Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Regelverk - legionella»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Regelverk - legionella

Artikkel

Regelverk - legionella

Det er anleggseiers ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig. Relevant regelverk som anleggseierne må forholde seg til er beskrevet nedenfor.

Det er anleggseiers ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig. Relevant regelverk som anleggseierne må forholde seg til er beskrevet nedenfor.


Regelverk

 • Forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern
  er hjemlet i folkehelseloven og gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Den ansvarlige for virksomheten eller eiendommen skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene i forskrift om miljørettet helsevern etterleves, jf. forskriften § 12. Forskriften har et eget kapittel 3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.
 • Forskrift 13. juni 1996 for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
  skal sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. I § 18, Krav til boblebad, er det spesielt påpekt at boblebad skal utformes og drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella.
 • bygningsteknisk forskrift (TEK 10)
  er også relevant når det gjelder forebygging av legionellasmitte. Grovt sett kan man si at plan- og bygningsregelverket stiller krav om hygieniske forhold knyttet til fuktsikring av bygg, ventilasjonsanlegg, vann-, varme- og sanitæranlegg og drift/vedlikehold av tekniske installasjoner.
 • I Veiledningen til TEK 10
  gir Direktoratet for byggkvalitet følgende anbefalinger for å hindre vekst og spredning for Legionella.
  - Varmtvann i sirkulerende system bør holde minimum 65 °C.
  - Enkelte plastmaterialer utgjør næring for bakteriene og bør unngås.
  - Røranlegget dimensjoneres slik at installasjonen har normal vannhastighet for den enkelte rørdimensjon.
 • Forskrift 19. desember 1997 om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m. på arbeidsplassen
  setter krav til risikovurdering, vernetiltak, opplæring og informasjon. Legionella er med i listen over klassifiserte biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2.