Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Bytter system for varsling av utbrudd

Fra 1. desember 2016 bytter Folkehelseinstituttet til en ny og bedre plattform for varslinger av utbrudd av smittsomme sykdommer. Effektiv varsling gjør at hendelsen raskt kan vurderes og nødvendige tiltak iverksettes.

legionella blå
Legionellabakterien kan forårsake legionærsykdom, en alvorlig lungebetennelse som kan være dødelig. Colourbox.com

Folkehelseinstituttet har siden 2005 hatt et web-basert system for varsling av utbrudd, Vesuv. Dette systemet vil på ettermiddagen den 1. desember bli overført til en ny plattform. Systemet ivaretar spesialist- og kommunehelsetjenestenes varslingsplikt og Mattilsynets frivillige rapporteringsordning. Det skal benyttes ved varsling av utbrudd til Folkehelseinstituttet. Mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer er varslingspliktig i henhold til smittevernloven og MSIS-forskriften §3-3 og §3-4.

Vesuv blir modul i CIM

CIM er et krisestøtteverktøy som er tatt i bruk av alle landets helseforetak og fylkesmenn og som er tilgjengelig for alle landets kommuner. Vesuv blir nå en modul i CIM.  Varsling i Vesuv gjøres, som før, ved å fylle ut et registreringsskjema med opplysninger om utbruddets omfang, mistenkt smittemåte og mistenkt årsak med videre.

Når skjemaet er utfylt vil varsel automatisk bli sendt til Folkehelseinstituttet med kopi til Fylkesmannen og det regionale kompetansesenteret for smittevern dersom det er påkrevd i henhold til forskriften. Varsel går også til Mattilsynet hvis det er et næringsmiddelassosiert utbrudd. Det ligger ikke personsensitive data i Vesuv og det blir heller ikke spurt om dette på noe tidspunkt i registreringen.

Løsning for brukere uten CIM

Mange kommuner har tatt i bruk CIM. Vi er klar over at en del Vesuv-brukere i dag tilhører kommuner som ikke har tatt i bruk CIM, eller som er brukere uten tilgang til CIM. Dette gjelder for eksempel Mattilsynet. For disse brukerne vil tilgang til Vesuv bli ivarett ved pålogging gjennom en portal.

Hvordan finne ny Vesuv og logge på

De som nå har fått CIM-tilgang i egen virksomhet, skal fra lanseringsdatoen logge seg inn i CIM for å komme til Vesuv. Vesuv vil være et menypunkt/ikon i CIM. Spørsmål rundt innlogging i CIM må håndteres av de lokale CIM-administratorene.  

Den «gamle» nettadressen til Vesuv, www.vesuv.no, vil også være mulig å bruke. Når det nye systemet tas i bruk, vil man automatisk bli videresendt til den nye innloggingsportalen. Denne må man bruke dersom man ikke har CIM-tilgang. Også CIM-brukere kan finne sin CIM-innlogging gjennom denne portalen.