Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Internasjonalt samarbeid innenfor laboratoriediagnostikk av tuberkulose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Internasjonalt samarbeid innenfor laboratoriediagnostikk av tuberkulose

Artikkel

Internasjonalt samarbeid innenfor laboratoriediagnostikk av tuberkulose

Tuberkuloselaboratoriet ved FHI er også nasjonalt referanselaboratorium for mykobakterier. Laboratoriet er aktiv deltaker i flere internasjonale laboratorienettverk og prosjekter.

Tuberkuloselaboratoriet ved FHI er også nasjonalt referanselaboratorium for mykobakterier. Laboratoriet er aktiv deltaker i flere internasjonale laboratorienettverk og prosjekter.


Kart
Tuberkulose global oversikt.

Kart som viser tuberkulosens utbredelse i verden.

Hovedmålet for alle aktørene i det internasjonale laboratorienettverket er å bidra til bedre kontroll av den verdensomspennende økning av tuberkuloseforekomsten, særlig multiresistent tuberkulose.

Prosjektene omfatter samarbeid for å bedre kvaliteten på diagnostikk av tuberkulose, overvåking og forebygging av resistensutvikling hos tuberkulosebakteriene, påvisning av smittekilde og smittespredning ved opphopning av sykdomsutbrudd, smittevern for laboratoriepersonell, forskning innenfor diagnostiske metoder og epidemiologisk overvåking, informasjons- og kompetanseutveksling.

Nordvest Russland

Siden 1994 har Folkehelseinstituttet samarbeidet med helsemyndighetene i Arkhangelsk om å etablere et overvåkningsprogram for antibiotikaresistens, og studere smittespredning i befolkningen på grunnlag av DNA-analyser av tuberkulosebakterier i Arkhangelskområdet.

Samarbeidet med det regionale tuberkulosesykehuset og tilhørende laboratorium, samt Northern State Medical University i Arkhangelsk, har hatt som overordnet mål å bidra til reduksjon i forekomst av tuberkulose i Arkhangelsk fylke. Dette gjelder særlig den multiresistente varianten som er lite påvirkelig av de tradisjonelle medikamentene. Prosjektet har vært støttet av Norges Forskningsråd, Utenriksdepartementet og Barents helseprogram.

Prosjektet har resultert i et velfungerende tuberkuloselaboratorium i Arkhangelsk by. Laboratoriet har nå status som regionalt referanselaboratorium, og Folkehelseinstituttet har tatt på seg ansvar for å kvalitetssikre de diagnostiske laboratoriemetodene som utføres der.

Gjennom viktig samarbeid også med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)  og Universitetet i Oslo har Folkehelseinstituttet bidratt til etablering av et fungerende tuberkulosekontrollprogram og bedre kjennskap til den epidemiologiske situasjonen i Arkhangelskområdet. LHL benytter epidemiologisk kompetanse utleid fra Folkehelseinstituttet. Kontrollprogrammet ble i 2004 kvalifisert for støtte fra WHO til subsidierte medikamenter til behandling av multiresistent tuberkulose.

Økt kompetanse i Arkhangelsk er nå i ferd med å bli nyttiggjort i omkringliggende områder. Samarbeidet har resultert i en rekke internasjonale publikasjoner, og en lege fra Arkhangelsk forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2004 på grunnlag av laboratoriearbeid utført ved Folkehelseinstituttet. Se omtale av doktorgraden til dr. Olga Toungoussova: "Community and Biological Aspects of Tuberculosis Drug Resistance in the Archangel Oblast, Russia - Significance of the W-Beijing Mycobacterium tuberculosis Family".

Nordisk og annet internasjonalt samarbeid

Nordisk-Baltisk Tuberkulose Laboratorienettverk, med representanter fra Nasjonale referanselaboratorier også i Polen og Tyskland, møtes 1-2 ganger årlig. Nettverket samarbeider for å standardisere laboratoriemetoder, blant annet undersøkelse av antibiotikaresistens ved multiresistent tuberkulose.

Et annet nordisk nettverk samarbeider om molekylærepidemiologiske studier. Det vil si at det ved avanserte genteknologiske metoder utføres sammenligning mellom DNA-mønster til bakterier som forårsaker tuberkulose. Dette gir kunnskap om hvordan tuberkulosesmitten brer seg i befolkningsgrupper, også på tvers av landegrensene.

Deltakelse i diverse andre internasjonale forskningsprosjekter innebærer bistand til kvalitetssikring av laboratoriediagnostikk og molekylærepidemiologiske studier i land som Sudan, Sør-Afrika, Tanzania og Brasil. Laboratoriet er også en sentral aktør i prosjekter som søker å etablere nye diagnostiske og molekylærepidemiologiske metoder for å bedre forståelsen, forebyggelsen og diagnostikken av tuberkulose.

Folkehelseinstituttet bidrar i det internasjonale tuberkulosearbeidet. Og like viktig: Det er etablert verdifulle faglige og personlige kontakter med betydning for miljøene både her hjemme og i fagmiljøene i andre land.

Kontaktperson: Turid Mannsåker, overlege ved Nasjonalt referanselaboratorium for mykobakterier, Divisjon for smittevern