Hopp til innhold

Artikkel

Alvorlege coronavirus-sjukdommar

Publisert Oppdatert

I 2002-2003 førte eit coronavirus til ein global SARS-epidemi. I 2012 vart det oppdaga eit nytt virus som også gir alvorleg lungesjukdom, MERS-CoV. Dei fleste tilfella er melde frå Saudi Arabia. Folkehelseinstituttet følgjer utviklinga.

I 2002-2003 førte eit coronavirus til ein global SARS-epidemi. I 2012 vart det oppdaga eit nytt virus som også gir alvorleg lungesjukdom, MERS-CoV. Dei fleste tilfella er melde frå Saudi Arabia. Folkehelseinstituttet følgjer utviklinga.


MERS coronavirus kan gi akutt, alvorleg lungebetennelse. Norske helsemyndigheiter følgjer situasjonen nøye, og fagmiljøa i Noreg er i tett dialog med det europeiske og internasjonale nettverket for smittevern.

Det er ikkje gitt råd om reiserestriksjonar til nokre av dei landa der den nye coronavirussjukdomen er registrert.

Råd til helsepersonell om varsling og andre tiltak

Helsepersonell som mistenkjer eller påviser eit tilfelle av MERS coronavirus, skal straks varsle kommuneoverlegen.

Avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet har tilgjengeleg diagnostisk test for det nye viruset, og kan ta imot prøver for å påvise det nye viruset.

Coronavirus - mange ulike virus

Coronavirus høyrer til ei stor gruppe virus som blant anna omfattar virus som gir vanleg forkjøling og andre luftvegsinfeksjonar.

Nokre coronavirus kan gi alvorleg sjukdom. Eit coronavirus var årsak til SARS-utbrotet i 2003. MERS blei identifisert i 2012 og er genetisk forskjellig frå viruset som er årsaka til SARS.