Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Ved ankomst til Norge

Alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse som beskrevet i flytskjemaet.

Plikten til tuberkuloseundersøkelse er hjemlet i Tuberkuloseforskriften. Undersøkelsen varierer ut ifra aldersgruppe og landbakgrunn. Flytskjemaet beskriver hvordan undersøkelsen skal gjennomføres for de ulike gruppene, og gjelder fra 1. mars 2017.

Barn 0–5 måneder

illustrasjon

Barn 6 måneder –14 år

illustrasjon

 

Personer 15–35 år fra land med særlig høy forekomst:

illustrasjon

 

Alle andre nyankomne ≥ 15 år med plikt til tuberkuloseundersøkelse ved ankomst:

illustrasjon

illustrasjon

 • Generelt om undersøkelsen:
  • Mantoux etterfulgt av IGRA ved positivt resultat, er likestilt med kun IGRA i alle aldersgrupper.
  • IGRA-undersøkelse av personer over 14 år er unødvendig dersom det er usannsynlig at forebyggende behandling kan fullføres.
  • Positivt røntgen skal følges av sputumundersøkelse.
  • Ved mistanke om lungetuberkulose - henvis straks.
  • Røntgen kan tas av gravide.
  • Tuberkuloseundersøkelse og reise til denne skal være uten egenandel for den som har plikt til undersøkelse.
  • Ingen restriksjoner i aktivitet i påvente av svar på rutinemessig undersøkelse. 
 • Tolkning av IGRA-resultater:
  • Positiv (inkludert svakt positiv): Henvis.
  • Gråsone: Ny prøve 3–6 uker. Hvis fortsatt gråsone: Henvis.
  • Inkonklusiv: Ny prøve. Ved kjent immunsvekkelse, rekvirer T-spot TB fra Folkehelseinstituttet. Hvis fortsatt inkonklusiv: Henvis.
  • Negativt resultat: Avslutt. NB! Immunsvekkede personer og små barn kan ha falsk negativ IGRA. Ha lav terskel for å henvise.
 • BCG-vaksinasjon:
  • BCG-vaksinasjon er anbefalt for alle barn født av én eller to foreldre fra et land med høy forekomst av tuberkulose.
  • Vaksinen settes ved ca. 6 ukers alder eller ved ankomst til Norge.

Anbefaling om helseundersøkelse etter tre måneder

I tillegg til ankomstundersøkelsen, anbefales frivillig, generell helseundersøkelse etter 3 måneder for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, med tilbud om IGRA for de som har økt risiko for å utvikle tuberkulosesykdom.

Se egne flytskjema for smitteoppsporing og rutineundersøkelse for tuberkulose før arbeid med barn og pasienter.

Les mer i vår samling av pasientrettet informasjon, verktøy for helsepersonell og Tuberkuloseveilederen for helsepersonell.