Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåking og varsling av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Overvåking og varsling av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser

Artikkel

Overvåking og varsling av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser

Overvåkingen av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser hos mennesker foregår i Avdeling for infeksjonsovervåking som har en egen faggruppe på dette området bestående av leger og veterinærer. Her finnes også en utbruddsgruppe som kan bistå kommunene ved utbrudd (epidemier).

Colourbox.com
Colourbox.com

Overvåkingen av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser hos mennesker foregår i Avdeling for infeksjonsovervåking som har en egen faggruppe på dette området bestående av leger og veterinærer. Her finnes også en utbruddsgruppe som kan bistå kommunene ved utbrudd (epidemier).


Folkehelseinstituttet har ansvar for å overvåke forekomst av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser hos mennesker og gi råd om smitteverntiltak. Dette arbeidet foregår i instituttets Divisjon for smittevern, som har et bredt og tverrfaglig miljø med leger, mikrobiologer, veterinærer, epidemiologer, zoologer og entomologer (insektspesialister) til å løse oppgavene. Til sammen arbeider om lag 50 av divisjonens medarbeidere med smittevernet mot zoonoser.

Tidlig varsling til Folkehelseinstituttet om utbrudd av smittsomme sykdommer gir oss mulighet til å hjelpe med oppklaringsarbeid og gi råd om prøvetaking og andre forhold.

Smittestoffer som kan gi næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser samles i divisjonens laboratorier for nærmere karakterisering. Her kan smittestoffer som stammer fra dyr, mat og mennesker sammenliknes med moderne genteknologiske metoder for å oppdage utbrudd, identifisere smittekilder og smittereservoarer, og følge utviklingstendenser.

Smittevernet mot næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser krever samarbeid mellom flere etater. I Norge samarbeider vi særlig med:

 • Veterinærinstituttet, som er vårt søsterinstitutt innen dyrehelse. Også Veterinærinstituttet har en egen enhet for zoonoser.
 • Norges veterinærhøgskole, som utdanner veterinærer og forsker om smittsomme sykdommer hos dyr.
 • Mattilsynet, som er forvaltningsmyndighet for dyrehelse og mat.
 • Helsedirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for smittevern.
 • Kommuneoverlegene, som har ansvaret for smittevernet i kommunene.
 • Fastlegene og helseforetakene, som har ansvar for diagnostikk og behandling av mennesker.

I Europa samarbeider vi særlig med:

 • Nettverket for epidemiologisk overvåking av smittsomme sykdommer
 • Europeiske nettverk for enkeltsykdommer
 • Europeiske smittevernsenteret (ECDC), som er EUs byrå for smittevern mot zoonoser og andre smittsomme sykdommer
 • Europeisk mattrygghetsbyrå (EFSA), som er EUs byrå for tilsyn med mat og dyr.