Hopp til innhold

Artikkel

Bivirkninger etter BCG-vaksinasjon

Publisert Oppdatert

Den normale reaksjonen etter BCG-vaksine er at det etter 10–14 dager dannes en liten, rød kul (papel) på stikkstedet.

Den normale reaksjonen etter BCG-vaksine er at det etter 10–14 dager dannes en liten, rød kul (papel) på stikkstedet.


Den røde kulen (papelen) vokser langsomt og kan utvikle seg til et væskende sår med diameter på 7–10 mm. Ofte blir også lymfeknuter i nærheten av stikkstedet (gjerne i armhulen) forstørret. Reaksjonen ved stikkstedet vil vanligvis gå tilbake innen 2-3 måneder og etterlate et synlig arr. Arret er vanligvis først brunrødt, senere blekere, hvitt og noe inntrukket.

Det er ikke nødvendig å beskytte såret mot vann ved dusjing eller bading. Hvis det er væskende, kan det noen ganger være aktuelt å dekke såret midlertidig med tørr, luftig bandasje. Vanntett bandasje eller tett plaster vil imidlertid kunne forsinke tilhelingsprosessen. Derfor bør dette kun brukes unntaksvis i korte perioder, for eksempel under opphold i svømmebasseng.

Bivirkninger

Akselerert lokalreaksjon kan forekomme hos personer som tidligere er BCG-vaksinert eller har vært smittet med mykobakterier (tuberkulosebakterier eller atypiske mykobakterier). En akselerert lokalreaksjon oppstår raskere og kan være kraftigere enn normal reaksjon etter BCG-vaksine.

  • Sår på stikkstedet med diameter over 15 mm eller varighet på over tre måneder anbefales henvist til diagnosestasjonen for tuberkulose for vurdering og eventuell behandling.
  • Byll (subkutan abscess) på stikkstedet kan skyldes at BCG injiseres for dypt, men forekommer også etter korrekt injeksjon. En subcutan abscess kan komme til syne uker til måneder etter vaksinasjonen, og vil i forløpet oftest tømme seg spontant og gi et sår fulgt av arrdannelse. Dyrking av puss kan gi oppvekst av syrefaste staver som er BCG-bakterier og dermed ikke vil respondere på vanlig antibiotika. En subcutan abscess vil vanligvis tilhele av seg selv.
  • Ømme, betente lymfeknuter (lymfadenitt) i nærheten av stikkstedet med pussdannelse (suppurerende lymfeknuter med fluktuasjon eller fisteldannelse) kan forekomme.
  • Overvekst av arrvev (keloiddannelse) ved stikkstedet. Dette er en uvanlig bivirkning til BCG. Det angis at det er høyere risiko for keloiddannelse hvis BCG injiseres høyere opp på overarmen eller andre steder på kroppen enn anbefalt sted (festet for m. deltoideus).
  • Alvorlige straksallergiske (anafylaktiske) reaksjoner etter BCG-vaksinasjon er uvanlig, men elveblest (urtikaria) forekommer fra tid til annen.
  • Infeksjon i knokler/skjelett (osteomyelitt)
  • Generalisert BCG-infeksjon
  • Immunreaksjon (som hudreaksjon eller øyebetennelse/uveitt) som opptrer flere måneder etter vaksinasjon

De tre siste punktene i listen er alvorlige hendelser som forekommer meget sjelden.

Mistenkte bivirkninger etter BCG-vaksinasjon i 2014

Mistenkte bivirkninger (uønskede hendelser) etter vaksinasjon er nominativt meldings­pliktige i henhold til både SYSVAK-forskriften og Legemiddelforskriften. Helsepersonell som får mistanke om alvorlig eller uventet bivirkning etter vaksinasjon, skal melde dette til Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet behandler meldingene og registrerer avidentifiserte opplysninger i Statens legemiddelverks nasjonale database for legemiddel­bivirkninger før de videresendes til de internasjonale bivirkningsdatabasene.

I 2014 ble det totalt meldt 55 mistenkte bivirkninger etter BCG-vaksinasjon. Aldersfordelingen tilsvarer aldersfordelingen for vaksinasjon. 49 (89 %) av meldingene gjaldt barn som var vaksinert i første og andre leveår, og seks gjaldt personer i alderen 17-27 år. Kjønnsfordelingen var relativt jevn (53 % kvinner).

Bare én av de meldte hendelsene er klassifisert som alvorlig (suppurerende lymfadenitt som førte til sykehusinnleggelse). De resterende hendelsene var milde og gikk over uten noen spesiell behandling. Fordelingen av bivirkninger etter symptomdiagnose og sammenligning med de fire foregående år framgår av tabell 13.

Tabell: Mistenkte bivirkninger til BCG vaksine meldt i 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

Subcutan abscess på stikkstedet

11

18

12

11

12

Lokalreaksjon

19

13

24

14

31

Lymfadenitt

2

4

13

1

10

BCG infeksjon, annen

0

4

1

0

 0

Keloid

0

1

0

2

 0

Allmennsymptomer, uspesifikke

1

3

2

6

2

Totalt

33

43

52

34

55

I et spontanmeldingssystem som det vi har i Norge, er det ukjent hvor stor andel som meldes av de hendelsene som mistenkes for å være vaksinebivirkninger.