Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Barn og voksne på gårdsbesøk

Selv friske dyr ha bakterier som kan gjøre oss syke. Dette gjelder særlig barn. Et enkelt og godt smitteverntiltak er å vaske hendene etter kontakt med dyrene.

gårdsdyr
Gårdsbesøk. Line Vold, Folkehelseinstituttet

Det å være sammen med dyr og lære hvor kjøtt, melk og egg kommer fra, er en positiv opplevelse for mange barn. Mange barnehager og skoleklasser besøker gårdsbruk, zoologiske hager og dyreparker. 

Vask hendene etter kontakt med dyr

En viktig smittevei til mennesker er fra dyrenes avføring via hender og videre inn i munnen når man spiser. Det er derfor viktig at du vasker hendene etter kontakt med dyr og før du spiser eller lager mat. 

Mange barn hopper over håndvasken, dersom de ikke ser at hendene er skitne. For å unngå at barn blir syke f.eks. etter å ha klappet geiter eller kjælt med lam, må man passe på at de vasker hendene, selv om de ikke er synlig skitne. Dette er særlig viktig før måltider. På besøksgårder bør små barn, av flere grunner, alltid være under oppsyn. Det er de voksne som har ansvaret for at barna vasker hendene, men forholdene bør være lagt til rette slik at håndvask er enkelt å få til. Videre bør inntak av mat skje på områder hvor dyrene ikke har adgang.

Slik vasker du hendene:

  • Skyll hendene i varmt vann
  • Vask med såpe i ca. 15 sekunder
  • Skyll hendene i varmt vann
  • Tørk med rent håndkle eller tørkepapir

Upasteurisert melk/upasteuriserte melkeprodukter

Besøkende bør ikke drikke/smake på upasteurisert melk eller mat laget av slik melk, fordi disse produktene kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. Vitenskapskomiteen for Mattrygghet har gjort en risikovurdering som konkluderer med at det er høy risiko for smitte knyttet til inntak av melk og fløte som ikke har vært varmebehandlet eller pasteurisert.

barn og ku
Gårdsbesøk. Line Vold, Folkehelseinstituttet

Dersom upasteuriserte melkeprodukter tilbys, bør de besøkende som skal spise eller drikke dette informeres om risikoen for smitte. Siden barn er ekstra utsatt for smitte med for eksempel giftproduserende varianter av E. coli (EHEC), og ikke selv kan ta stilling til risiko for sykdom, anbefaler vi at barn ikke tilbys slike produkter. Barnehager og andre institusjoner som drar på gårdsbesøk med barn bør avklare disse spørsmålene med barnas foresatte før gårdsbesøket.

Sykdommer som kan smitte fra norske gårdsdyr til mennesker

Norske gårdsdyr har lite smittsomme sykdommer. Under har vi omtalt de smittsomme sykdommene vi regner det er en mulig risiko for å smittes med ved besøk på norske gårder.

Bakterier

Campylobacter og E. coli bakterier smitter vanligvis via mat, men kan også smitte direkte ved kontakt med dyr som skiller ut bakteriene. 

sau og barn
Gårdsbesøk. Line Vold, Folkehelseinstituttet

E. coli bakterier finnes normalt i tarmen både hos dyr og mennesker, og er vanligvis ufarlige. Noen få typer av E. coli kan gi diaré og kan produsere giftstoffer som angriper nyrene, særlig hos barn. Disse giftproduserende E. coli bakteriene har mange navn, og når de opptrer hos dyr kalles de gjerne VTEC eller STEC, mens når de opptrer hos mennesker kalles de vanligvis EHEC. Giftproduserende E. coli finnes i norske drøvtyggere som storfe og sau, men er sjeldne. Campylobacter finnes både hos norske drøvtyggere, og hos norske griser. Dyrene blir ofte ikke selv syke av disse bakteriene. Både Campylobacter-infeksjon og EHEC-infeksjon gir diarésykdom hos mennesker, og kan i sjeldne tilfelle gi alvorligere sykdom. Som regel går sykdommen over av seg selv uten behandling. Et effektivt forebyggende tiltak mot begge er håndvask.

Sopp

Storfe kan, i likhet med hund, katt og kanin, ha ringorm som smitter til mennesker. Ringorm brukes som betegnelse om ringformede soppinfeksjoner i huden, inklusive hodebunn, føtter og negler. Det finnes mange arter, og noen kan smitte fra dyr til mennesker. Artene som kan smitte fra dyr til mennesker finnes hovedsakelig hos hund, katt og gnagere, men påvises fra tid til annen også hos storfe.

Virus

Særlig sauer og geiter kan ha en virusinfeksjon som kalles munnskurv. Dyrene som er angrepet har røde områder omkring munnvikene og oppover neseborene, som utvikler seg til blemmer og væskende sår. Disse utvikler seg til vortelignende dannelser og skorper som ofte sprekker og blør. Munnskurv-viruset, kan smitte til mennesker og kalles da sauekopper. Sykdommen gir virusbyller på de områdene som har vært i kontakt med dyrene, og typisk ses dette på hender og armer. Byllene kan bli flere cm store, og man kan få forstørrede lymfeknuter og feber. De forsvinner av seg selv uten behandling. Infeksjonen er vanligst hos slakteriarbeidere og andre som er i kontakt med småfe.

Parasitter

Kryptosporidiose er en parasittinfeksjon som angriper slimhinner i tarmen og kan gi diaré hos mennesker og dyr. I løpet av de første ukene av infeksjonen skilles det ut store mengder av parasitten i avføringen til det syke dyret. Parasitten kan overleve lenge i omgivelsene for eksempel på fjøsinnredninger og i vann. Mennesker smittes direkte fra forurensede hender eller gjennom vann og matvarer (særlig grønnsaker, frukt, bær og kjøttvarer) som er forurenset med avføring fra smittebærende personer eller dyr. Det er rapportert flere utbrudd med kryptosporidiose etter kontakt med dyr i Norge.

Pelsmidd (Cheyletiella) finner man fra tid til annen hos norske kaniner. Pelsmidd kan gå over på mennesker dersom man er i nær kontakt med dyret, men kan ikke etablere seg hos oss. Parasitten kan gi kløe og irritasjon i form av små røde flekker (bitt) på armer, ben, og øvre del av kroppen. Særlig barn er utsatt for bitt. Kaniner med midd trenger ikke se syke ut. Man forebygger midd-bittene ved å behandle kaninene som har pelsmidd.

Høns kan en sjelden gang imellom være plaget med hønsemidd (Dermanyssus gallinae). Hønsemidd kan av og til stikke mennesker, men kan ikke etablere seg hos oss. Det vil variere fra person til person hvor plagsomme disse stikkene er. Noen merker det knapt mens andre får tydelige "insektstikkmerker" med kraftig hudirritasjon. Høner som har hønsemidd vil se syke ut. Man forebygger stikk ved å behandle hønene som har denne parasitten.