Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåking og varsling av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Overvåking og varsling av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser

Artikkel

Overvåking og varsling av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser

Overvåkingen av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser hos mennesker foregår ved Folkehelseinstituttet i område for smittevern. Her finnes også en utbruddsgruppe som kan bistå kommunene ved utbrudd (epidemier).

pølser, spekemat
Illustrasjonsbilde: MostPhotos.com

Overvåkingen av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser hos mennesker foregår ved Folkehelseinstituttet i område for smittevern. Her finnes også en utbruddsgruppe som kan bistå kommunene ved utbrudd (epidemier).


Folkehelseinstituttet har ansvar for å overvåke forekomst av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser hos mennesker og gi råd om smitteverntiltak. Dette arbeidet foregår i instituttets område for smittevern, som har et bredt og tverrfaglig miljø med blant annet leger, mikrobiologer, veterinærer, epidemiologer, og entomologer (insektspesialister) til å løse oppgavene. 

Tidlig varsling til Folkehelseinstituttet om utbrudd av smittsomme sykdommer gir oss mulighet til å hjelpe med oppklaringsarbeid og gi råd om prøvetaking og andre forhold.

Folkehelseinstituttet har nasjonal medisinsk-mikrobiologisk referansefunksjon for mange smittestoffer som kan forårsake næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser. Her kan smittestoffer som stammer fra mennesker, mat og dyr sammenliknes med genteknologiske metoder, som helgenomsekvensering, for å oppdage utbrudd, identifisere smittekilder og smittereservoarer, og følge utviklingstendenser.

Smittevernet mot næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser krever samarbeid mellom flere etater. I Norge samarbeider vi særlig med:

 • Mattilsynet, som er forvaltningsmyndighet for dyrehelse og mat.
 • Veterinærinstituttet, som er vårt søsterinstitutt innen dyrehelse. Også Veterinærinstituttet har en egen enhet for zoonoser.
 • Norges veterinærhøgskole, som utdanner veterinærer og forsker om smittsomme sykdommer hos dyr.
 • Helsedirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for smittevern.
 • Kommuneoverlegene, som har ansvaret for smittevernet i kommunene.
 • Fastlegene og helseforetakene, som har ansvar for diagnostikk og behandling av mennesker.

I Europa samarbeider vi særlig med:

 • Nettverket for epidemiologisk overvåking av smittsomme sykdommer
 • Det europeiske smittevernsenteret (ECDC), som er EUs byrå for smittevern mot zoonoser og andre smittsomme sykdommer
 • Europeiske nettverk for enkeltsykdommer
 • Europeisk mattrygghetsbyrå (EFSA), som er EUs byrå for tilsyn med mat og dyr.