Hopp til innhold

Kontakt oss om emnet


Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på henvendelser fra privatpersoner om egen eller barns helse. Du kan finne informasjon på helsenorge.no eller kontakt din fastlege.


For helsepersonell:

  • Ring sentralbordet, tlf. 21 07 00 00, for å bli satt over til fagansvarlig dersom du har spørsmål som haster.
  • Utenom arbeidstid: Ring smittervernvakten, tlf. 21 07 63 48, en døgnbemannet beredskapstjeneste kun for helsepersonell.

For spørsmål som ikke haster:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.