Hopp til innhold

Artikkel

Varsling av legionellose

Publisert Oppdatert

Helsepersonell skal umiddelbart varsle enkelttilfeller og utbrudd av legionellose til kommuneoverlegen eller til Folkehelseinstituttet som har ansvar for å overvåke og bistå til å oppklare utbrudd.

Helsepersonell skal umiddelbart varsle enkelttilfeller og utbrudd av legionellose til kommuneoverlegen eller til Folkehelseinstituttet som har ansvar for å overvåke og bistå til å oppklare utbrudd.


Utbrudd varsles til Folkehelseinstituttet:

Helsepersonell som mistenker eller påviser et tilfelle av legionærsykdom eller Pontiacfeber, skal umiddelbart varsle kommuneoverlegen, som skal varsle videre til fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Dersom kommuneoverlegen ikke nås, varsles Folkehelseinstituttets døgnåpne smittevernvakt direkte (tlf. 21 07 63 48).

I tillegg til varsling skal tilfellet meldes skriftlig til kommunelegen og Folkehelseinstituttet ved innrapportering av sykdommen til «Meldingssystem for smittsomme sykdommer» (MSIS).

Overvåking av legionellose i Norge 

Folkehelseinstituttet har ansvar for å overvåke legionellose i Norge, og deltar også i internasjonalt samarbeid om forebygging av sykdommen. Tidlig varsling til kommunehelsetjenesten og Folkehelseinstituttet om enkelttilfeller og utbrudd av legionellose, gir oss mulighet til å bistå med oppklaringsarbeid og gi råd om tiltak som kan stanse smittespredning.

Internasjonal overvåking av legionellose

Norge deltar også, sammen med EUs medlemsland og Island, i Europan Legionnaires' Disease Surveillance Network (ELDSNet), koordinert av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), som overvåker legionærsykdom i disse landene.  Målet er å identifisere helserisiko, forebygge sykdom og registrere epidemiologiske trender. ELDSNet er omtalt i Smittevernboka: