Hopp til innhold

Artikkel

Forskningsprosjekter

Publisert Oppdatert


Gjennomføring av forebyggende tuberkulosebehandling

Folkehelseinstituttet arbeider med å vurdere effekt og målretting av forebyggende tuberkulosebehandling. Som et ledd i dette igangsettes det i 2016 en landsdekkende studie for å se på gjennomføring av forebyggende tuberkulosebehandling.

Se Treatment outcome of LTBI in Norway for mer informasjon.