 ble det meldt om et uvanlig høyt fravær på grunn av mage-tarm sykdom blant barn på to barneskoler i Asker kommune. Mange av barna hadde vært på Hvalstrand Bad kort tid før innsykning og foreldre rapporterte om et stort antall
Canadagjess i friluftsområdet og avføring både på gresset og i vannet. Utbruddsetterforskningen viste at det ikke var noen sammenheng mellom besøk på Hvalstrand Bad og utbruddet av mate-tarm sykdom på skolene. Alle vannprøver fra Hvalstrand Bad viste godkjent kvalitet, og alle avføringsprøvene fra Canadagjess på Hvalstrand var negative for Salmonella og Campylobacter. Det ble ikke påvist noen annen kilde til utbruddet, men det store antallet syke elever som ikke hadde besøkt stranden i tillegg til at mange svarte at de hadde hatt kontakt med annen syk person før de selv ble syk, antyder at dette kan ha vært et utbrudd med person-til-person-smitte. Symptombildet og varigheten av sykdom er forenlig med norovirus infeksjon. Norovirus er svært  smittsomt og person til person smitte er veldig vanlig, men uten avføringsprøver fra pasienter blir det vanskelig å konkludere.

Gastroenteritt på konfirmasjonsleir

Under en konfirmasjonsleir i august 2012 ble minst 34 personer syke med symptomer på gastroenteritt. Ingen av de syke hadde oppsøkt lege så smittestoffet i dette utbruddet er ukjent, men symptomene oppgitt i spørreskjemaene kan passe med norovirusinfeksjon. De epidemiologiske undersøkelsene pekte mot to retterservert henholdsvis onsdag og torsdag. For å forebygge videre smittespredning ga mattilsynet råd om servering på tallerken i stedet for buffet.

Gastroenteritt ved en kantine i Stavanger

Etter å ha spist ved en kantine i Stavanger i juni 2012 ble 32 personer syke med gastroenteritt. Smittekilden var sannsynligvis pastasalatmed kylling som var produsert dagen før servering, og lagret i kjøleskapet over natten. Ved inspeksjon i kantinen fant Mattilsynet at temperaturen i kjølen på varemottaket hadde vært for høy ved enkelte anledninger. Smittestoffet i dette utbruddet er ukjent.