Hopp til innhold

Artikkel

Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner

Publisert Oppdatert

Enkelte pasienter med tarminfeksjoner kan på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted utgjøre en økt risiko for videre smittespredning. For disse pasientene er det utarbeidet spesifikke faglige råd om oppfølging og kontroll.

Enkelte pasienter med tarminfeksjoner kan på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted utgjøre en økt risiko for videre smittespredning. For disse pasientene er det utarbeidet spesifikke faglige råd om oppfølging og kontroll.


Enkelte pasienter med tarminfeksjoner som på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted kan utgjøre en økt risiko for videre smittespredning, anbefales å unngå situasjoner hvor risiko for smittespredning er stor. Slike arbeidssituasjoner eller oppholdssteder kan for eksempel være personer i næringsmiddelvirksomheter (inkludert serveringssteder, herunder matservering i barnehager) eller barn i barnehage.

For enkelte kan restriksjonene oppheves allerede to døgn etter symptomfrihet, for andre kan det være nødvendig å ha opptil tre negative kontroll prøver før de regnes som «symptomfrie» og kan vende tilbake til arbeid eller barnehage. Kravene til hva ”symptomfrihet” i realiteten innebærer, må vurderes i det enkelte tilfelle og avhenger blant annet av infeksjonens alvorlighetsgrad og smittsomhet.

Rådene om oppfølging av pasienter som har fått påvist tarmpatogene agens differensieres i henhold til:

  • Sykdommens alvorlighetsgrad
  • Hvor lett smittestoffet kan spres
  • Hvorvidt den tarmpatogene mikroben som utskilles tilhører en smittefaregruppe eller ikke

I Smittevernboka er det beskrevet hvordan smittefaregruppene er inndelt, anbefalte eksklusjonsperioder for ulike tarminfeksjoner og antall anbefalte kontrollprøver:

Om artikkelen / endringshistorikk