Hopp til innhold

Artikkel

Tuberkulosevaksine (BCG) i forbindelse med reise

Publisert Oppdatert

Tuberkulosevaksine (BCG) er aktuelt for personer som ikke tidligere er BCG-vaksinert og som skal oppholde seg i mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og ha tett kontakt med lokalbefolkningen.

Tuberkulosevaksine (BCG) er aktuelt for personer som ikke tidligere er BCG-vaksinert og som skal oppholde seg i mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og ha tett kontakt med lokalbefolkningen.


I tillegg anbefales vaksine til uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosemitte (helsetjeneste, fengelsomsorg etc.) i land med høy forekomst av tuberkulose.

Personer som skal oppholde seg i områder med høy forekomst av multiresistent tuberkulose (MDR-TB) og ha tett kontakt med befolkningen der, bør tilbys BCG-vaksine på mindre streng indikasjon.

Dersom det ikke foreligger noen sannsynlighet for smitteeksponering, er det ikke nødvendig med testing før BCG-vaksinasjon. BCG-vaksine anbefales bare opp til 35-årsalder fordi det er usikkert om vaksinen har effekt hos eldre personer. I områder med lav tuberkuloseforekomst har ikke dette vært undersøkt.