Hopp til innhold

BCG-vaksinasjon i det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Publisert Oppdatert


Barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose, får tilbud om BCG-vaksine gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen tilbys i program fordi mange av disse barna har høyere smitterisiko i sitt nærmiljø enn andre barn i Norge. I tillegg reiser mange familier på lengre besøk til tidligere hjemland, der risikoen for tuberkulosesmitte er høyere.


Tuberkulose i første leveår har ofte alvorlig forløp, og BCG-vaksine i program bør gis i tidlig spedbarns­alder. Dette sikrer høy vaksinasjonsdekning i målgruppen og reduserer faren for at barna utsettes for tuberkulosesmitte før vaksinen er satt.  

Inntil høsten 2014 var det anbefalt at barn i risikogruppen får BCG-vaksine på barselavdelingen eller ved første besøk på helsestasjonen. Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å flytte BCG-vaksinasjon til 6-ukersalder. Endringen trådte i kraft for barn født fra og med september 2014. Nå skal BCG-vaksinen gis på helsestasjonen når barna er om lag 6 uker gamle. Det er ingen endring i hvilke barn som skal få BCG-vaksine i program.

BCG-vaksinasjon ved 6-ukersalder er resultat av en avveining mellom å beskytte sped­barna tidligst mulig og unngå å vaksinere barn med alvorlig kombinert immunsvikt (SCID). Det er anslått at det i Norge fødes 1–2 barn med SCID hvert år. Disse barna skal verken ha BCG-vaksine eller andre levende vaksiner. Det arbeides nå med å få SCID-test inn i ordinær nyfødt­screening med svar innen 2-ukersalder.

Testing før vaksinasjon

Det er ikke aktuelt å teste barn som blir vaksinert til anbefalt alder i barnevaksinasjonsprogrammet.

Dersom det ikke foreligger noen sannsynlighet for smitteeksponering, er det ikke nødvendig med verken IGRA-test, tuberkulintesting eller røntgen thorax før BCG-vaksinasjon.  Personer som er smittet med tuberkulose har ingen nytte av BCG. Det er ikke farlig å vaksinere noen som allerede er vaksinert eller er smittet, men det kan medføre raskere og større lokalreaksjoner.