Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge

Artikkel

Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge

Alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse som beskrevet i flytskjemaet.

Alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse som beskrevet i flytskjemaet.


NB! Det finnes en midlertidig forenklet og likestilt alternativ til denne eksisterende rutineundersøkelsen.

Se:

Plikten til tuberkuloseundersøkelse er hjemlet i Tuberkuloseforskriften. Undersøkelsen varierer ut ifra aldersgruppe og landbakgrunn. Flytskjemaet beskriver hvordan undersøkelsen skal gjennomføres for de ulike gruppene, og gjelder fra 1. mars 2017. 

Barn 0–5 måneder

illustrasjon

Barn 6 måneder –14 år

illustrasjon

 

Personer 15–35 år fra land med særlig høy forekomst:

illustrasjon

 

Alle andre nyankomne ≥ 15 år med plikt til tuberkuloseundersøkelse ved ankomst:

illustrasjon

illustrasjon

Generelt om undersøkelsen:

 • Mantoux etterfulgt av IGRA ved positivt resultat, er likestilt med kun IGRA i alle aldersgrupper.
 • IGRA-undersøkelse av personer over 14 år er unødvendig dersom det er usannsynlig at forebyggende behandling kan fullføres.
 • Positivt røntgen skal følges av sputumundersøkelse.
 • Ved mistanke om lungetuberkulose - henvis straks.
 • Røntgen kan tas av gravide.
 • Tuberkuloseundersøkelse og reise til denne skal være uten egenandel for den som har plikt til undersøkelse.
 • Ingen restriksjoner i aktivitet i påvente av svar på rutinemessig undersøkelse. 

Tolkning av IGRA-resultater:

 • Positiv (inkludert svakt positiv): Henvis.
 • Gråsone: Ny prøve 3–6 uker. Hvis fortsatt gråsone: Henvis.
 • Inkonklusiv: Ny prøve. Ved kjent immunsvekkelse, rekvirer T-spot TB fra Folkehelseinstituttet. Hvis fortsatt inkonklusiv: Henvis.
 • Negativt resultat: Avslutt. NB! Immunsvekkede personer og små barn kan ha falsk negativ IGRA. Ha lav terskel for å henvise.

Ved tilfeldig funn av positiv IGRA (utenfor screeningprogram og uten risikofaktorer): Informer om symptomer på tuberkulose + avslutt.

BCG-vaksinasjon:

 • BCG-vaksinasjon er anbefalt for alle barn født av én eller to foreldre fra et land med høy forekomst av tuberkulose.
 • Vaksinen settes ved ca. 6 ukers alder eller ved ankomst til Norge.

Anbefaling om helseundersøkelse etter tre måneder

I tillegg til ankomstundersøkelsen, anbefales frivillig, generell helseundersøkelse etter 3 måneder for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, med tilbud om IGRA for de som har økt risiko for å utvikle tuberkulosesykdom.

Se egne flytskjema for smitteoppsporing og rutineundersøkelse for tuberkulose før arbeid med barn og pasienter.

Les mer i vår samling av pasientrettet informasjon, verktøy for helsepersonell og Tuberkuloseveilederen for helsepersonell.