Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Gonoré»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Gonoré

Artikkel

Om gonoré

Gonoré er en infeksjon (kjønnssykdom) som smitter fra person til person under samleie og ved oralsex. Den kan føre til alvorlige helseproblemer. Infeksjonen kan behandles. Da er riktig bruk av antibiotika viktig. Bruk av kondom beskytter mot sykdommen.

illustrasjonsfoto av hender som holder en kondom
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Gonoré er en infeksjon (kjønnssykdom) som smitter fra person til person under samleie og ved oralsex. Den kan føre til alvorlige helseproblemer. Infeksjonen kan behandles. Da er riktig bruk av antibiotika viktig. Bruk av kondom beskytter mot sykdommen.


Innhold på denne siden

Gonoré forårsakes av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Bakterien utvikler lett resistens mot ulike antibiotika. Gonoré var spesielt vanlig i Norge på 1970-tallet. På 1980-tallet falt forekomsten dramatisk, antagelig på grunn av mer effektiv diagnostikk og behandling samt bedre smitteoppsporing.

Det har vært en økning i meldte gonorétilfeller de siste 20 år, spesielt blant homoseksuelt smittede. Økningen skyldes delvis innføring av mer sensitive testmetoder, men også økt testaktivitet. Siste 10-årsperiode har det vært en økning også blant heteroseksuelt smittede, spesielt blant kvinner hvor det er sett en dobling i smittetilfellene. Under covid-19-pandemien ble det observert en betydelig nedgang i forekomst, men i 2022 har antall meldte tilfeller tatt seg kraftig opp, både homo- og heteroseksuell smitte.

Smittemåte

Gonoré smitter gjennom seksuell kontakt via slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm. Smitterisikoen ved ett ubeskyttet vaginalt samleie med smittet partner er 50-70 prosent for kvinner og 20-30 prosent for menn. Gonoré kan, dersom ubehandlet, være smitteførende i 3-12 måneder. Risikoen for smitte til barnet dersom moren har gonoré ved fødselen er 20-30 prosent.

Symptomer og forløp

Omtrent halvparten av alle kvinner som får gonoré, har ingen symptomer. Menn får derimot vanligvis symptomer. Både menn og kvinner får vanligvis infeksjon i urinrøret som gir svie ved vannlating og utflod. Kvinner kan ha smerter i nedre mageregion, menn kan få ømme testikler. Ved rektalgonoré vil cirka halvparten av de smittede ha symptomer i form av rektalsmerter og utflod. Ved halsgonoré vil cirka 40 prosent av de smittede ha symptomer som ikke kan skilles fra andre bakterielle halsbetennelser. Tid fra smitte til symptomer er vanligvis 2-7 dager.

Dersom gonoré sprer seg inn i blodbanen, kan dette forårsake smerter i ledd, utslett og feber. Ubehandlet gonoré kan hos kvinner i cirka 20 prosent av tilfellene medføre bekkeninfeksjon (dvs. betennelse i eggstokker, livmor eller egglederne), og dermed økt risiko for infertilitet, kroniske magesmerter og svangerskap utenfor livmoren. Hos menn kan ubehandlet gonoré forårsake innsnevring av urinrøret og betennelse i bitestiklene eller prostata. Nyfødte kan få øyeinfeksjon hvis de blir smittet under fødselen. Dette kan føre til blindhet hvis infeksjonen ikke behandles med antibiotika.

Påvisning - diagnostikk

Gonoré kan påvises ved å ta urinprøve og/eller penselprøve fra urinrør, livmorhals, endetarm, halsen eller øyet. I dag brukes analysemetode som tester for DNA fra gonorébakterien. I tillegg bør det tas en dyrkingsprøve til resistensbestemmelse før behandling.

Forekomst og statistikk

Gonorésituasjonen i Norge overvåkes ved meldinger fra legene og laboratoriene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet publiserer årlig aktuell statistikk for gonoré.

Behandling

Gonoré behandles i dag med antibiotika gitt som en engangsdose i sprøyteform. Det er svært viktig at det benyttes riktig antibiotika – både for å sikre vellykket behandling, men også for å begrense utvikling av antibiotikaresistens. Pasienten bør avstå fra sex til det foreligger en negativ kontrollprøve. Kontrollprøve bør tas tidligst 2 uker etter behandling.       

Forebyggende tiltak

Kondombruk beskytter og er viktig både ved vaginalt og analt samleie men også ved oralsex. Dette er spesielt viktig for utsatte grupper, som menn som har sex med menn, der mange smittes ved ubeskyttet oralsex.

Ved ethvert tilfelle av gonoré skal det foretas smittesporing slik at både smittekilde og senere kontakter som kan ha blir smittet, kan bli informert og få tilbud om undersøkelse og behandling. Smittesporing kan gjøres anonymt.

Utgifter til legekonsultasjon både ved sykdom og mistenkt smitte samt legemiddel til behandling, dekkes av folketrygden.

Mer informasjon om gonoré finnes i Folkehelseinstituttets smittevernveileder. 

Historikk

13.10.22: Artikkelen er faglig oppdatert og kvalitetssikret av Anne Olaug Olsen, avdeling for luft-, blod- og seksuell smitte