Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse før arbeid med pasienter og barn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse før arbeid med pasienter og barn

Artikkel

Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse før arbeid med pasienter og barn

Personer som kan ha vært utsatt for tuberkulosesmitte og som skal jobbe med pasienter og barn har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Flytskjemaet beskriver hvem som skal undersøkes og hvordan.

Personer som kan ha vært utsatt for tuberkulosesmitte og som skal jobbe med pasienter og barn har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Flytskjemaet beskriver hvem som skal undersøkes og hvordan.


Skjemaet for gjennomføring av undersøkelsen gjelder fra 1. mars 2017. Sist revidert 4. mars 2022.

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert au pair), har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Mal for egenerklæring

IGRA-undersøkelse er unødvendig dersom det er usannsynlig at forebyggende behandling kan fullføres.

 

illustrasjon

illustrasjon

 

 • Generelt om undersøkelsen:

  • Det er arbeidsgivers plikt å tilse at lungerøntgen ikke viser smittsom lungetuberkulose før kontakt med barn eller pasienter.
  • Lungerøntgen bør ikke være eldre enn seks måneder ved tilsettelse. Unntak kan gjøres dersom personen er kjent IGRA-negativ fra tidligere og ikke har vært utsatt for ny smitte i mellomtiden. For at man skal konkludere med at IGRA er negativ, må den være tatt 8-10 uker etter siste smitteeksponering. Unntak kan også vurderes ved nylig gjennomgått forebyggende behandling dersom personen ikke har vært utsatt for ny smitte i mellomtiden.
  • Hvis oppholdet i et høyforekomstland ligger lenger tilbake i tid enn tre år, er ny undersøkelse iht. § 3-1b ikke påkrevet. Det kan likevel være aktuelt å tilby slik undersøkelse etter individuell vurdering. Dette kan for eksempel være aktuelt ved ansettelse i helsevesen eller barneomsorg, der arbeidstakeren kommer fra et høyforekomstland, har vært mer enn tre år i Norge, og resultater fra tidligere tuberkulosescreening ikke er kjent.
  • Svaret på IGRA behøver ikke forelegges arbeidsgiver, og behøver ikke å være klart ved tiltredelse.
  • Mantoux etterfulgt av IGRA ved positivt resultat, er likestilt med kun IGRA i alle aldersgrupper.
  • Positivt røntgen skal etterfølges av sputumundersøkelse. Ved mistanke om lungetuberkulose - henvis straks
  • Røntgen kan tas av gravide.
  • Tuberkuloseundersøkelse og reise til denne skal være uten egenandel for den som har plikt til undersøkelse.
 •  
 • Tolkning av IGRA-resultater:

  • Positiv (inkludert svakt positiv): Henvis.
  • Gråsone: Ny prøve 3-6 uker. Hvis fortsatt gråsone: Henvis.
  • Inkonklusiv: Ny prøve. Ved kjent immunsvekkelse, rekvirer T-spot TB fra Folkehelseinstituttet. Hvis fortsatt inkonklusiv: Henvis.
  • Negativt resultat: Avslutt. NB! Immunsvekkede personer og små barn kan ha falsk negativ IGRA. Ha lav terskel for å henvise.

Se egne flytskjemaer for smitteoppsporing og rutineundersøkelse ved ankomst.
I tillegg til ankomstundersøkelsen, anbefales frivillig, generell helseundersøkelse etter tre måneder for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, med tilbud om IGRA for de som har økt risiko for å utvikle tuberkulosesykdom.

For mer informasjon se Folkehelseinstituttets tuberkulosesider, med samling av pasientrettet informasjon, verktøy for helsepersonell og Tuberkuloseveilederen for helsepersonell.