Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge

Artikkel

Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge

Alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse som beskrevet i flytskjemaet.

Alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge, har plikt til tuberkuloseundersøkelse som beskrevet i flytskjemaet.


Plikten til tuberkuloseundersøkelse er hjemlet i Tuberkuloseforskriften. Undersøkelsen varierer ut ifra aldersgruppe og landbakgrunn. Flytskjemaet beskriver hvordan undersøkelsen skal gjennomføres for de ulike gruppene.

Fra 1. desember 2022 gjelder følgende skjema:

Barn 0-9 år

IGRA skal tas av alle barn fra land med særlig høy forekomst (henvises ved positivt svar).

For øvrige barn består den pliktige tuberkuloseundersøkelsen av spørsmål til foresatte (s) om barnet kan ha vært utsatt for tuberkulosesmitte (se informasjonsark på ulike språk til hjelp ved undersøkelsen)

 • Dersom IGRA er vanskelig å ta (f.eks. av spedbarn under 6 måneder eller av barn med særskilte behov), bør sjekkliste brukes i stedet.

Voksne og barn over 10 år

Alle i denne aldersgruppa med plikt til tuberkuloseundersøkelse:


I tillegg til lungerøntgen, for nyankomne 10–35 år fra land med særlig høy forekomst:

Tegnforklaringer:

Generelt om undersøkelsen:

 • Ved positivt røntgen og samtidig symptomer på lungetuberkulose, henvis som ø-hjelp.
 • Røntgen kan tas av gravide.
 • Mantoux etterfulgt av IGRA ved positivt resultat, er likestilt med kun IGRA i alle aldersgrupper.
 • Tuberkuloseundersøkelse og reise til denne skal være uten egenandel for den som har plikt til undersøkelse.
 • Ingen restriksjoner i aktivitet i påvente av svar på rutinemessig undersøkelse for denne gruppen.

Tolkning av IGRA-resultater:

 • Positiv (inkludert svakt positiv): Henvis.
 • Gråsone: Ny prøve 3–6 uker. Hvis fortsatt gråsone: Henvis
 •  Inkonklusiv: Ny prøve. Ved kjent immunsvekkelse, rekvirer T-spot TB fra Folkehelseinstituttet. Hvis fortsatt inkonklusiv: Henvis.
 • Negativt resultat: Avslutt. NB! Immunsvekkede personer og små barn kan ha falsk negativ IGRA. Ha lav terskel for å henvise.


Ved tilfeldig funn av positiv IGRA (utenfor screeningprogram og uten risikofaktorer): Informer om symptomer på tuberkulose + avslutt.

BCG-vaksinasjon:

 • BCG-vaksinasjon er anbefalt for alle barn født av én eller to foreldre fra et land med høy forekomst av tuberkulose.
 • Vaksinen settes ved ca. 6 ukers alder eller ved ankomst til Norge.

Anbefaling om helseundersøkelse etter tre måneder

I tillegg til ankomstundersøkelsen, anbefales frivillig, generell helseundersøkelse etter 3 måneder for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, med tilbud om IGRA for de som har økt risiko for å utvikle tuberkulosesykdom.

Se egne flytskjema for smitteoppsporing og rutineundersøkelse for tuberkulose før arbeid med barn og pasienter.

Les mer i vår samling av pasientrettet informasjon, verktøy for helsepersonell og Tuberkuloseveilederen for helsepersonell.