Hopp til innhold

Artikkel

For helsepersonell

Injeksjonsteknikk og praktiske råd ved vaksinering med BCG-vaksine

Publisert Oppdatert


BCG-vaksine gis med énmillilitersprøyte med avmerking for hver hundredels ml og kort kanyle (0,5 x 16 mm eller mindre). Det anbefales å bruke grovere opptrekkskanyle. For å få fylt kanylen og dødrommet i sprøyten må det trekkes opp minst 0,05 ml ekstra av injeksjonsvæsken. Vaksinen skal settes straks den er resuspendert, og ikke utsettes for lys utover noen minutter.

  • BCG-vaksinasjon består av én enkelt dose som settes intrakutant. 
    • Dosestørrelsen er 0,05 ml (halv dose) for barn under 1 år
    • Dosestørrelsen er 0,1 ml for personer over 1 år

Ved vaksinasjon av spedbarn og småbarn er det ofte hensiktsmessig å være to. Da kan den ene hjelpe til med å holde barnet og sikre at injeksjonsstedet holdes i ro, mens den andre injiserer vaksinen.

Overflatebedøvelse som lidokain krem eller lidocain-prilocain plaster/ krem har antibakteriell og antiviral effekt som i uheldige tilfeller kan redusere effekten av levende vaksiner. Ved BCG-vaksinasjon intrakutant er det teoretisk risiko for interaksjon mellom vaksinen og bedøvelsesmiddelet, derfor anbefales det ikke å bruke denne type overflatebedøvelse ved BCG-vaksinasjon.

Injeksjonsteknikk

Vaksinen settes intrakutant, så overfladisk som mulig. Stikkstedet er på utsiden av venstre overarm, litt ovenfor midten, ved festet til deltoidmuskelen. Kanylen legges i 10-15 graders vinkel mot huden med kanyleåpningen opp (for å unngå at vaksinen sprer seg ned i underhuden) og stikkes inn i øverste hudlag, så grunt at kanylespissen kan skimtes gjennom huden. Nålen skal føres flatt mot huden, og spissen skal bli liggende på samme sted når injeksjonen starter.  Hele dosen injiseres. Hvis vaksinasjonen er utført korrekt, vil det som oftest dannes en hvit kvadel. Det bør ikke klemmes eller masseres på denne, men en bomullsdott kan legges på uten trykk hvis det siver blod. Kvadelen forsvinner etter 5-10 minutter. 

Øv på hverandre med fysiologisk saltvann

Dersom du føler deg usikker på om du behersker intradermal injeksjonsteknikk kan det være lurt å alliere seg med en kollega eller annen frivillig voksen for å trene på dette. Man bruker da fysiologisk saltvann (NaCl 0,9 %) til injeksjon og samme type sprøyter og spisser som benyttes ved BCG-vaksinasjon, se over.

Annen nyttig informasjon for innlæring av intrakutan injeksjonsteknikk

Se bildeserie og trinnvis forklaring fra produsenten av BCG-vaksine (Statens Serum Institut) om vaksinasjonsteknikk for BCG:

Folkehelseinstituttet har laget en instruksjonsfilm som kan være et nyttig hjelpemiddel for innlæring av selve injeksjonsteknikken: