Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner

Artikkel

Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner

Enkelte pasienter med tarminfeksjoner kan på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted utgjøre en økt risiko for videre smittespredning. For disse pasientene er det utarbeidet spesifikke faglige råd om oppfølging og kontroll.

Enkelte pasienter med tarminfeksjoner kan på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted utgjøre en økt risiko for videre smittespredning. For disse pasientene er det utarbeidet spesifikke faglige råd om oppfølging og kontroll.


Enkelte pasienter med tarminfeksjoner som på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted kan utgjøre en økt risiko for videre smittespredning, anbefales å unngå situasjoner hvor risiko for smittespredning er stor. Slike arbeidssituasjoner eller oppholdssteder kan for eksempel være personer i næringsmiddelvirksomheter (inkludert serveringssteder, herunder matservering i barnehager) eller barn i barnehage.

For enkelte kan restriksjonene oppheves allerede to døgn etter symptomfrihet, for andre kan det være nødvendig å ha opptil tre negative kontroll prøver før de regnes som «symptomfrie» og kan vende tilbake til arbeid eller barnehage. Kravene til hva ”symptomfrihet” i realiteten innebærer, må vurderes i det enkelte tilfelle og avhenger blant annet av infeksjonens alvorlighetsgrad og smittsomhet.

Rådene om oppfølging av pasienter som har fått påvist tarmpatogene agens differensieres i henhold til:

  • Sykdommens alvorlighetsgrad
  • Hvor lett smittestoffet kan spres
  • Hvorvidt den tarmpatogene mikroben som utskilles tilhører en smittefaregruppe eller ikke

I Smittevernboka er det beskrevet hvordan smittefaregruppene er inndelt, anbefalte eksklusjonsperioder for ulike tarminfeksjoner og antall anbefalte kontrollprøver:

Historikk

Faglig gjennomgått oktober 2019