Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse: Før arbeid med pasienter og barn

Personer som kan ha vært utsatt for tuberkulosesmitte og som skal jobbe med pasienter og barn har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Flytskjemaet beskriver hvem som skal undersøkes og hvordan.

Personer som skal jobbe med pasienter eller barn og i løpet av de siste tre årene har opphold seg sammenhengende i tre måneder i land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Det samme gjelder dersom personen har vært utsatt for tuberkulosesmitte. Plikten omfatter de som skal jobbe eller hospitere i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair).

Ved forventet arbeidsperiode under 6 måneder:

illustrasjon

Ved forventet arbeidsperiode over 6 måneder:

illustrasjon

illustrasjon

Skjemaet for gjennomføring av undersøkelsen gjelder fra 1. mars 2017.

 • Generelt om undersøkelsen:

  • Det er arbeidsgivers plikt å tilse at lungerøntgen ikke viser smittsom lungetuberkulose før kontakt med barn eller pasienter.
  • Hvis oppholdet i et høyforekomstland ligger lenger tilbake i tid enn 3 år, er ny undersøkelse i hht § 3-1b) ikke påkrevet. Det kan likevel være aktuelt å tilby slik undersøkelse etter individuell vurdering. Dette kan for eksempel være aktuelt ved ansettelse i helsevesen eller barneomsorg, der arbeidstakeren kommer fra et høyforekomstland, har vært mer enn 3 år i Norge, og resultater fra tidligere tuberkulosescreening ikke er kjent.
  • Lungerøntgen bør ikke være eldre enn seks måneder ved tilsettelse. Unntak kan gjøres dersom personen er kjent IGRA-negativ fra tidligere og ikke har vært utsatt for ny smitte i mellomtiden. For at man skal konkludere med at IGRA er negativ, må den være tatt 8-10 uker etter siste smitteeksponering.
  • Svaret på IGRA behøver ikke forelegges arbeidsgiver, og behøver ikke å være klart ved tiltredelse.
  • Ved symptomer forenelig med smittsom lungetuberkulose - henvis som øyeblikkelig hjelp.
  • Mantoux etterfulgt av IGRA ved positivt resultat, er likestilt med kun IGRA i alle aldersgrupper.
  • Positivt røntgen skal etterfølges av sputumundersøkelse.
  • Røntgen kan tas av gravide.
  • Tuberkuloseundersøkelse og eventuelle reiseutgifter skal være uten egenandel for den som har plikt til undersøkelse.
 •  
 • Tolkning av IGRA-resultater:

  • For å konkludere med at IGRA er negativ, må prøven tas minst 8-10 uker etter siste smitteeksponering.
  • Positiv (inkludert svakt positiv): Henvis.
  • Gråsone: Ny prøve 3-6 uker. Hvis fortsatt gråsone: Henvis.
  • Inkonklusiv: Ny prøve. Ved kjent immunsvekkelse, rekvirer T-spot TB fra Folkehelseinstituttet. Hvis fortsatt inkonklusiv: Henvis.
  • Negativt resultat: Avslutt. NB! Immunsvekkede personer og små barn kan ha falsk negativ IGRA. Ha lav terskel for å henvise.

Se egne flytskjemaer for smitteoppsporing og rutineundersøkelse ved ankomst.

For mer informasjon se Folkehelseinstituttets tuberkulosesider, med samling av pasientrettet informasjon, verktøy for helsepersonell og Tuberkuloseveilederen for helsepersonell.