Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

De viktigste zoonosene

Her finner du en liste over de viktigste zoonosene, aktuelle smittemåter og om vi har registrert noen utbrudd i Norge.

mat

Hopp til innhold

Hva er zoonoser?

Zoonoser er sykdommer som under normale forhold kan smitte fra andre virveldyr til mennesker ved direkte kontakt med dyrene, indirekte via for eksempel mat og vann, eller via vektorer som blant annet levende insekter og skogflått.

Antakelig har de fleste smittsomme sykdommer hos mennesker opprinnelig kommet fra dyr. Noen smittestoff har så forandret seg og tilpasset seg et liv i mennesket og begynt å smitte mellom mennesker. Det betyr at nye sykdommer kan oppstå hos mennesker ved smitte fra dyr.

Inndeling av zoonoser

Zoonoser har en ting til felles: De kan på en eller annen måte smitte fra dyr til mennesker. Ellers er sykdommene svært forskjellige. De kan deles inn på en rekke måter, som vist nedenfor.

Smittestoffet kan være:

 • Bakterier (eks. salmonellose og harepest)
 • Virus (eks. musepest og rabies)
 • Parasitter (eks. cryptosporidiose og toksoplasmose)
 • Prioner (eks. menneskets form for kugalskap (vCJD))

Zoonoser kan deles inn på en rekke måter, som vist nedenfor. Skal man drive effektivt smittevern mot zoonoser, må man kjenne svaret på disse spørsmålene for den aktuelle sykdommen.

Hvilke typer dyr er smittekildene?

Matproduserende dyr (eks. salmonelloser, campylobacterioser, listerioser, yersinioser, EHEC-infeksjoner og brucellose). Disse sykdommene kalles gjerne landbrukszoonoser.

 • Kjæledyr (eks. papegøyesyke og katteklorsykdom)
 • Ville dyr (eks. harepest og musepest)
 • For mange sykdommer kan flere typer dyr være smittekildene. Noen av sykdommene smitter også mellom mennesker slik at både dyr og mennesker kan være smittekildene.

Hva er tilstanden til dyrene som er smittekildene?

 • Friske smittebærere (eks. campylobacteriose der kyllingene er friske)
 • Syke (eks. fugleinfluensa der kyllingene selv er syke)

Hva er den hyppigste smittekilden?

Levende dyr (eks. rabies fra levende hunder og fugleinfluensa fra levende kyllinger)
Animalske matprodukter (eks. salmonellose fra egg og campylobacteriose fra fjørfekjøtt)
Andre mennesker (eks. sars, der mennesket er den klart hyppigste smittekilden, men der nok noen få mennesker opprinnelig er blitt smittet av et dyr).

Hva er smittemåten?

Direkte kontakt mellom mennesker og dyr (eks. harepest og rabies)
Indirekte gjennom forurenset vann eller mat (eks. campylobacteriose og salmonellose) eller overføring via vektorer (eks. Lyme borreliose og vestnilfeber).

Hvor hyppig er smitte fra dyr til mennesker?

Smitten kan være et resultat av:

 • En vedvarende lav risiko, som ved for eksempel salmonellose og tularemi.
 • Et større utbrudd (epidemi) med høyere forekomst enn vanlig.
 • En sjelden hendelse der et smittestoff har krysset fra en art til en annen, som for eksempel sars.

Oversikt over de viktigste zoonosene

Oversikt zoonoser - smitte fra dyr til mennesker via mat og vann

Zoonoser

Smittemåte

Informasjon i Smittevernboka og eventuell lettlest versjon

Utbrudd

Bovin tuberkulose

Mat

Tuberkulose - veileder for helsepersonell

 

Brucellose

Mat, kontakt smitte

Brucellose - veileder for helsepersonell

 

Bærplukkersyke

Vektor

Bærplukkersyke - veileder for helsepersonell  

Campylobacteriose

Mat/vann, kontakt smitte

Campylobacteriose - veileder for helsepersonell 

Lettlest versjon: Tarminfeksjon med campylobacter - campylobacteriose

Utbrudd av campylobacteriose i Norge

Cryptosporidiose

Mat/vann, kontakt smitte 

Kryptosporidiose - veileder for helsepersonell

Utbrudd av cryptosporidiose i Norge

EHEC-enteritt

Mat/vann, kontakt smitte

E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS) - veileder for helsepersonell

Utbrudd av E. coli-infeksjon (eks. EHEC-ETEC) i Norge

Ekinokokkose

Mat/vann, kontakt smitte

Ekinokokkose - veileder for helsepersonell

 

Erysipeloid

Kontakt smitte

Erysipeloid - veileder for helsepersonell

 

Fugleinfluensa

Kontakt smitte

Influensa - veileder for helsepersonell

 

Harepest (tularemi)

Vann, kontakt smitte, vektor

Tularemi - veileder for helsepersonell

Utbrudd av tularemi i Norge

Katteklorsykdom

Kontakt smitte 

22. Bittskader og infeksjoner - veileder for helsepersonell  

Kryptokokkose

Kontakt smitte

Kryptokokkose - veileder for helsepersonell

 

Leishmaniasis

Vektor

Leishmaniasis - veileder for helsepersonell

 

Leptospirose

Vann, kontakt smitte

Leptospirose - veileder for helsepersonell

 

Listeriose

Mat, kontakt smitte

Listeriose - veileder for helsepersonell

Utbrudd av listeriose i Norge

Lyme borreliose

Vektor

Lyme borreliose - veileder for helsepersonell

 

Melkerknuter (pseudokukopper)

Kontakt smitte

Kopper og andre poxviridae-infeksjoner - veileder for helsepersonell  

Miltbrann (anthrax)

Kontakt smitte

Miltbrann (anthrax) - veileder for helsepersonell

 

Musepest (nephropathia epidemica)

Vann, kontakt smitte 

Nephropathia epidemica - veileder for helsepersonell

 

Orf (sauekopper/munnskurv)

Kontakt smitte 

Kopper og andre poxviridae-infeksjoner - veileder for helsepersonell

 

Papegøyesyke (ornitose)

Kontakt smitte 

Ornitose - veileder for helsepersonell

 

Pest

Vektor 

Pest - veileder for helsepersonell

 

Q-feber

Kontakt smitte, mat 

Q-feber - veileder for helsepersonell

 

Rabies (hundegalskap)

Kontakt smitte 

Rabies - veileder for helsepersonell

 

Rottebittfeber

Kontakt smitte, mat/vann

Rottebittfeber - veileder for helsepersonell

 

Salmonellose

Mat/vann, kontakt smitte 

Salmonellose - veileder for helsepersonell

Utbrudd av salmonellose

Sars

Kontakt smitte

SARS og MERS (alvorlige coronavirusinfeksjoner) - veileder for helsepersonell

 

Snive

Kontakt smitte 

Snive og melioidose - veileder for helsepersonell

 

Toksoplasmose

Mat/vann, kontakt smitte

Toksoplasmose - veileder for helsepersonell

 

Trikinose

Mat/vann, kontakt smitte

Marksykdommer - veileder for helsepersonell

 

Variant Creutzfeldt-Jakobs sykdom

Mat 

Creutzfeldt-Jakobs sykdom - veileder for helsepersonell

 

Vestnilfeber

Vektor

Vestnilfeber - veileder for helsepersonell

 

Yersiniose

Mat/vann, kontakt smitte

Yersiniose - veileder for helsepersonell

Utbrudd av yersiniose i Norge